32 Godzin, 4 Dni

grupa max. 12

Praktyczne aspekty pracy w zawodzie agenta celnego

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • 1. Wspólnotowy Kodeks Celny i ustawa Prawo celne (I) – 3 godz.
  • procedury celne i przeznaczenia celne,
  • procedury zawieszające i gospodarcze,
  • czasowe składowanie towarów,
  • status celny towaru,
  • wydawanie wiążących informacji (WIT i WIP),
  • wspólnotowa Taryfa Celna i zasady stosowania stawek celnych.

  2. Zgłoszenie celne - 3 godz.
  • przedstawienie towaru i stosowanie dozoru celnego,
  • formy dokonywania zgłoszeń celnych,
  • procedura uproszczona,
  • pojęcie zgłaszającego i przedstawicielstwa w sprawach celnych,
  • zgłoszenie celne i dokumenty niezbędne w celu jego dokonania,
  • deklaracja wartości celnej towaru.

  Udzielenie odpowiedzi na pytania zamknięte NrSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie,Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie,Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieoraz omówienie pytań otwartych Nr 92-96,Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.

  3. Wspólnotowy Kodeks Celny i ustawa Prawo celne (II) - 3 godz.
  • pochodzenie towaru,
  • wartość celna towaru i jej elementy.

  Udzielenie odpowiedzi na pytania zamknięte NrSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie,Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie,Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie,Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieoraz omówienie pytań otwartych Nr 66-91,Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie,Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie,Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.

  4. Wspólnotowy Kodeks Celny i ustawa Prawo celne (III) - 3 godz.
  • pojęcie długu celnego, jego powstanie, uiszczenie, wygaśnięcie i zabezpieczenie,
  • zwolnienia od cła w przywozie,
  • system INTRASTAT,
  • status upoważnionego przedsiębiorcy (świadectwa AEO).

  5. Wypełnianie zgłoszenia celnego – 3 godz.
  • zgłoszenie celne w procedurze dopuszczenia do obrotu.

  6. Ustawa o podatku akcyzowym – 3 godz.
  • towary akcyzowe zharmonizowane i niezharmonizowane,
  • składy podatkowe,
  • zarejestrowany i niezarejestrowany handlowiec,
  • zabezpieczenie akcyzowe,
  • zwolnienia z podatku akcyzowego,
  • import wyrobów akcyzowych,
  • obrót towarami akcyzowymi w procedurze zawieszonej akcyzy.

  Udzielenie odpowiedzi na pytania zamknięte Nr 1-60 oraz omówienie pytań otwartych Nr 1-31.

  7. Wypełnianie zgłoszenia celnego, deklaracji INTRASTAT, deklaracji akcyzowych – 3 godz.
  • DW1,
  • deklaracja INTRASTAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym,
  • zgłoszenie celne w procedurze wywozu,
  • deklaracje akcyzowe.

  8. Wspólnotowy Kodeks Celny i ustawa Prawo celne (IV) - 3 godz.
  • postępowanie w sprawach celnych,
  • kontrole celne i podatkowe,
  • kontrole przeprowadzane w ramach SNP.

  Udzielenie odpowiedzi na pytania zamknięte NrSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie,Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie,Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieoraz omówienie pytań otwartych Nr 32-55,Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie,Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.

  9. Ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy Ordynacji podatkowej – 3 godz.
  • obowiązek podatkowy,
  • podstawa opodatkowania,
  • zasady wymiaru i poboru podatku VAT,
  • zwolnienia z podatku,
  • wysokość opodatkowania,
  • zasady postępowania wg OP,
  • organy podatkowe,
  • tryb postępowania, pojęcie strony i przedstawicielstwa,
  • decyzje, postanowienia, odwołania i zażalenia,
  • wzruszanie decyzji ostatecznych.

  Udzielenie odpowiedzi na pytania zamknięte NrSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie,Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieoraz omówienie pytań otwartych Nr 56-65,Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.

  10. Wypełnianie zgłoszenia celnego - 3 godz.
  • zgłoszenie celne w gospodarczych procedurach celnych.

 • ukończenia szkolenia

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

Szkolenia o podobnej tematyce