16 Godzin, 2 Dni

Pomoc publiczna - jak wyeliminować zagrożenie zwrotu środków publicznych.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest przedstawienie aspektów prawnych i podstawowych przesłanek związanych z pomocą publiczną. Uczestnicy zdobędą wiedzę w zakresie pomocy publicznej w programach finansowanych z Funduszy Strukturalnych oraz umiejętności związane z eliminacją zagrożeń zwrotu środków publicznych.

 • 1. Nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Kapitał LudzkiSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  * Podstawy prawne
  * Omówienie podstawowych przesłanek

  2. Wyłączenia spod zakazu pomocy Państwa,

  3. Główne kategorie pomocy publicznej
  * Pomoc regionalna
  * Pomoc horyzontalna
  * Pomoc sektorowa

  4. Procedura zgłaszania i zatwierdzania pomocy,

  5. Pomoc publiczna w programach finansowanych z Funduszy Strukturalnych,

  6. Pomoc publiczna w kontekście programów/projektów realizowanych/wdrażanych przez zamawiającego,

  7. Sprawozdawczość w zakresie pomocy publicznej.

 • Imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

 • Szkolenie ma charakter warsztatowy.

 • Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się przygotowywaniem wniosków aplikacyjnych oraz zarządzaniem i wdrażaniem projektów dofinansowanych ze środków UE, zamierzających zdobyć lub poszerzyć swoją wiedzę w zakresie pomocy publicznej. Szkolenie adresowane jest do pracowników administracji publicznej, przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz osób indywidualnie zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji w tym zakresie.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Zajęcia prowadzą trenerzy posiadający doświadczenie w zakresie pomocy publicznej nastawieni są przede wszystkim na przekazywanie wiedzy praktycznej. Szkolenie ma charakter warsztatowy.

Szkolenia o podobnej tematyce