16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 15

Prawo Budowlane: Realizacja procesu inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami - 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Gdańsk Termin pewny 1 250,00 PLN + VAT
Poznań Termin pewny 1 250,00 PLN + VAT
Kraków Termin pewny 1 250,00 PLN + VAT
Katowice Termin pewny 1 250,00 PLN + VAT
Poznań Termin pewny 1 250,00 PLN + VAT
Kraków Termin pewny 1 250,00 PLN + VAT
Warszawa Termin pewny 1 250,00 PLN + VAT
Gdańsk Termin pewny 1 250,00 PLN + VAT
Wrocław Termin pewny 1 250,00 PLN + VAT
Poznań Termin pewny 1 250,00 PLN + VAT
Katowice Termin pewny 1 250,00 PLN + VAT
Warszawa Termin pewny 1 250,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest przede wszystkim omówienie przebiegu procesu inwestycyjnego krok po kroku z uwzględnieniem ustawy Prawo budowlane. Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość ugruntowania swojej wiedzy z zakresu prawa budowlanego, zdobycia praktycznych umiejętności przygotowania dokumentacji, zaplanowania inwestycji budowlanej oraz nadzoru w sprawowaniu kontroli nad przebiegiem procesu budowlanego.

 • Program szkolenia:

  Prawo Budowlane i ustawy powiązane - systematyzacja norm prawnych
  1.Źródła informacji o nieruchomości
  Skąd czerpać wiedzę o nieruchomościach?
  Kiedy można powiedzieć, że działka ma status działki budowlanej?
  Jakie elementy księgi wieczystej będą kluczowe w trakcie procesu budowlanego?
  Audyt nieruchomości – warsztat z identyfikacji podstawowych problemów budowlanych

  2.Planowanie przestrzenne w procesie budowlanym
  Jakie znaczenie prawne ma studium przestrzenne?
  Plan miejscowy jako podstawowy akt planistyczny.
  Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu a Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego – przeznaczenie i procedura uzyskiwania.
  Dla jakich inwestycji dokumenty planistyczne są niewymagane?

  3.Kluczowe pojęcia w Prawie Budowlanym
  Obiekty budowlane: budynki, obiekty małej architektury, budowle.
  Czy dziura w ziemi jest obiektem budowlanym?
  Co to są urządzenia budowlane?
  Roboty budowlane: budowa, przebudowa, montaż, remont i rozbiórka obiektu budowlanego.
  Kiedy roboty kwalifikujemy jako remont a kiedy jako bieżącą konserwacje?
  Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

  4.Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych
  Pozwolenie na budowę.
  Jak prawidłowo zidentyfikować obszar oddziaływania obiektu budowlanego.
  Ograniczanie katalogu stron postępowania ws. pozwolenia na budowę.
  Które inwestycje musimy poprzedzić uzyskaniem Decyzji Środowiskowej?
  Kto może złożyć oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane?
  Wymagane przepisami szczególnymi pozwolenia, uzgodnienia i opinie.
  Odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych – szansa na inwestycje niekonwencjonalne.
  Zakres sprawdzenia dokumentacji przez organ.

  5.Wznoszenie obiektów na podstawie uproszczonych procedur
  Katalog obiektów na zgłoszenie.
  Procedura i wymogi formalne zgłoszeń.
  Formy rozstrzygnięcia i terminy ustawowe .
  Kto ponosi odpowiedzialność za prawidłową kwalifikację obiektu?

  6.Przebieg procesu budowlanego
  Rozpoczęcie robót budowlanych.
  Zawiadomienie o rozpoczęciu robót budowlanych.
  Dziennik budowy - urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych.
  Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego:
  1) Inwestor,
  2) Inspektor nadzoru inwestorskiego,
  3) Projektant,
  4) Kierownik budowy (robót).
  Istotne i nieistotne zmiany w projekcie budowlanym (charakterystyka pojęć – skutki).
  Elementy umów z uczestnikami procesu budowlanego regulowane przez Prawo Budowlane.
  Odpowiedzialność uczestników procesu budowlanego.

