24 Godzin, 3 Dni

grupa max. 12

Prawo celne i wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy w kontekście najnowszych zmian

Zakopane Termin pewny 1 890,00 PLN + VAT
Katowice Termin pewny 1 890,00 PLN + VAT
Gdańsk Termin pewny 1 890,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie będzie stanowiło wyjątkową możliwość uzyskania wiedzy z zakresu podstawowych obowiązujących przepisów prawa celnego które mają bezpośrednie przełożenie na przedsiębiorstwa dokonujące międzynarodowej wymiany towarów. Oferuje ono bogaty i dostosowany do potrzeb uczestników program, umożliwiając im dyskusję merytoryczną i szersze skupienie się na tych kwestiach i zagadnieniach, które są dla nich szczególnie istotne oraz analizie przypadków.
  Szkolenie pozwoli uzyskać informacje jak przygotować się do wymogów stawianych przez administrację celną w obsłudze procedur celnych.
  Możliwość uzyskania porad i konsultacji z zakresu zagadnień nie objętych programem seminarium:
  • środki taryfowe w handlu zagranicznym,
  • taryfy celne, kontyngenty taryfowe, pobór ceł,
  • środki pozataryfowe,
  • plafony taryfowe,
  • refundacje wywozowe do artykułów rolno - spożywczych.

 • Dzień I i II - Obsługa celna transakcji w obrocie z krajami poza UE wg aktualnego stanu prawnego z uwzględnieniem zmian od 1 maja 2016r.

  1. Podstawy funkcjonowania prawa celnego w Unii Europejskiej:
  • źródła polityki celnej i prawa celnego,
  • konwencje międzynarodowe
  • prawo UE
  • ustawy krajowe
  • unia celna,
  • kompetencje Krajowej Administracji Skarbowej.
  • I instancja
  • II instancja
  • Nowa struktura KAS I jej zadania.

  2. Podstawy stosowania prawa celnego:
  • podstawy prawne przywozu/wywozu towarów z terenu Unii Europejskiej,
  • procedury zwykłe – transakcja sprzedaży
  • procedury celne - zwykłe i specjalne.
  • skład celny,
  • odprawa czasowa oraz Karnet ATA,
  • końcowe przeznaczenie,
  • uszlachetnianie czynne,
  • uszlachetnianie bierne.
  • Tranzyt/ karnet TIR.

  3. Elektroniczne zgłoszenia celne – komunikaty oraz komunikacja z Organami celno - skarbowymi:
  • CELINA,
  • ECS,
  • NCTS.

  4. Dokumenty w wymianie towarowej z zagranicą:
  • Jednolity Dokument Administarcyjny - SAD,
  • Faktura handlowa (proforma, celna),
  • List przewozowy,
  • Pozostałe dokumenty wymagane do odprawy celnej.

  5. Zgłoszenie celne:
  • Definicja zgłoszenia celnego,
  • Formy zgłoszeń celnych,
  • Właściwość rzeczowa i miejscowa organów celnych.

  6. Podatki w przywozie i wywozie towarów na/z UE:
  • VAT (podatek od towarów I usług) – prawidłowe rozliczenia podatku,
  • Akcyza – prawidłowe funkcjonowanie w podatku.

  7. Elementy kalkulacyjne:
  • pochodzenie towarów,
  • niepreferencyjne,
  • preferencyjne,
  • wartość celna,
  • w tym element doliczane i odliczane od wartości,
  • taryfa celna – ustalanie kodu taryfy celnej.

  8. Postępowanie celne:
  • przedstawicielstwo w sprawach celnych – pośrednie oraz bezpośrednie, odpowiedzialność Agencji Celnych jako podmiotu pośredniczącego w obrocie towarowym z zagranicą,
  • kontrola towarów
  • weryfikacja zgłoszenia celnego,
  • rewizja towaru,
  • rewizja wstępna,
  • zwolnienie towaru w trakcie weryfikacji,
  • pobieranie próbek,
  • postępowanie administracyjne.

  9. Ograniczenia w obrocie towarowym zagranicą.

  10. AEO - instytucja upoważnionego przedsiębiorcy:
  • co daje status upoważnionego podmiotu gospodarczego?
  • uzyskanie pozwolenia,
  • przypadki cofnięcia statusu upoważnionego podmiotu,
  • praktyczne korzyści i ułatwienia wynikające z uzyskania statusu AEO,
  • wymogi i zakres kontroli przeprowadzanej przez Organy Celne w przypadku starania się o status.

