16 Godzin, 2 Dni

Prawo budowlane i planowanie przestrzenne - aspekty prawne i praktyczne prowadzenia inwestycji budowlanych. Jak krok po kroku przygotować roboty budowlane przy obiekcie budowlanym? Szkolenie 2-dniowe.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z aktualnymi regulacjami prawnymi oraz aspektami praktycznymi dotyczącymi prawa budowlanego i planowania przestrzennego oraz przedstawienie jak krok po kroku przygotować roboty budowlane przy obiekcie budowlanym.

  Korzyści dla użytkowników:

  Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji również po szkoleniu.

  Ciekawe materiały szkoleniowe.

  Uzyskanie kompleksowej wiedzy w zakresie prawa budowlanego i planowania przestrzennego.

  Nauka praktycznych umiejętności w zakresie stosowania obowiązujących przepisów.

  Zaletą szkolenia jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych instytucji realizującymi projekty w bliskim dla uczestników środowisku.

 • Prawo budowlane i planowanie przestrzenne - aspekty prawne i praktyczne prowadzenia inwestycji budowlanych. Jak krok po kroku przygotować roboty budowlane przy obiekcie budowlanym? Szkolenie 2-dniowe.

  DZIEŃ PIERWSZY
  Gdzie szukać regulacji dotyczących inwestycji budowlanych?
  Systematyzacja aktów prawnych dotyczących inwestycji budowlanych
  Zakresy poszczególnych regulacji
  Wzajemne odniesienia – jedna inwestycja kilka ustaw

  Co inwestor powinien wiedzieć o nieruchomości?
  Informacje zawarte w rejestrach publicznych – księgi wieczyste, kataster
  Dokumentacja niezbędna do audytu nieruchomości
  Jak identyfikować ryzyka prawne związane z inwestycją? - ochrona zabytków, ochrona przyrody, ochrona środowiska
  Proces inwestycji budowlanych krok po kroku

  Władztwo planistyczne – czyli co i jak można nakazać obywatelowi
  Analiza kluczowych definicji ustawowych
  Formy rozstrzygnięć planistycznych, czyli studium, mpzp, warunki i DL
  Podstawowe zasady kształtowania polityki przestrzennej
  Studium jako wyraz postulatów politycznych gminy

  Jak wygląda proces uchwalania mpzp?
  Inicjacja – jaki obszar zostanie objęty planem
  Początki – mamy wstępny projekt
  Weryfikacja – współpraca organów
  Karty na stół – wyłożenie i publiczna dyskusja
  Koniec – głosowania i publikacja

  Zagadnienia problematyczne związane z planami miejscowymi
  Plan został uchwalony, ale jest niekorzystny dla właściciela. Co można zrobić?
  Czy gmina musi sporządzić plan miejscowy i czy można ją do tego przymusić?
  Unieważnienie części planu? Biała plama?

  Czy dostanę warunki zabudowy dla inwestycji?
  Kiedy warunki zabudowy są potrzebne a kiedy można się bez nich obejść
  Czy organ może odmówić wydania warunków zabudowy?
  Dobre sąsiedztwo, dostęp do drogi, zgodność z przepisami odrębnymi – wymogi stawiane inwestycjom

  Cel publiczny czyli jaki?
  Jakie działania jednostek publicznych są działaniami w ramach inwestycji celu publicznego?
  Lokalizacja inwestycji celu publicznego – przebieg postępowania
  Wywłaszczenia pod inwestycje celu publicznego
  Co nam dają spec-ustawy?

  DZIEŃ DRUGI
  Czy grill może być obiektem budowlanym?
  Budynek, budowla, mała architektura – zakres przedmiotowy Prawa Budowlanego
  Budowa i rozbiórka – omówienie działań budowlanych
  Czy prace modernizacyjne to roboty budowlane?
  Remont – jedno pojęcie, różne znaczenia
  Organy państwowe w procesie inwestycyjnym – obowiązki i uprawnienia

  A nie można tego na zgłoszenie?
  Katalog obiektów na zgłoszenie
  Jak przygotować prawidłowy wniosek zgłoszeniowy?
  30 dni i rozpoczynamy budowę