  7.Dokumentacja odbiorowa i powykonawcza
  Obmiar (inwentaryzacja) powykonawczy.
  Inspektor Sanitarny i Strażak na odbiorach.
  Dokumenty gwarancyjne / eksploatacyjne.

  8.Oddanie obiektu do użytkowania
  Zgłoszenie obiektu do użytkowania.
  Dla których inwestycji wymagane jest pozwolenie na użytkowanie?
  Zakres obowiązkowej kontroli.
  Kto i kiedy może wzruszyć pozwolenie na użytkowanie?
  Przystąpienie do użytkowania przed oddaniem obiektu – sankcje.

  9.Samowola budowlana i jej konsekwencje
  Procedura postępowania ws. samowoli budowlanej.
  Z jakiej wysokości opłatą legalizacyjną musi liczyć się właściciel?
  Jakie sankcje są przewidziane za wzniesienie samowoli?
  10.Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
  Dokumentacja niezbędna do dokonania zmiany sposobu użytkowania.
  Zmiana sposobu użytkowania połączona z pozwoleniem na budowę.
  Skutki braku zgłoszenia dokonania zmiany sposobu użytkowania.

  11.Konserwator zabytków a inwestycja budowlana
  Formy ochrony zabytków w odniesieniu do terenu / obiektów.
  Konserwator zabytków w trakcie procesu inwestycyjnego.
  Uprawnienia konserwatora zabytków.

  12. Podsumowanie warsztatów szkoleniowych.

  Informacje organizacyjne:
  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Harmonogram zajęć
  szkolenie trwa 2 dni (16h)
  zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
  ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
  w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

  Dzień I
  Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.12:00 -przerwa kawowa
  Godz.14.00 -przerwa obiadowa
  Godz.16.00 -przerwa kawowa
  Godz.18:00 -zakończenie szkolenia

  Dzień II
  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 – przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

  Inwestycja:
  1250 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
  Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1610 zł netto (+23% Vat)
  Pozostałe miasta: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1550 zł netto (+23% Vat)

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach urzędów administracji publicznej, pracownikach firm działających w branży budowlanej oraz wszystkich osobach, które uczestniczą w procesie budowlanym. Szkolenie pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie przepisów regulujących prawidłową realizację procesu inwestycyjnego oraz zastosowanie ich w praktyce.

 • 1 250,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  egzaminy certyfikujące
  przerwy kawowe
  wyżywienie

Rafał Dybka

Prawnik (członek Warszawskiej Izby Adwokackiej), absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się przede wszystkim kompleksową obsługą kontraktów budowlanych oraz bieżącym doradztwem prawno – podatkowym dla firm działających w sektorze nieruchomości. Uczestniczył w szeregu postępowań weryfikacyjnych nieruchomości (due diligence) sporządzając z nich raporty wraz z wnioskami optymalizacyjnymi. Przygotował i nadzorował kilkanaście procesów kompleksowego przekształcania nieruchomości (w tym spory z organami samorządowymi) połączonych z robotami budowlanymi. W trakcie kariery zawodowej był zaangażowany w liczne projekty dotyczące wszelkich aspektów rynku nieruchomości, poczynając od fazy nabywania nieruchomości i zapewnienia środków finansowych, poprzez projektowanie i zagospodarowanie, proces konstrukcyjny, aż do fazy oferowania gotowego produktu. Reprezentował firmy z branży budowlanej w sporach dotyczących wykonawstwa robót budowlanych oraz windykacji należności za wykonane prace. Posiadł doświadczenie zarówno w negocjacji porozumień i umów, jak również w prowadzeniu procesu sądowego. W pracy trenerskiej wykazuje umiejętność jasnego i prostego przedstawiania nawet najbardziej skomplikowanych i złożonych tematów i zagadnień prawnych oraz łatwość w przekazywaniu treści. Jest autorem licznych projektów szkoleniowo-rozwojowych dla pracowników sektora publicznego i prywatnego.

Szkolenia o podobnej tematyce