16 Godzin, 2 Dni

PR i relacje z mediami w sytuacjach kryzysowych

więcej terminów () mniej terminów
  • Seminarium, którego celem jest zapoznanie uczestników z zasadami i metodami budowania działań PR w firmie farmaceutycznej w sytuacji kryzysu, współpracy ze środkami masowego przekazu, organizacją od strony merytorycznej wystąpień i innych imprez niezbędnych w komunikacji firmy z otoczeniem, budowania planu działania w sytuacji kryzysu, oraz badania efektywności użytych narzędzi PR. Warsztatowa formuła zajęć, zindywidualizowane podejście do uczestników – to najważniejsze wyróżniki seminarium.

  • Ćwiczenia indywidualne z kamerą, dziennikarzem, pisanie notek prasowych, budowa przykładowego planu kryzysowego

  • pracownicy działów Public Relations i inne osoby, które podczas sytuacji kryzysowych mogą być zmuszone kontaktowac się z mediami.

Izabella Gielnicka - Trener Biznesu - szkoliła kadry kierownicze w wielu firmach. Zawodowy negocjator. Swoją wiedzę praktyczną zdobywała pracując dla licznych firm polskich oraz zagranicznych (m.in.: Biura Prasowego Kredyt Banku, dla prezesów Mostostalu Zabrze, firm farmaceutycznych – Sanofi Pasteur, Aventis, Bayer; Telekomunikacji Polskiej, Brithish & American Tobacco). Prowadzi projekty doradcze dla przedsiębiorstw z zakresu PR, negocjacji, komunikacji i zarządzania międzykulturowego (m.in. przygotowywała zespół negocjacyjny Elektrowni Kozienice do spotkania z inwestorem strategicznym).

Przeprowadziła i nadzorowała badania nad kulturą organizacyjną w przedsiębiorstwach polsko - japońskich na zlecenie Polsko - Japońskiego Centrum Zarządzania - ich sposobem integrowania pracowników i trwałością nałożenia się kultur organizacyjnych.

Przeprowadziła badania nad sposobami zarządzania na styku kultur w fuzjach i przejęciach (branża usług finansowych): integracja jako przewaga konkurencyjna w aspekcie łączenia kultur (komunikacja, negocjacje, motywowanie, przywództwo).

Szkolenia o podobnej tematyce