  Co trzeba dołączyć do wniosku o pozwolenie na budowę?
  Schemat postępowania ws. pozwolenia na budowę
  Wymogi formalne wniosku oraz niezbędna dokumentacja
  Kto może zaskarżyć decyzję ws. pozwolenia na budowę?
  Odstępstwo od norm techniczno – budowlanych – etapy postępowania i zakres upoważnienia

  Czy muszę mieć kierownika budowy?
  Obowiązki i uprawnienia poszczególnych uczestników procesu budowlanego
  Inwestor zastępczy, wykonawca, inżynier kontraktu – podmioty nieistniejące
  Dziennik budowy – zakres i konsekwencje wpisów
  Istotne i nieistotne zmiany w projekcie budowlanym

  To można się już wprowadzać?
  Zgłoszenie obiektu do użytkowania
  Pozwolenie na użytkowanie
  Zakres obowiązkowej kontroli
  Użytkowanie obiektu budowlanego przed zakończeniem wszystkich robót (częściowe)
  Zaświadczenie o samodzielności lokalu

  A po co mi to pozwolenie na budowę? Przecież to moja działka?
  Kiedy mamy do czynienia z samowolą budowlaną?
  Procedura legalizacyjna obiektów budowlanych
  Kiedy organ musi orzec rozbiórkę?
  Kary i opłaty za samowolę budowlaną

  Jakich zmian możemy się spodziewać w najbliższym czasie?
  Omówienie projektów i zamierzeń legislacyjnych jakie szykuje ustawodawca.


  Informacje organizacyjne:

  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  -szkolenie trwa 2 dni (16h);
  -zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz w godzinach 09.00-17.00 drugiego dnia;
  -ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób;
  -w każdym dniu szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz lunch.

  Opcjonalnie:
  Istnieje możliwość dokonania rezerwacji noclegu w tym samym hotelu, w którym odbywa się szkolenie.
  Szczegóły dostępne pod numerem telefonu (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie, zachęcamy również do kontaktu drogą elektroniczną: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie


  Inwestycja:

  1250 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).


  Zgłoszenie:

  Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy wypełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia dostępną w formacie pdf lub word a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie) lub mailem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie).
  Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu.

  Kontakt:

  Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
  Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
  ul. Libelta 1a/2
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePoznań

  Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.00

  Departament szkoleń otwartych:
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  Adres strony został usunięty

  Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
  1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
  2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
  3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
  4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

  POLITYKA RABATOWA
  Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
  Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

  Uwaga:

  Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • Grupa docelowa:  Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach urzędów administracji publicznej, pracownikach firm działających w branży budowlanej oraz wszystkich osobach zainteresowanych omawianą podczas szkolenia tematyką. Szkolenie pozwoli na zdobycie umiejętności i kompetencji w zakresie planowania przestrzennego oraz przepisów regulujących prawidłową realizację procesu inwestycyjnego oraz zastosowanie ich w praktyce. • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Prawnik (członek Warszawskiej Izby Adwokackiej), absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się przede wszystkim kompleksową obsługą kontraktów budowlanych oraz bieżącym doradztwem prawno – podatkowym dla firm działających w sektorze nieruchomości. Uczestniczył w szeregu postępowań weryfikacyjnych nieruchomości (due diligence) sporządzając z nich raporty wraz z wnioskami optymalizacyjnymi. Przygotował i nadzorował kilkanaście procesów kompleksowego przekształcania nieruchomości (w tym spory z organami samorządowymi) połączonych z robotami budowlanymi. W trakcie kariery zawodowej był zaangażowany w liczne projekty dotyczące wszelkich aspektów rynku nieruchomości, poczynając od fazy nabywania nieruchomości i zapewnienia środków finansowych, poprzez projektowanie i zagospodarowanie, proces konstrukcyjny, aż do fazy oferowania gotowego produktu. Reprezentował firmy z branży budowlanej w sporach dotyczących wykonawstwa robót budowlanych oraz windykacji należności za wykonane prace. Posiadł doświadczenie zarówno w negocjacji porozumień i umów, jak również w prowadzeniu procesu sądowego. W pracy trenerskiej wykazuje umiejętność jasnego i prostego przedstawiania nawet najbardziej skomplikowanych i złożonych tematów i zagadnień prawnych oraz łatwość w przekazywaniu treści. Jest autorem licznych projektów szkoleniowo-rozwojowych dla pracowników sektora publicznego i prywatnego.

Szkolenia o podobnej tematyce