6 Godzin, 1 Dni

grupa max. 10

Praktyka Handlu Zagranicznego. Uwarunkowania Zwyczajowe i Prawne w 2016 roku.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • - zapoznanie z zasadami prowadzenia handlu zagranicznego, nowymi uregulowaniami prawno-zwyczajowymi, które mogą być wykorzystane do zabezpieczenia interesów firm słuchaczy w zawieranych umowach,
  - praktyczne porady dotyczące zawierania różnego rodzaju umów na różnych rynkach,
  - nabycie praktycznych wskazówek, jak negocjować umowy z partnerem zagranicznym, posługując się argumentami, które pojawiły się w nowych uregulowaniach,
  - uzupełnienie i uporządkowanie podstawowej wiedzy o handlu z zagranicą, dokumentach, sposobach rozliczeń, bazach dostawy, źródłach poszukiwania i weryfikacji partnera.

 • 1. NIEZBĘDNA WIEDZA PRAWNO-ORGANIZACYJNA DOTYCZĄCA EKSPORTU I IMPORTU.

  - Jakie należy uwzględnić uwarunkowania prawno-zwyczajowe umów z partnerami zagranicznymi?
  - Jak wybrać prawo właściwego w umowie według nowego Rozporządzenia PE?
  - Gdzie szukać informacji o nowym rynku zagranicznym – kontrahentach, cenach, zasadach działania, wiarygodności, rozstrzyganiu spraw spornych, sądzie, wzajemnej uznawalności?
  - Jak posłużyć się Konwencją NZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów?

  2. PROCEDURY ETAPU OFERTOWEGO W HANDLU Adres strony został usunięty>

  - Kiedy umowa została zawarta w formie oferty z partnerami z UE i spoza UE?
  - Jak sporządzić skuteczną ofertę uwzględniając specyfikę różnych rynków?
  - Czyje ogólne warunki umowy będą miały zastosowanie na wypadek sporu?
  - Kto może zawrzeć umowę ze strony partnera zagranicznego i jak to sprawdzić?

  3. WYBÓR OGÓLNEJ KONCEPCJI KONTRAKTU (BAZY DOSTAWY I PŁATNOŚCI).

  - Jak dobrać bazę dostawy i czy zawsze będzie miał zastosowanie Incoterms(r) 2010?
  - Czy baza na fakturze musi odpowiadać bazie w dokumentach celnych (m.in. problem DDU)?
  - W jakich kontraktach umieścić preambułę, a w których definicje?
  - Jak zabezpieczyć odroczoną płatność na różnych rynkach?
  - Kiedy posłużyć się akredytywą, gwarancją, inkasem, rachunkiem zastrzeżonym, wekslem?

  4. ZABEZPIECZANIE INTERESÓW W KLAUZULACH KONTRAKTOWYCH.

  - Jak negocjować kary umowne i procedury dochodzenia reklamacji?
  - Jak zabezpieczyć dochodzenie roszczeń z tytułu jakości na różnych rynkach?
  - Kiedy wykorzystać odpowiedzialność umowną, a kiedy odpowiedzialność z mocy prawa?
  - Dlaczego na niektórych rynkach lepiej wybrać arbitraż niż sąd powszechny?
  - Jak i w których obszarach można zwolnić się od odpowiedzialności kontraktowej?
  - Kiedy, jak, gdzie...;? Odpowiedzi na problemy uczestników.

  ANALIZA PRZYPADKÓW::
  - analiza konkretnych zapisów w umowach z partnerem zagranicznym,
  - omówienie konkretnych sytuacji na podstawie zdjęć z portów, magazynów, składów celnych, terminali kontenerowych.

  -->DODATKOWO: Konsultacje po szkoleniu przez Internet.
  -->NOWOŚĆ. Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na minimum 10 dni przed jego termin
  -->Uczestnicy otrzymują komplet materiałów do wykorzystania w praktyce.

  Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Bezpłatnie pomożemy w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z dofinansowaniem i złożeniem wniosku!

  Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt.

 • Zaświadczenie ukończenia szkolenia.

 • Wykład, dyskusja.

  ANALIZA PRZYPADKÓW::
  - praktyczna analiza konkretnych zapisów w umowach z partnerem zagranicznym
  - analiza dokumentów stosowanych w handlu zagranicznym
  - omówienie konkretnych sytuacji na podstawie zdjęć z portów, magazynów, składów celnych, terminali kontenerowych

 • Szkolenie kierujemy do: kadry menedżerskiej, handlowców, przedstawicieli handlowych, pracowników działów eksportu i importu, zakupów oraz każdego, kto negocjuje i zawiera umowy handlowe.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb

 • Szkolenia zamknięte dla grup już od 5 osób - jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy Szkolenie zamknięte może zostać przeprowadzone dla dowolnej grupy pracowników Państwa Firmy (grupy szkoleniowe już od 5 osób!). Cena szkolenia zostanie uzgodniona indywidualnie. Cena szkolenia będzie zawierać przygotowanie i dostosowanie programu do Państwa potrzeb, przygotowanie i wysłanie materiałów szkoleniowych z długopisami, zaświadczeń odbycia szkolenia, realizację szkolenia przez trenera. Szkolenie może zostać zrealizowane w dowolnie wybranym przez Państwa miejscu.

Dr hab. Wojciech Budzyński.
Jest uznanym specjalistą w zakresie zawierania, negocjowania i rozliczania umów handlowych z partnerem krajowym i zagranicznym. Wiedzę praktyczną zdobywał przez ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Zagadnieniami tymi zajmuje się zarówno w sposób praktyczny, jak i naukowy, pracując w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym w zakresie negocjacji z partnerami zagranicznymi oraz analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań. Od 1983 roku przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Prowadził negocjacje handlowe z przedstawicielami różnych kultur, na wszystkich kontynentach.

Autor wielu wydawnictw poświęconych tematyce handlowej, m.in.: „Eksport w przedsiębiorstwie” (2016), „Zakupy w przedsiębiorstwie” (2016) „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.””

Szkolenia o podobnej tematyce