6 Godzin, 1 Dni

Praca techniką kontraktu socjalnego z różnymi grupami podopiecznych

więcej terminów () mniej terminów
 • Zasada pomocniczości w pracy socjalnej mówi o tym że problem powinien być rozwiązany na poziomie na którym powstał. A zatem rozwiązywanie problemów klienta powinno zacząć się od niego samego,

  z jego udziałem, z udziałem jego rodziny. W jaki sposób uaktywnić klienta? Stosując techniki aktywizujące, a jedną z nich jest kontrakt w pracy socjalnej. Stosowanie tej techniki wymaga od pracującego z klientem pracownika socjalnego nie tylko nienagannej postawy etycznej, ale także wykorzystania szerokiego spektrum wiedzy i umiejętności. Szkolenie ma na celu doskonalenie umiejętności oceny sytuacji klienta oraz oceny efektywności i skuteczności pracy socjalnej za pomocą techniki kontraktu

 • 1. Kontrakt socjalny – uwarunkowania prawne, system pojęć.
  2. Procedura prowadzenia kontraktu . Wskazania i ograniczenia do zawierania kontraktów
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieocena sytuacji klienta
  - formułowanie celów działania,
  - opracowywanie planu,
  - dobór metod i technik pracy z klientem,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronierealizacja planu,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieocena działania na podstawie porównania sytuacji przed i po zastosowaniu
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniekontraktu
  3. Ewaluacja kontraktu
  4. Diagnoza społeczna - od oczekiwania klienta do oceny rezultatów
  5. Działania metodyczne pracownika socjalnego jako przyczynek do podniesienia skuteczności działań socjalnych.
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie. Znaczenie umiejętności społecznych dla realizacji kontraktu socjalnego.
  - nawiązywanie kontaktu
  - motywowanie
  - aktywne słuchanie
  - rozwiązywanie konfliktów powstających w procesie komunikacji.
  - negocjacje jako technika wspierająca kontraktSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

 • Adresaci szkolenia: Pracownicy ośrodków pomocy społecznej, pracownicy socjalni współpracujący

  z osobami i rodzinami w trudnej sytuacji życiowej oraz osoby zainteresowane tematem szkolenia.

Prowadzący: Specjalista w zakresie polityki społecznej, posiada doświadczenie jako pracownik socjalny, trener, wykładowca min. w szkole służb społecznych i kolegium pracowników socjalnych, a także licznych szkoleń dla OPS i innych instytucji pomocy społecznej, Zastępca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej WUW, Prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Pracy Socjalnej

Szkolenia o podobnej tematyce