8 Godzin, 1 Dni

PRAKTYCZNE WARSZTATY: prawo pracy i wynagrodzenia w 2018 r.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Chcesz poznać NAJNOWSZE ZMIANY?
  DOSKONALE TRAFIŁEŚ!  Podnieś swoje KWALIFIKACJE oraz praktycznie PRZYGOTUJ SIĘ do prowadzenia rozliczeń W 2018 r.


  WEŹ UDZIAŁ W KURSIE I ZYSKAJ:

  - INFORMACJE na temat najnowszych zmian i najkorzystniejszych rozwiązań z zakresu prawa pracy i wynagrodzeń w 2018 r.
  - WSKAZÓWKI dot. rozliczeniowej praktyki
  - PRZYGOTOWANIE do kontroli
  - MOŻLIWOŚCI optymalizacji
  - UMIEJĘTNOŚĆ interpretowania problematycznych przepisów
  - KOMPLEKSOWE MATERIAŁY, które wykorzystasz w pracy
  - ZNAJOMOŚĆ praktycznych zagadnień dot. zawierania umów o pracę na nowych zasadach, wypełniania świadectwa pracy, dokonywania zaliczek na podatek dochodowy (w aspekcie zmian kwoty wolnej od podatku), obniżenia składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek dochodowy oraz praktycznego obliczania wynagrodzeń za część miesiąca.
  - 30 DNI OPIEKI POSZKOLENIOWEJ – po zakończeniu Kursu będziemy e-mailowo odpowiadać na Twoje pytania

 • I. Zawieranie umów o pracę na nowych zasadach na bazie wyjaśnień MRPiPS oraz PIP
  1. Umowa na okres próbny
  a. czy można zawrzeć kilkukrotnie umowę na okres próbny
  b. czy można zawrzeć z tą samą osobą umowę na okres próbny po okresie przerwy
  c. czy można zawrzeć aneks wydłużający czas trwania umowy
  2. Umowy na czas określony
  a. jak ustalić limit umów na czas określony po ustawie antykryzysowej
  b. jaki wpływ na limity mają okresy poprzedniego zatrudnienia
  c. jakie skutki niesie za sobą naruszenie limitów 3/33
  d. jak należy traktować aneks do umowy
  e. jak po przerwie w zatrudnieniu ustalić dopuszczalny limit 33 miesięcy
  stanowisko MRPiPS
  f. jak zdefiniować pracę sezonową, dorywczą na okres kadencji
  g. jak należy rozumieć przyczyny obiektywne
  h. jakie zapisy należy wprowadzić do umowy aby wyłączyć ją z limitów 3/33
  i. jak sformułować pismo do PIP o przyczynach obiektywnych i jak ustalić termin 5 dni roboczych
  j. jak postąpić gdy pracownik odmawia podpisania aneksu do umowy o celach i przyczynach obiektywnych stanowisko PIP
  3. Okresy wypowiedzeń
  a. dla jakich umów obowiązują nowe okresy wypowiedzeń
  b. jak ustalić okres wypowiedzenia w przypadku umowy trwającej w dniu wejścia w życie nowych przepisów
  c. jak wyliczyć staż w przypadku przerw w zatrudnieniu
  d. od którego momentu można zwolnić pracownika z obowiązku świadczenia pracy z początkiem miesiąca czy od momentu złożenia wypowiedzenia
  e. czy istnieje możliwość skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony
  f. czy strony mogą wydłużyć w umowie o pracę okresy wypowiedzeń
  g. jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi w okresie wypowiedzenia
  h. czy można odwołać pracownika ze zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy

  II. Sposób wypełniania świadectwa pracy
  1. jak wykazać wykorzystaną opiekę nad dzieckiem po zmianach w przepisach
  2. czy należy zawrzeć informację o wykorzystanym urlopie ojcowskim po zmianach w przepisach
  3. czy należy zawrzeć informację o wykorzystanym urlopie macierzyńskim i rodzicielskim po zmianach w przepisach
  4. jakie okresy nieskładkowe należy wykazać w świadectwie pracy
  5. sprostowanie do wydanego świadectwa pracy
  6. jak sporządzić duplikat świadectwa pracy

  III. Zaliczka na podatek dochodowy w aspekcie zmian kwoty wolnej od podatku
  1. termin złożenia PIT-2 wpływa na stosowanie kwoty wolnej od podatku w danym roku kalendarzowym
  2. skutki złożenia oświadczenia po terminie
  3. kilka umów o pracę a stosowanie kwoty wolnej od podatku
  4. wysokość osiąganych dochodów w danym roku kalendarzowym a możliwość stosowania przez pracodawców comiesięcznej kwoty wolnej od podatku – zmiany od 01 stycznia 2017 r.
  5. stosowanie kwoty wolnej u pracowników na urlopach wychowawczych, bezpłatnych
  6. stosowanie kwoty wolnej po rozwiązaniu umowy o pracę
  7. skutki złożenia przez pracownika oświadczenia o zamiarze wspólnego rozliczenia się z małżonkiem i możliwość jego odwołania w danym roku kalendarzowym

  IV. Stosowanie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu
  1. warunki stosowania podwyższonych kosztów uzyskania
  2. wykonywanie pracy u więcej niż jednego pracodawcy a możliwość zaprzestania stosowania kosztów
  3. dwie umowy z jednym pracodawcą a stosowanie kosztów uzyskania
  4. przychód ze stosunku pracy niższy od wysokości kosztów
  5. wypłata wynagrodzenia po rozwiązaniu umowy o pracę a stosowanie kosztów uzyskania

  V. Obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek dochodowy
  1. prawidłowe obniżenie składki zdrowotnej po wyroku SN z 02 lutego 2016 r.
  2. stanowisko ZUS po wyroku

  VI. Wynagrodzenie za część miesiąca
  1. wynagrodzenie pracownika, gdy zwolnienie lekarskie obejmuje tylko dni wolne od pracy
  2. wynagrodzenie pracownika, gdy zwolnienie lekarskie obejmuje tylko dni robocze
  3. wynagrodzenie, gdy pracownik przepracował 1 dzień w przypadku 30 dniowej choroby
  4. wynagrodzenie gdy zwolnienie obejmuje wszystkie dni lutego (28 – 29 dni)
  5. zmiana wysokości wynagrodzenia w trakcie orzeczonej niezdolności do pracy

 • ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu zgodne z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

 • ZYSKAJ PRAKTYCZNE NARZĘDZIA I UMIEJĘTNOŚCI

  - Min. 70% zajęć będziesz pracował na praktycznych przykładach z życia działów kadrowo-płacowych firm
  - W trakcie zajęć będziesz poznawał przepisy, analizował CASE STUDY, rozpatrywał przypadki, brał udział w DYSKUSJACH, a także mierzył się z AUTENTYCZNYMI PRZYKŁADAMI i sytuacjami napotykanymi w codziennej pracy w obszarze płac.
  - Otrzymasz PRAKTYCZNĄ wiedzę i umiejętności, z których skorzystasz NATYCHMIAST po zajęciach
  - Warsztaty poprowadzi ekspert-praktyk Tax Consilium specjalizujący się w zakresie zaawansowanych zagadnień kadrowo-płacowych
  - Po Kursie otoczymy Cię przez 30 DNI e-mailiową OPIEKĄ POSZKOLENIOWĄ. W tym czasie nasi Trenerzy będą do Twojej dyspozycji. Jeśli będziesz miał pytania związane z programem Kursu, pomożemy Ci je rozwiązać.

 • TEN KURS JEST WŁAŚNIE CIEBIE

  - Jeśli chcesz podnieść swoje kwalifikacje
  - Posiadasz podstawową wiedzę z zakresu wynagrodzeń oraz prawa pracy
  - Ukończyłeś kurs kadr i płac od podstaw lub Kurs Rachunkowości od podstaw (to nie jest wymóg)
  - Pracujesz w dziale księgowym, biurze rachunkowym lub firmie outsourcingowej
  - Posiadasz co najmniej średnie wykształcenie


  ZYSKAJ UZNANIE NA RYNKU PRACY

  W naszych szkoleniach brali udział pracownicy znanych firm prywatnych i instytucji publicznych, m.in. Lufthansa Global Business Services Sp. z o.o., IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o., Narodowe Centrum Nauki, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, PZU Życie S.A., Uniwersytet Jagielloński, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie i wielu innych. Otrzymaliśmy liczne referencje i rekomendacje.


  ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ

  - wypełnij zgłoszenie on-line na stronie: www.taxconsilium.com
  - napisz e-mail na adres: szkolenia@taxconsilium.com
  - zadzwoń pod nr: 12 623 73 43
  - lub zgłoś się osobiście: Rynek Główny 30/37, 31-010 Kraków.
  Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku od 09:00 do 17:00.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce