16 Godzin, 2 Dni

POMIAR EFEKTYWNOŚCI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie daje kompleksową wiedzę z zakresu podstawowych metod i narzędzi związanych z analizą efektywności wykorzystania zasobów ludzkich w kontekście zarządzania kapitałem ludzkim i intelektualnym oraz wpływu zarządzania kapitałem intelektualnym na konkurencyjność i wartość przedsiębiorstwa.  Cele szkolenia:  • Zapoznanie z pojęciem zasobów ludzkich i kapitału intelektualnego.

  • Prezentacja metod i narzędzi stosowanych w analizie efektywności zarządzania zasobami ludzkimi.

  • Prezentacja metod i narzędzi wyceny kapitału intelektualnego.

  • Analiza porównawcza spółek  Dzięki udziałowi w szkoleniu Uczestnicy:  • zdobędą umiejętność analizy efektywności wykorzystania zasobów ludzkich

  • poznają nowoczesne metody i narzędzia dotyczące analizy i wyceny kapitału intelektualnego

  • nabędą umiejętność praktycznego stosowania metod wyceny wartości kapitału intelektualnego

  • zdobędą umiejętności określania zależności między konkurencyjnością firmy, jej wartością a zarządzaniem kapitałem intelektualnym.

 • 1. Zasoby ludzkie a kapitał intelektualny- prezentacja zależności między tymi pojęciami.

  2. Wskaźniki i miary zarządzania kapitałem ludzkim - wskaźniki na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym.

  3. Dane wykorzystywane w analizie zarządzania zasobami ludzkimi – prezentacja na przykładach liczbowych.

  4. Kapitał intelektualny jako źródło tworzenia przewagi konkurencyjnej – wskazanie zależności między tworzeniem przewagi konkurencyjnej a kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie – analiza porównawcza wybranych spółek.

  5. Kapitał intelektualny jako źródło wartości przedsiębiorstwa – pojęcie wartości, źródła tworzenia wartości, znaczenie kapitału intelektualnego, mapa Nortona-Kaplana.

  6. Metody pomiaru kapitału intelektualnego – metody oparte o kapitalizację rynkową, metody oparte o zwrot na aktywach, bezpośredniego pomiaru IC i kart punktowych, nawigator Skandii itp.- prezentacja metod na przykładach konkretnych firm.

  7. Controlling IC – analiza i wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz, planowanie i kontrola IC.

 • Tak

 • Wykład, dyskusja, ćwiczenia, analiza przypadku

 • Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników średniego i wyższego szczebla zarządzania HR.

 • 1490 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • materialy szkoleniowe

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

dr Maria Kukurba

Szkolenia o podobnej tematyce