8 Godzin, 1 Dni

grupa max. 12

Postępowanie na wypadek awarii i wycieku substancji ropopochodnych na stanowisku pracy oraz szkody w środowisku - Rzeszów - Listopad 2016

więcej terminów () mniej terminów
 • Omówienie sposobów prewencji oraz eliminacji zagrożeń wynikających z awarii i wycieku substancji ropopochodnych na stanowisku pracy. Zaznajomienie z odpowiedzialnością prawną, ewentualnymi karami, jakie niesie ze sobą powstanie szkód środowiskowych. Praktyczne warsztaty z postępowania w przypadku awarii.

 • 1. Identyfikacja potencjalnych zagrożeń mających wpływ na środowisko zgodnie z wymaganiami normy ISO
  14001
  2. Jak zapobiegać awariom na stanowisku pracy – zagrożenia jakie niesie dla ludzi i środowiska wyciek substancji
  ropopochodnych
  3. Wyposażenie stanowiska pracy w zestawy do szybkiego reagowania na wypadek wycieków i zagrożenia
  bezpieczeństwa
  4. Konsekwencje prawne i karne w przypadku spowodowania szkody w środowisku
  5. Sposób postępowania na wypadek awarii na stanowisku pracy - pokaz praktyczny

  Rabaty:

  - Klienci, którzy zgłoszą się na szkolenie w trybie "First Minute", czyli do 6 tygodni przed dniem rozpoczęcia szkolenia, otrzymają rabat 10% naliczany od ceny podstawowej szkolenia (bez noclegu).
  - W grupie raźniej, a u nas jeszcze taniej! Co trzecia osoba zgłoszona z jednej firmy/instytucji płaci połowę ceny podstawowej szkolenia (bez noclegu).

 • Zaświadczenie imienne potwierdzające udział w szkoleniu

 • Warsztaty połączone z wykładami

 • - pracownicy zakładów produkcyjnych, magazynów, mający styczność z substancjami ropopochodnymi, mocnymi kwasami, zasadami
  - przedsiębiorcy prowadzący działalność, z wykorzystaniem substancji ropopochodnych, stężonych substancji chemicznych
  - przedsiębiorcy prowadzący działalność, w wyniku której wprowadzane są ścieki do wód i ziemi (w tym ścieki deszczowe)
  - pracownicy laboratoriów chemicznych, stacji benzynowych, stacji serwiowych, funkcjonariusze Staży Pożarnej i Jednostek Ratownictwa Chemicznego

Koordynator prac wykonywanych przez Ekologus związanych z oczyszczaniem gruntów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi z ponad 25-letnim doświadczeniem, prowadzący nadzór nad stroną prawną działań zapobiegawczych i naprawczych, szkoleniowiec w zakresie prewencji dla Staży Pożarnej i Jednostek Ratownictwa Chemicznego oraz zakładów przemysłowych.