Prawne aspekty ekozarządzania

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Prawne aspekty ekozarządzania.

  I.1. Cele szkolenia.
  Zaprezentowanie podstawowej wiedzy na temat ryzyk środowiskowych w realizacji umów w obrocie gospodarczym takich jak walor oświadczeń składanych w umowie przez strony umowy (oświadczenie np. o braku toczących się postępowań sądowych, zgodności działania z ważną decyzją „środowiskową”), przedawnieniu odpowiedzialności, ograniczeniu lub wyłączeniu odpowiedzialności stron umowy, ograniczeniach inwestycyjnych czy warunkach spłaty. Skutki zawarcia transakcji dla stron umowy w świetle przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska np. konieczność przeprowadzenia rekultywacji, uiszczenia opłat podwyższonych. Powiązanie umów z systemami ISOSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniei EMAS.

  I.2. Korzyści dla uczestników.
  Uczestnicy dowiedzą się jakie są główne ryzyka środowiskowe w umowach,
  Uczestnicy dowiedzą się jak wygląda proces przygotowania umowy i jakie zapisy winny być analizowane,
  Uczestnicy dowiedzą się jak wyglądają powiązania pomiędzy prawem cywilnym, administracyjnym i karnym mające wpływ na ich odpowiedzialność za środowisko i jakie ma to znaczenie dla formułowania umów,
  Zdobycie podstawowej wiedzy na temat umowy w kontekście obowiązków środowiskowych,
  Uczestnicy poznają ogólne zasady wnoszenia środków ochrony prawnej , formułowania roszczeń.
  wszyscy otrzymają ciekawe i bardzo przydatne materiały szkoleniowe.

  Krótka historia prawa ochrony środowiska – czy regulacja tego typu to wymysł naszych czasów?
  Źródła prawa ochrony środowiska.
  Pojęciach prawa ochrony środowiska i zasadach jego ochrony w kontekście wybranych stanów faktycznych.
  EMAS a ISO 14001.
  Zgodność z prawem rozwiązań stosowanych w firmie – analiza.
  Zajęcia praktyczne.
  Istnieje możliwość poprowadzenia szkolenia w języku obcym oraz w zakresie tematyki na życzenie Klienta.

  Szkolenie zamknięte dopasowujemy do poziomu zaawansowania uczestników, branży w której działają, kładąc główny nacisk na warsztaty praktyczne.

  Tematykę szkolenia, jego zakres, miejsce i termin dostosowujemy do Państwa potrzeb, uwzględniając specyfikę Państwa Firmy.
  Oprócz kwestii programowej, dostosujemy do Państwa potrzeb również sposób prowadzenia zajęć, rodzaj ćwiczeń i zadań do realizacji.

  W ramach szkolenia zamkniętego zapewniamy:
  Badanie potrzeb szkoleniowych i dopasowanie programu szkolenia do Państwa indywidualnych potrzeb
  Raport poszkoleniowy
  Materiały szkoleniowe
  Wybór najlepszego Trenera do realizacji powierzonego zadania
  Indywidualne dopasowanie terminu i miejsca szkolenia
  Możliwość kontaktu z trenerem po zakończonym szkoleniu

  Grupę Szkoleniowa SOLBERG tworzą ludzie, którzy w branży szkoleniowej pracują od lat. Jesteśmy dynamiczni, otwarci, kreatywni a naszą wspólną pasją jest organizowanie szkoleń.
  Grupa Szkoleniowa SOLBERG to zespół wyselekcjonowanych trenerów, coachów, doradców i ekspetrów posiadających doskonałe przygotowanie merytoryczne, wybitne zdolności dydaktyczne oraz bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń biznesowych.

  Powiedz nam o swoich oczekiwaniach, potrzebach- a my wybierzemy dla Ciebie i Twojej firmy najlepszego trenera w tym zakresie. Specjalizujemy się w szkoleniach biznesowych w zakresie rozwoju kompetencji handlowych, kierowniczych oraz interpersonalnych. Z łatwością i wielką pasją przekazują innym posiadaną, fachową wiedzę.

  Cechuje nas skuteczność, odpowiedzialność za powierzone zadania, zaangażowanie oraz indywidualne podejście do każdego Klienta. Kierujemy się nadrzędnymi zasadami otwartości, wiarygodności i rzetelności. Współpracę z partnerami biznesowymi opieramy na uczciwości i budowaniu długofalowych relacji opartych na zaufaniu i wzajemnym szacunku. Jesteśmy ukierunkowani na wspieranie biznesu i wzrost efektywności.

  Gwarantujemy satysfakcję i osiągnięcie założonego efektu biznesowego w przyszłości.

  Masz pytania? Skontaktuj się z Nami!
  Grupa Szkoleniowa S O L B E R G

  tel: +48 (33)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax: +48 (33)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  e-mail: biuro[@]solberg-szkolenia.pl

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce