7 Godzin, 1 Dni

grupa max. 14

PRAWO AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE - Human Skills

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy nabędą wiedzę o:
  Przepisach prawa związanych z ochroną i przeniesieniem praw autorskich i własności intelektualnej.
  Dobrych nawykach przy korzystaniu z własności intelektualnej stworzonej w organizacji przez jej pracowników.
  Uczestnicy nabędą umiejętności:
  Samodzielnego działania w zakresie ochrony własności intelektualnej.
  Korzystania w sposób zgodny z prawem z ogólnodostępnych źródeł wiedzy, np. internetu.
  Samodzielnego tworzenia umowy o przeniesienie praw autorskich.
  Uczestnicy kompetencje związane z:
  Ochroną praw autorskich.
  Rozwiązywaniem problemów związanych z naruszeniem praw autorskich.

 • 09:30 – 10:00 Rozpoczęcie szkolenia. Omówienie celów oraz potrzeb uczestników.

  10:00 – 13:00 Moduły I-V

  Moduł I. POJĘCIE PRAW AUTORSKICH

  Wyjaśnienie najważniejszych pojęć związanych z prawami autorskimi i własnością intelektualną.
  Zakres ochrony (przedmiot i podmiot ochrony praw autorskich).
  Prawa autorskie majątkowe i osobiste.
  Dziedziczność praw autorskich.
  Moduł II. AKTY PRAWNE ZWIĄZANE Z OCHRONĄ PRAW AUTORSKICH

  Omówienie i zaprezentowanie najważniejszych aktów prawnych związanych z ochroną praw autorskich (krajowe akty prawne oraz akty prawa wspólnotowego).
  Moduł III. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA JAKO ELEMENT OBROTU GOSPODARCZEGO

  Zasady „sprzedaży” dzieła.
  Koszty uzyskania przychodu przy umowie o dzieło z przeniesieniem praw autorskich.
  Warunki udzielania licencji na korzystanie m.in. z programów komputerowych.
  Pojęcie plagiatu i odpowiedzialność związana z naruszeniem praw autorskich.
  Moduł IV. Z CZEGO WYNIKA PROBLEMATYKA OCHRONY PRAW AUTORSKICH

  Omówienie najczęstszych przypadków związanych z naruszeniem praw autorskich.
  Omówienie błędów popełnianych przez strony umów w zakresie praw autorskich.
  Moduł V. UMOWA O PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

  Jak skonstruować umowę o przekazanie praw autorskich.
  Elementy obligatoryjne i fakultatywne w zakresie umów przenoszących prawa autorskie.
  „Dobre praktyki” w umowach przenoszących prawa autorskie.
  13:00 – 13:40 Przerwa obiadowa

  13:40 – 16:10 Moduły VI-VIII

  Moduł VI. PRACOWNIK – PRACODAWCA; TWORZENIE DZIEŁA I PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

  Zakres obowiązków pracownika wynikający z umowy o pracę, a prawa autorskie.
  Czy można podpisać umowę o dzieło z własnym pracownikiem?
  Odpowiedzialność pracownika i pracodawcy w związku z naruszeniem własności intelektualnej podmiotu trzeciego.
  Moduł VII. ORGANIZACJA, FIRMA, JEDNOSTKA, A OCHRONA PRAW AUTORSKICH

  Ochrona własności intelektualnej w jednostce, zasady, podmioty uprawnione do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych,
  Sprzedaż własności intelektualnej przez organizacje, jednostki i firmy.
  Moduł VIII. INTERNET JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY – JAK ZGODNIE Z PRAWEM KORZYSTAĆ Z MATERIAŁÓW UMIESZCZONYCH W INTERNECIE

  Korzystanie z zasobów internetu.
  Tworzenie dzieł na podstawie zdjęć, grafik, muzyki dostępnej w internecie.
  Informacje prasowe – wykorzystanie, przetworzenie.
  16:10 – 16:30 Podsumowanie szkolenia – analiza orzecznictwa sądowego z zakresu tematyki szkolenia.

 • Dyplom ukończenia szkolenia wydawany przez Human Skills wpisaną przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod numerem 2.14/002243/2014 .

 • Warsztaty, ćwiczenia, dyskusja

 • Adresaci Szkolenia:
  Osoby mające do czynienia z prawem autorskim.
  Dyrektorzy i menedżerowie.
  Specjaliści zajmujący się własnością intelektualną.
  Osoby zainteresowane powyższą tematyką i rozwojem osobistym.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do 30 dni po szkoleniu
  udostępnienie sali szkoleniowej

 • Realizujemy projekty zamknięte w oparciu o bezpłatną analizę potrzeb, która stanowi dla nas podstawę do dokonania wyceny projektu zamkniętego.

Marcin Sobota

Marcin Sobota z wykształcenia prawnik od ponad czterech lat związany z samorządem terytorialnym. Podczas swojej pracy zawodowej oraz odbywania stażów i praktyk studenckich zdobył wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego, postępowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych. W pracy w samorządzie zajmuje się pozyskiwaniem środków zewnętrznych na inwestycje prowadzone przez gminę, przygotowuje dokumentację związaną z prowadzeniem procedury przetargowej ze strony Zamawiającego. Od ponad dwóch lat prowadzi szkolenia z zakresu swoje specjalizacji. Stara się aby jego szkolenia były zawsze przygotowane w sposób rzetelny i konkretny wiedzę przekazuje w dostępny i fachowy sposób. Do tej pory prowadził szkolenia zarówno dla pracowników samorządowych jak i pracowników firm prywatnych. W pracy zawodowej na co dzień ma styczność z procedurą administracyjną, prawem zamówień publicznych i prawem cywilnym. Zajmuje się min. przygotowywaniem projektów uchwał Rady Miasta, przygotowuje dokumentację związaną procedurą zamówień publicznych jest członkiem komisji przetargowych.

Szkolenia o podobnej tematyce