  11. Procedury uproszczone, czyli w jaki sposób jak usprawnić obsługę celną przedsiębiorstwa?
  • podstawy prawne uproszczeń celnych,
  • procedury uproszczone, czyli jaki sposób jak usprawnić obsługę celną przedsiębiorstwa?
  • podstawy prawne uproszczeń celnych,
  • na jakie procedury celne możemy uzyskać pozwolenie i jak to zrobić?
  • formy uproszczonych zgłoszeń celnych,
  • wymagane dokumenty (zabezpieczenie),
  • pozwolenie - co zawiera, przypadki, w których pozwolenie nie zostanie udzielone lub cofnięte,
  • czego nie można odprawiać w procedurze uproszczonej?
  • elektroniczna obsługa procedur uproszczonych.

  12. Ćwiczenia praktyczne – analiza case study

  13. Deregulacja agenta celnego:
  • brak wymogu zdawania egzaminu państwowego,
  • umiejętności i kompetencje,
  • odpowiedzialność.

  Dzień III

  1. Unijny Kodeks Celny – najważniejsze merytoryczne zmiany kodeksowe:
  • rodowód unijnego kodeksu celnego po 1 maja 2016r.,
  • faza przejściowa przepisów celnych z wspólnotowego kodeksu celnego,
  • podstawowe zmiany merytoryczne w UKC - nowe definicje:
  • przedstawiciel celny,
  • formalności celne,
  • środki polityki handlowej.
  • zadania i środki organów celnych określone w UKC:
  • w zakresie bezpieczeństwa,
  • w zakresie kontroli.
  • zmiana podejścia do powrotnego wywozu,
  • przepływ informacji pomiędzy podmiotami a organami celnymi:
  • e-zgłoszenia celne,
  • e-pozostała wymiana informacji.
  • informatyzacja podstawą działania UKC:
  • programy do komunikacji z organem celnym,
  • programy do 2020r..
  • postępowania administracyjne:
  • decyzja administracyjna,
  • pozwolenie,
  • postępowanie administracyjne.
  • zarządzanie ryzykiem i kontrola celna,
  • jedno okienko:
  • kontrole w jednym miejscu przez inne organy uprawnione.
  • zasady obliczania kwot należności celno-przywozowych:
  • wartość celna,
  • korekty wartości celnej,
  • podejście do ustalania wartości celnej w uszlachetnianiu czynnym,
  • podejście do ustalania wartości celnej w uszlachetnianiu biernym.
  • procedury celne:
  • zwykłe,
  • specjalne.
  • tymczasowe składowanie:
  • zmiany w magazynie czasowego składowania,
  • zmiana okresu składowania.
  • scentralizowana odprawa celna:
  • przeniesienie pozwolenia krajowego na terytorium UE.
  • rewizja towaru i pobieranie próbek:
  • brak wymogu obecności przedstawiciela przy kontroli i obieraniu próbek.
  • nowe podejście do uzyskania AEO:
  • nowe audyty,
  • rozszerzenie przywilejów w UKC.
  • zmiany w zakresie Wiążącej Informacji Taryfowej,
  • zmiany w zakresie pochodzenia towarów:
  • nowe zasady ustalania pochodzenia towarów,
  • ustalanie pochodzenia o reguły pochodzenia w państwie importera.
  • analiza porównawcza z WKC.

  2. Najnowsze zmiany w prawie około celnym i podatkowym w zależności od następujących nowelizacji przepisów.

 • ukończenia szkolenia

 • • osoby odpowiedzialne w firmie za organizację procesu transportowo-logistycznego związanego z eksportem lub importem towarów, poszukujące skutecznych rozwiązań usprawniających proces obsługi celnej, jak również przyczynić się do obniżenia związanych z tym kosztów,
  • przedsiębiorcy chcących usystematyzować i uaktualnić swoją wiedzę w zakresie prawa celnego, a zwłaszcza jego praktycznego przełożenia na działalność handlową firmy,
  • wszyscy zainteresowani poznaniem możliwości prawnych w zakresie wspólnotowego kodeksu celnego, które ze względu na niedostateczną znajomość nie są często wykorzystywane przez polskie przedsiębiorstwa.

 • 1740 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • 1 890,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.

Szkolenia o podobnej tematyce