0 Godzin, 0 Dni

Polsko-Niemiecki Program Master of Business Administration z zakresu zarządzania europejskiego

więcej terminów () mniej terminów
  • Polsko-Niemiecki Program MBA działa od 1995 roku i jest wspólnym przedsięwzięciem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i ESCP-EAP Europejskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Berlinie. Jest to jedyny w Polsce program MBA realizowany w dwóch krajach. Studia trwają 2 lata, a ich celem jest przygotowanie kadry kierowniczej do sprostania wymogom związanym z integracją europejską. Formuła Programu zakłada realizację pierwszych dwóch semestrów zajęć w AE w Poznaniu, trzeci semestr to 5 miesięczny staż w niemieckich przedsiębiorstwach, a czwarty semestr zajęć dydaktycznych odbywa się w ESCP-EAP w Berlinie. Absolwent Programu otrzymuje 2 dyplomy: studiów podyplomowych AE Poznań z zakresu zarządzania europejskiego (po I roku) oraz niemiecki dyplom MBA Europejskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Berlinie (po II roku).

  • Cele i zadania studium: przygotowanie kadry kierowniczej do sprostania wymogom związanym z integracją europejską ; opanowanie nowoczesnej wiedzy teoretycznej i nabycie umiejętności praktycznych z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku europejskiego; rozwój teoretycznych i praktycznych umiejętności kierowniczych dzięki studiom w wielonarodowym zespole, zdobycie doświadczenia zawodowego w Niemczech ( 5-miesięczna praktyka); stworzenie międzynarodowej sieci poprzez kontakty z praktyką gospodarczą oraz działalność w stowarzyszeniu absolwentów studiów MBA; doskonalenie znajomości języka niemieckiego.

  • Studium przeznaczone jest dla absolwentów wyższych studiów magisterskich (lub równorzędnych), posiadających co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe o profilu ekonomicznym i znających dobrze język niemiecki.

Szkolenia o podobnej tematyce