24 Godzin, 3 Dni

POTĘGA GRUPY - TWORZENIE SKUTECZNYCH ZESPOŁÓW (Team Building)

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Wielu ludzi wykazuje pozytywne nastawienie do zespołów, ale nie potrafi wykorzystać ich atutów. Wiadomo np., że zespoły muszą miec wspólny cel. Zbyt często jednak obierają one cele, które nie są ani ambitne, ani precyzyjnie określone, ani realistyczne, ani wspólne dla wszystkich członków zespołu.

  W zespole łatwiej jest modyfikowac zachowania poszczególnych osób. Ze względu na wspólne zaangażowanie, zmiany nie są takim zagrożeniem jak dla jednostek zmuszonych radzić sobie z nimi samodzielnie. Zespoły oferują członkom większe możliwości osobistego rozwoju. Ze względu na koncentrację na wynikach zespoły dopingują jednostki do pracy oraz nagradzają i wspierają te, które próbują zmienić swój sposób działania. Pod warunkiem, że będziemy wiedzieć jak to osiągnąć!

 • 1. BUDOWANIE TOŻSAMOŚCI ZESPOŁU
  Cechy Efektywnego Zespołu: prawidłowe przywództwo; właściwy skład, lojalność wobec zespołu; konstruktywny klimat; zaangażowanie ludzi; jasno określona rola w organizacji; efektywne metody pracy; jasno zdefiniowane procedury działań zespołowych; krytyka pozbawiona złośliwości; umożliwienie rozwoju jednostek; kreatywność; prawidłowe relacje z innymi zespołami.
  „Katalog Złotych Zasad Zespołu Sukcesu"
  Zegar rozwoju zespołu - synergia pracy zespołowej

  2. PLANOWANIE I ORGANIZACJA DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU
  Zasady konstruowania właściwych celów
  Metody zespołowego rozwiązywania problemów
  Zasady planowania zadań w grupie, priorytetyzacji, właściwej współpracy – Multi Gra
  Macierz priorytetów Eisenhowera/Coveya
  Analiza pracy zespołowej – wspólne sformułowanie reguł pracy grupowej.

  3. ROLE ZESPOŁOWE I UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNE
  Typy ról zespołowych – kwestionariusz Balbina
  Władza w zespole: przywództwo formalne i nieformalne.

  4. WZAJEMNE MOTYWOWANIE SIĘ CZŁONKÓW ZESPOŁU
  Potęga wsparcia zespołu
  Typy zadań zespołowych, współdziałanie społeczne, próżniactwo grupowe, wzajemne motywowanie.
  Mordercy motywacji w zespołach.

  5. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA JAKO PODSTAWA DZIAŁANIA ZESPOŁU.
  Komunikacja jednostronna/dwustronna i sprzężenie zwrotne;
  Bariery w komunikacji i ich eliminowanie.

  6. SYTUACJE KONFLIKTOWE W ZESPOLE
  Zarzewia konfliktu
  Koło konfliktu
  Dynamika rozwoju konfliktu
  Jak sobie radzić z konfliktem? - zasady postępowania
  Jak sobie powiedzieć „prawdę w oczy” i dalej ze sobą współpracować? – zasada DEEP

  7. PREZENTACJE KOŃCOWE - „Tworzenie Zespołu Światowej Klasy”

 • Zaświadczenie Ukończenia Kursu

 • Zajęcia mają charakter warsztatowy, szczególny nacisk kładziemy na praktyczne zastosowanie zdobytych na szkoleniu umiejętności.  Proponujemy Państwu zajęcia o charakterze Grand Prix. Od samego początku Uczestnicy podzieleni są na kilkuosobowe zespoły zadaniowe i rywalizują o atrakcyjne nagrody!  Metoda „Grand Prix” oznacza, iż Uczestnicy szkolenia nie przysłuchują się biernie podawanym informacjom, lecz aktywnie biorą udział w realizacji programu.

 • Menedżerowie odpowiedzialni za budowanie zespołów, członkowie zespołów pracowniczych, grup projektowych itp.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Andrzej Szóstak

Doktor socjologii. Specjalista w zakresie psychologii społecznej. Twórca kompleksowych programów szkolenia z zakresu obsługi klienta realizowanych w BSK S.A., WBK S.A., PBG S.A. oraz innych polskich instytucjach gospodarczych. Znakomity trener z kilkunastoletnim doświadczeniem, zrealizował duże autorskie projekty szkoleniowe (niektóre z nich dla kilku tysięcy sprzedawców) dla wiodących polskich i zagranicznych instytucji gospodarczych (referencje na życzenie). Wykładowca reklamy i public relations w Uniwersytecie Śląskim. Trener zarządzania i komunikacji, „Trener Trenerów”. Publicysta czasopisma „Personel”. Autor m.in. podręcznika akademickiego komunikacji interpersonalnej prowadzonej w trudnych sytuacjach społecznych oraz współautor pracy "Panowanie nad stresem". Zrealizowanych kilkaset dni szkoleniowych. PhD in sociology, specialist in social psychology. Lecturer in advertising and public relations at the University of Silesia, trainer in management and negotiation skills. Author of comprehensive training programmes in customer service used by numerous Polish organisations and institutions, including three big commercial banks: BSK S.A., WBK S.A. and PBG S.A. Writer for the professional magazine "Personel". Author of the handbook of interpersonal communication in difficult social situations., among other publications. Co-founder of Exbis.

Bogdan Siewierski

Doktor socjologii, wykładowca uniwersytecki. Od 1991 roku prowadzi profesjonalne szkolenia w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, negocjacji, struktur komunikacyjnych, procesów decyzyjnych i planowania strategicznego dla instytucji bankowych. Współtwórca programu dydaktycznego Szkoły Zarządzania przy Uniwersytecie Śląskim. Tłumacz publikacji fachowych i kursów z zakresu zarządzania i obsługi klienta prowadzonych przez konsultantów brytyjskich i amerykańskich. Jako stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej prowadził badania w zakresie kulturowych podstaw zarządzania na Uniwersytecie Michigan w Ann Arbor (USA). Jako konsultant i szkoleniowiec wspomagał proces wprowadzania systemów ocen pracowniczych dla kilku międzynarodowych koncernów (m.in. LexisNexis, SGL, Dycerhoff) i banków działających w Polsce. Współtwórca programu dydaktycznego Szkoły Zarządzania przy Uniwersytecie Śląskim. Prezes Firmy Edukacyjnej Exbis. Największe wyzwania: 1. przygotowanie pracowników Departamentu Integracji Europejskiej Ministerstwa Gospodarki odpowiedzialnych za procesy zjednoczeniowe z Unią Europejską (zob. rekomendacje na stronie internetowej); 2. wspomaganie zarządów dużych banków polskich do negocjacji konsolidacyjnych; 3. trenowanie negocjatorów odpowiedzialnych za dobre wyniki sprzedażowe; 4. praca z osobami na różnych stanowiskach, dla których niezbędny jest wysoki poziom umiejętności negocjacyjnych. PhD in sociology, lecturer at the Institute of Work and Organisation Sociology at the University of Silesia in Katowice. Since 1992 has been delivering professional training in human resource management, negotiation, communication structures, decision-making and strategic planning. Co-author of the syllabus for the School of Management at the Silesian University. Translator of professional publications and interpreter on training courses in management delivered by British and American consultants. As the holder of a research grant given by The Kosciuszko Fund, he carried out research on cultural foundations of management at the University of Michigan in Ann Arbor, USA. President of Exbis, Educational Company.

Szkolenia o podobnej tematyce