16 Godzin, 2 Dni

Prawne zabezpieczenia wierzytelności - kryteria doboru z punktu widzenia ryzyka kredytowego

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • www.wib.org.pl

 • Syntetyczny przegląd najczęściej stosowanych przez banki form prawnego zabezpieczenia wierzytelności
  Wpływ zabezpieczenia na ryzyko transakcji

 • Zajęcia rozpoczynają się wykładem, prezentującym część teoretyczną. Stanowi to bazę do omówienia konkretnych przykładów z praktyki bankowej. W trakcie dyskusji formułowane są wnioski co do najlepszych rozwiązań w zakresie kryteriów wyboru formy zabezpieczenia, prawidłowości działania oraz oceny ryzyka zabezpieczenia.

  Wymagania wstępne:

  Uczestnicy szkolenia powinni posiadać wiedzę ogólną dotyczącą procesu kredytowego i form prawnego zabezpieczenia wierzytelności.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Agnieszka Kozioł

Szkolenia o podobnej tematyce