8 Godzin, 1 Dni

grupa max. 15

Prawo Budowlane 2019. - Kompendium aktualnych przepisów z uwzględnieniem planowanych zmian. 1-dniowe szkolenie praktyczne.

Warszawa Termin pewny 650,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • -Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość ugruntowania oraz aktualizacji swojej wiedzy z zakresu prawa budowlanego.
  -Uczestnicy zostaną zapoznani z aktualnym stanem prawnym w zakresie prawa budowlanego.
  -Udział w dyskusjach moderowanych pozwoli Uczestnikom na przeanalizowanie sytuacji, z którymi spotykają się w pracy zawodowej.

 • |Program szkolenia jest własnością intelektualną SEMPER i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.|

  1) Prawo budowlane oraz ustawy powiązane
  2) Podsumowanie ostatnich nowelizacji, cele nowelizacji, spodziewane efekty praktyczne, w tym w zakresie eliminacji rozbieżności interpretacyjnych i uproszczenia procesu inwestycyjnego.
  3) Zmiany definicji kluczowych pojęć w ramach prawa budowlanego - aktualne interpretacje pojęć i najważniejszych instytucji
  4) Aktualne wymogi i normy postępowania przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę – ostatnie zmiany.
  5) Sankcje za przewlekłe prowadzenie postępowania ws. pozwolenia na budowę – wytyczne z orzecznictwa oraz wpływ zmian w KPA na postępowania administracyjne ws. pozwoleń na budowę
  6) Oddanie obiektu do użytkowania – obowiązki inwestora na tle sporów z nadzorem budowlanym
  7) Prowadzenie inwestycji nie wymagających pozwolenie na budowę:
  • Aktualny katalog obiektów i jego zakres przedmiotowy
  • Zmienione wymogi oraz normy postępowania
  • Domniemania braku sprzeciwu wobec zgłoszenia
  8) Pragmatyki służbowe w organach budowlanych – najczęstsze miejsca nieporozumień na linii inwestor – organ oraz orzecznictwo praktyczne
  9) Rejestry urzędowe wniosków, pozwoleń na budowę i zgłoszeń zamiaru rozpoczęcia robót – organy prowadzące, forma i zakres merytoryczny, konsekwencje prawne
  10) Czego możemy się spodziewać w najbliższym czasie? – omówienie projektów i zamierzeń legislacyjnych ze sfery procesu inwestycyjnego.

  Informacje organizacyjne:
  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Harmonogram zajęć
  szkolenie trwa 1 dzień (8h)
  zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00
  ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 20 osób
  w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad
  Dzień I
  Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.12:00 -przerwa kawowa
  Godz.14.00 -przerwa obiadowa
  Godz.16.00 -przerwa kawowa
  Godz.18:00 -zakończenie szkolenia

  Inwestycja:
  650.00zł netto (+23% VAT)

  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

  PROGRAM PARTNERSKI:
  Szkolenie zostało zaprojektowane w ramach programu partnerskiego Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER & Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST.

 • Grupa docelowa:
  Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach urzędów administracji publicznej, pracownikach firm działających w branży budowlanej oraz wszystkich osobach zainteresowanych aktualizacją wiedzy w zakresie przepisów obejmujących prawo budowlane. Szkolenie pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie zmian w przepisach oraz zastosowanie ich w praktyce.

 • 650,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  egzaminy certyfikujące
  przerwy kawowe
  wyżywienie
  -uczestnictwo w szkoleniu, -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych] -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis] -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia -konsultacje poszkoleniowe -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Rafał Dybka

Prawnik (członek Warszawskiej Izby Adwokackiej), absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się przede wszystkim kompleksową obsługą kontraktów budowlanych oraz bieżącym doradztwem prawno – podatkowym dla firm działających w sektorze nieruchomości. Uczestniczył w szeregu postępowań weryfikacyjnych nieruchomości (due diligence) sporządzając z nich raporty wraz z wnioskami optymalizacyjnymi. Przygotował i nadzorował kilkanaście procesów kompleksowego przekształcania nieruchomości (w tym spory z organami samorządowymi) połączonych z robotami budowlanymi. W trakcie kariery zawodowej był zaangażowany w liczne projekty dotyczące wszelkich aspektów rynku nieruchomości, poczynając od fazy nabywania nieruchomości i zapewnienia środków finansowych, poprzez projektowanie i zagospodarowanie, proces konstrukcyjny, aż do fazy oferowania gotowego produktu. Reprezentował firmy z branży budowlanej w sporach dotyczących wykonawstwa robót budowlanych oraz windykacji należności za wykonane prace. Posiadł doświadczenie zarówno w negocjacji porozumień i umów, jak również w prowadzeniu procesu sądowego. W pracy trenerskiej wykazuje umiejętność jasnego i prostego przedstawiania nawet najbardziej skomplikowanych i złożonych tematów i zagadnień prawnych oraz łatwość w przekazywaniu treści. Jest autorem licznych projektów szkoleniowo-rozwojowych dla pracowników sektora publicznego i prywatnego.

Szkolenia o podobnej tematyce