0 Godzin, 0 Dni

Pozadotacyjne źródła finansowania rozwoju działalności MŚP (kredyty i leasing)

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Kredyty bankowe oraz leasing są zdecydowanie najpopularniejszą metodą pozyskiwania zewnętrznych źródeł kapitału, znaną praktycznie każdemu przedsiębiorcy. Jednak ilość dostępnej oferty kredytowej i leasingowej dla przedsiębiorstw a także różnorodność związanych z nią instrumentów finansowych powoduje, że wyszukanie wśród dostępnej oferty propozycji najkorzystniejszych i najbezpieczniejszych dla konkretnego przedsiębiorcy często przekracza możliwości przeciętego menedżera. Również wsparcie zewnętrznych doradców finansowych nie zawsze pozwala na pozyskanie najkorzystniejszej oferty, ze względu na ograniczenia portfela ofert poszczególnych firm doradczych.  Celem tego szkolenia jest wyjaśnienie specyfiki najważniejszych bankowych i leasingowych źródeł finansowania inwestycji, przegląd plusów i minusów związanych z posługiwaniem się tego typu produktami a także przekazanie umiejętności wyszukiwania bliższych informacji lub profesjonalnej pomocy w uzyskaniu komercyjnego źródła finansowania inwestycji.  Zakres tematyczny szkolenia:  Przegląd produktów bankowych i leasingowych związanych z finansowaniem inwestycji w MŚP

  Specyfika leasingu, przegląd form leasingu

  Podstawowe korzyści i zagrożenia związane z kredytami i leasingami

  Podstawowe zasady rachunkowości kredytów i leasingów

  Źródła wyszukiwania najkorzystniejszych ofert bankowych/leasingowych

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce