16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 15

Praktyczne wykorzystanie aplikacji MS EXCEL - do tworzenia analiz i prezentacji danych - 2-dniowe warsztaty komputerowe pozwalające na wprowadzenie usprawnień w organizacji.

Warszawa Termin pewny 1 390,00 PLN + VAT
Warszawa Termin pewny 1 390,00 PLN + VAT
6 900,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • -Celem warsztatu szkoleniowego jest zapoznanie jego uczestników z kluczowymi funkcjami oprogramowania MS Excel używanymi przez większość organizacji w odniesieniu do danych i sposobów prezentacji kluczowych zagadnień, pozwalających podejmować właściwe decyzje. W szkoleniu duży nacisk kładziemy na dostosowanie programu MS Excel do indywidualnych potrzeb wynikających chociażby z uwarunkowań danej organizacji oraz różnych sposobów prezentowania analiz.
  -Ważnym elementem warsztatów jest przekazanie wiedzy w zakresie tych funkcji, które automatyzują procesy analizy szczególnie w obszarze raportowania oraz tworzenia wizualnych, graficznych rozwiązań pozwalających uwypuklić najważniejsze zagadnienia w Twojej organizacji.
  -Wartością dodaną tego szkolenia jest nabycie praktycznych i użytecznych umiejętności w zakresie wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych do organizowania swojej pracy i znacznej redukcji czasu na automatyzowanie procesów raportowania i wnioskowania. Daj nam dwa dni a zobaczysz w jaki sposób możesz wprowadzić usprawnienia w analizie danych swojej organizacji.
  -Powiązanie aspektów teoretycznych z konkretnymi przykładami pozwala osiągnąć dodatkową wartość, polegającą na optymalnym wykorzystaniu funkcji MS Excel w Twojej codziennej pracy.

 • Program szkolenia:

  I. WPROWADZENIE DO WARSZTATÓW.
  • Prezentacja trenera i uczestników warsztatów.
  • Omówienie głównych elementów warsztatów.

  II. ROZPOCZYNANANIE PRACY Z MS EXCEL.
  • Dopasowywanie widoków w MS Excel.
  • Przegląd funkcji w MS Excelw odniesieniu do kluczowych zadań wykonywanych przez uczestników warsztatów.
  • Przegląd głównych pojęć i funkcji MS Excel.
  • Sposoby nawigowania między skoroszytami.
  • Znaczenie kolumn i wierszy w arkuszach kalkulacyjnych.
  • Przeznaczenie komórek i sposoby automatyzacji pracy użytkownika.
  • Omówienie przydatnych skrótów klawiszowych dla analityka.
  • Importowanie i eksportowanie danych z i do innych aplikacji.

  III. WPROWADZANIE I EDYCJA DANYCH TEKSTOWYCH I LICZBOWYCH.
  • Wprowadzanie i formatowanie danych w komórkach.
  • Obramowanie komórek oraz ich wpływ na percepcję odbiorców naszych analiz.
  • Kopiowanie i przemieszczanie danych – czyli na co należy zwrócić uwagę, aby zachować spójność i integralność danych.
  • Funkcje wstawiania wierszy oraz kolumn.
  • Zmiana i ukrywanie danych.
  • Operacje na danych tekstowych – o czym należy pamiętać, aby możliwie jak najwcześniej wyeliminować podstawowe błędy.
  • Zabezpieczenia arkuszy oraz wybranych danych przed modyfikacją hasłami.

  IV. OBLICZENIA DANYCH – WYKORZYSTANIE FORMUŁ W ARKUSZU.
  • Wprowadzanie formuł do arkusza oraz ich składnia.
  • Zasady stosowania odwoływania do innych komórek w arkuszach.
  • Wyszukiwanie właściwych formuł analitycznych oraz właściwe ich zastosowanie.
  • Przykłady zastosowania wybranych formuł wspomagających analizę danych.
  • Przykłady zastosowania formuł dla danych typu data i czas.
  • Zamiana formuł na wartości liczbowe.
  • Operacje na komórkach i unikanie wyświetlania błędów w formułach.
  • Wykonywanie obliczeń dla scenariusza ćwiczeń przy wykorzystaniu funkcji: logicznych, matematycznych, tekstowych, wyszukiwania, informacyjnych, tablicowych oraz odwołań krzyżowych.

  V. FORMATOWANIE DANYCH W ARKUSZU.
  • Przegląd narzędzi formatowania komórek.
  • Obramowanie komórek oraz ich wpływ na percepcję odbiorców naszych analiz.
  • Tworzenie niestandardowych formatów dla danych liczbowych i dat.
  • Sposoby edycji tekstu w komórkach.
  • Zasady wprowadzania znaków specjalnych w arkuszu.
  • Wprowadzanie obramowań i podkreśleń.
  • Znaczenie funkcji scalania komórek.
  • Przeglądu funkcji formatowania warunkowego.
  • Tworzenie słownika (listy) nazw i jego praktyczne wykorzystanie.
  • Zasady stosowania funkcji autofiltru.
  • Operacje na oknach arkusza – blokowanie komórek.

