8 Godzin, 1 Dni

PRAWNE ASPEKTY HANDLU INTERNETOWEGO - tworzenie regulaminu sklepu internetowego i zawieranie umów na odległość

więcej terminów () mniej terminów
 • Cel szkolenia:

  Dzięki naszemu szkoleniu Uczestnicy poznają zasady tworzenia regulaminów oraz zawierania umów. Poznanie najczęściej popełnianych błędów pozwoli Uczestnikom na uniknięcie ich we własnej praktyce. Ponadto, Trener zaprezentuje jak wygląda postępowanie przed UOKiK, zapozna Uczestników z obowiązującymi aktami prawnymi oraz z najnowszymi zmianami w orzecznictwie.

 • Program szkolenia:
  PODSTAWOWE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE HANDLU W SIECI
  * Ustawy z jakimi powinien zapoznać się każdy sprzedający w Internecie

  SPOSOBY ZAWIERANIA UMÓW PRZEZ INTERNET:
  * Przez stronę internetowa
  * Poprzez korespondencję e-mail

  ZASADY TWORZENIA REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO
  * Zapisy, które powinny znaleźć się w regulaminie
  - Opis oferty
  - Procedura zawarcia umowy
  - Procedura rozwiązania umowy - prawo do odstąpienia od umowy
  - Procedura reklamacji
  - Kto ponosi koszt zwrotu towaru
  * Najczęściej popełniane błędy
  * Klauzule niedozwolone
  - Definicja klauzuli niedozwolonej
  - Kiedy klauzula może zostać uznana za niedozwoloną
  - Postępowanie w razie stwierdzenia klauzuli niedozwolonej

  NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE KLAUZULE NIEDOZWOLONE
  * Odmowa możliwości odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie do dziesięciu dni od chwili zawarcia umowy
  * Brak odpowiedzialności sklepu za opóźnienia w dostarczeniu przesyłek
  * Odmowa przyjęcia reklamacji z nieuzasadnionych powodów
  * Obowiązek zwrotu towaru w nienaruszonym opakowaniu
  * Narzucanie klientowi formy rozpatrywania reklamacji
  * Ograniczanie form płatności

  REJESTR KLAUZUL NIEDOZWOLONYCH UOKIK
  * Lista klauzul
  * Kto decyduje o wpisaniu klauzuli do rejestru
  * Jakie klauzule trafiają do rejestru
  * Sposób, w jaki klauzule trafiają do rejestru

  DZIAŁANIA UOKIK W RAZIE STWIERDZENIA NARUSZENIA PRAW KONSUMENTÓW
  * Kompetencje prezesa UOKiK w zakresie kontroli i wszczynania postępowań o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów
  * Nakładanie kar pieniężnych
  * Postępowanie przed UOKiK

  NADCHODZĄCE ZMIANY W PRAWODAWSTWIE DOTYCZĄCYM HANDLU W INTERNECIE
  * Założenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów

  Zajęcia odbywają się według poniższego harmonogramu:
  09:Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie:00 Rejestracja uczestników
  10:Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie:00 Czas trwania zajęć
  13:Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie:30 Obiad w restauracji

  Serwis kawowy (kawa, herbata, woda, ciasteczka) dostępny jest dla Uczestników przez cały czas trwania zajęć.
  Na koniec dnia zajęć Uczestnicy otrzymują imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

 • ukończenia szkolenia

 • Metody pracy:

  * szkolenie prowadzone będzie w formie mini wykładów połączonych z elementami warsztatów, co gwarantuje aktywne zaangażowanie uczestników szkolenia

  * atrakcyjność zajęć zapewnią liczne przykłady, które stanowić będą punkt wyjścia do omawianych zagadnień

  * zajęcia wspomagane prezentacją multimedialną, obejmującą tematykę szkolenia

  * indywidualne i grupowe dyskusje z trenerem, dające możliwość wymiany doświadczeń oraz skonsultowania i rozwiązania konkretnych problemów z Państwa praktyki zawodowej

  * mała liczebność grupy gwarantuje miłą atmosferę podczas szkolenia

 • Szkolenie skierowane jest do:

  * pracowników sklepów internetowych

  * specjalistów sprzedażowych i handlowych

  * osób korzystających z aukcji internetowych

  * wszystkich, których interesuje tematyka szkolenia

Trenerzy:

Osoby z wieloletnim doświadczeniem praktycznym z omawianej tematyki.

Szczegółowe opisy prowadzących szkolenie znajdują się w ofercie przesyłanej drogą mailową lub faksową.

Celem otrzymania oferty prosimy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta pod numerem 22 354 60 01.

Szkolenia o podobnej tematyce