  VI. TWORZENIE WYKRESÓW I ZASADY PROJEKCJI WYBRANYCH DANYCH.
  • Główne typy wykresów i zasady ich zastosowania.
  • Operacje na danych źródłowych i zasady zaznaczania elementów wykresu.
  • Wyznaczanie trendu liniowego oraz automatyzacja procesu prognozowania kolejnych okresów.
  • Przegląd możliwości konfiguracji wykresu.
  • Wybranie typu wykresu w zależności od danych źródłowych.
  • Sposoby radzenia sobie z brakującymi danymi.

  VII. WYKORZYSTANIE TABEL PRZESTAWNYCH W PRAKTYCE – JAK ZAOSZCZĘDZIĆ CZAS NA ANLIZĘ DANYCH.
  • Znaczenie tabel przestawnych do optymalizacji swojego warsztatu analitycznego.
  • Sposoby tworzenia tabel przestawnych, czyli jak krok po kroku dokonać właściwej selekcji kluczowych danych.
  • Modyfikowanie tabel przestawnych i ich wpływ na uzyskiwane wyniki.
  • Zmiana danych źródłowych i ich wpływ na zagregowane wyniki zawarte w tabeli przestawnej.
  • Sposoby sortowania danych i właściwe ich użycie z punktu widzenia spójności danych.
  • Tworzenie raportów tabeli przestawnej ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia zestawień Top Ten.

  VIII. ODWOŁANIA W ARKUSZU KALKULACYJNYM – ZASADY STOSOWANIA.
  • Zastosowanie poszczególnych typów odwołań w arkuszu.
  • Wykorzystanie łączenia danych między arkuszami.
  • Łączenie danych między plikami zewnętrznymi.

  IX. DRUKOWANIE – PRZEGLĄD DOBRYCH PRAKTYK.
  • Wybieranie elementów do wydrukowania.
  • Podgląd podziału stron – zasady ergonomii prezentacji danych.
  • Operacje typu: dodawanie, usuwanie znaków podziałów stron.
  • Zasady drukowania arkuszy i obszarów nieciągłych.
  • Eksportowanie danych do pliku PDF.

  X. PODSUMOWANIE WARSZTATU I WNIOSKI KOŃCOWE.
  • Przegląd grup dyskusyjnych w zakresie wykorzystania arkusza kalkulacyjnego.
  • Pobieranie szablonów i wykorzystanie ich w swojej pracy.
  • Poszukiwanie pomocy w zakresie rozwiązania określonych problemów analitycznych.

  Microsoft, Microsoft Excel są zarejestrowanymi znakami handlowymi Microsoft Corportion.

  Informacje organizacyjne:
  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Harmonogram zajęć
  szkolenie trwa 2 dni (16h)
  zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
  ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
  w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad
  Dzień I
  Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.12:00 -przerwa kawowa
  Godz.14.00 -przerwa obiadowa
  Godz.16.00 -przerwa kawowa
  Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
  Dzień II
  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 – przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

  Inwestycja:
  1390zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
  Warszawa: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1730 zł netto (+23% Vat)

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Podczas szkolenia będą wykorzystywane następujące techniki szkoleniowe:
  • Ćwiczenia praktyczne w pracowni komputerowej oparte na rzeczywistych studiach przypadku.
  • Prezentacja multimedialna, warsztaty, dyskusja nad osiągniętymi wynikami.
  • Uczestnicy mogą liczyć na praktyczny i przystępny komentarz w odniesieniu do prezentowanego materiału, również z perspektywy własnej organizacji i problemów.

  Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • Szkolenie zostało zaprojektowane z myślą o osobach, które chcą poznać praktyczne wykorzystanie kluczowychi funkcji oprogramowania MS Excel pod kątem:
  -prezentowania analiz danych,
  -raportowania,
  -automatyzacji procesów,
  -wykorzystania arkuszy kalkulacyjnych w pracy zawodowej.

 • 6900 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do dni po szkoleniu

 • 1 390,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  egzaminy certyfikujące
  przerwy kawowe
  wyżywienie
  -cena zawiera: -uczestnictwo w szkoleniu, -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych] -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis] -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia -konsultacje poszkoleniowe -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

dr inż. Martin Daliga
Specjalizacja trenerska:
Jest ekspertem w zakresie planowania i projektowania prezentacji raportów i danych liczbowych, controllingu, zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego. Jako niestrudzony propagator przywództwa sytuacyjnego Kennetha Blancharda skutecznie zarządzał zespołami interdyscyplinarnymi. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat pracował z zespołami realizującymi projekty o budżetach sięgających ponad 20 mln zł. Pełnił szereg funkcji i ról w największych polskich przedsiębiorstwach, najbardziej dumny jest z udziału swojego zespołu w projektach związanych z optymalizacją procesów biznesowych i zwiększaniem ich konkurencyjności. Posiada wieloletnią praktykę trenerską w kreowaniu wartości biznesowych i zarządzania ograniczeniami. Ekspert z bogatym dorobkiem szkoleniowym z zakresu aplikacji MS EXCEL dla przedsiębiorswt prywatnych i jednostek administracji publicznej.

Szkolenia o podobnej tematyce