7 Godzin, 1 Dni

Polskie prawo pracy na tle europejskiego prawa pracy.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • NASZE PODEJŚCIE:

  Co prawda Polska już jest członkiem Unii Europejskiej,

  w związku z czym dorobek prawny tej Organizacji, zwany acquis communautaire, powinien być wdrożony do polskiego ustawodawstwa, tym niemniej

  w praktyce prawa pracy mamy jeszcze wiele do zrobienia. Konsekwencją niepełnego dostosowania polskiego ustawodawstwa pracy do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej będzie konieczność dokonania w najbliższej przyszłości zmian m.in. w Kodeksie pracy, które w sposób istotny mogą wpłynąć na zasady działania pracodawców.  Aby uchronić Państwa przed niespodziankami i już zawczasu przygotować do nieuniknionych zmian proponujemy Państwu uczestnictwo w jednodniowym warsztacie dotyczącym europejskiego prawa pracy i jego oddziaływania na polskie standardy pracy

 • PROGRAM:

  Szczegółowo, w sposób porównawczy, zostaną omówione następujące regulacje europejskiego prawa pracy oraz ich odpowiedniki w prawie polskim:

  1.Swoboda przemieszczania pracowników
  2.Zasady zatrudniania pracowników, w tym dopuszczalność stosowania umów na czas określony
  3.Zwolnienia grupowe
  4.Obowiązki wynikające ze zmiany pracodawcy
  5.Wynagradzanie pracowników
  6.Czas pracy i urlopy wypoczynkowe
  7.Równouprawnienie w stosunkach pracy
  8.Molestowanie seksualne w pracy
  9.Obowiązki nałożone na pracodawców związane
  z informowaniem
  i konsultowaniem pracowników
  10.Europejskie Rady Zakładowe

 • Wykład

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Krzysztof Walczak

Dr Krzysztof Walczak wspólnik w firmie konsultingowej Orłowski-Patulski-Walczak Sp. zo.o, , adiunkt na Wydziale Zarządzania UW oraz Redaktor Naczelny miesięcznika Monitor Prawa Pracy Poprzednio management consultant w Hay Group Sp. zo.o Przez całą swoją ponad 18-letnią karierę zawodową zajmuje się praktycznymi aspektami prawa pracy. W latach 1990 - 1996 był pracownikiem Departamentu Współpracy z Zagranicą MPiPS odpowiedzialnym za dostosowanie ustawodawstwa krajowego do norm prawa międzynarodowego i europejskiego. W okresie tym był wielokrotnym delegatem rządu na obrady komitetów specjalistycznych Rady Europy w Strasburgu oraz MOP w Genewie. Odbył również kilkumiesięczny staż w Komisji Europejskiej w Brukseli. W latach 1996 - 1997 był zatrudniony w międzynarodowej kancelarii prawniczej TGC w dziale prawa pracy, a następnie w Wydawnictwie CH Beck, pełniąc funkcję redaktora naczelnego wymiennokartkowych poradników dla pracodawców: Kadry - Serwis spraw pracowniczych, Płace - Sprawne wynagradzanie oraz Ubezpieczenia Społeczne - Serwis płatnika składek. Jest wykładowcą prawa pracy m.in w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego oraz 10 lutego 2003 roku uzyskał tytuł doktora nauk prawnych w zakresie dostosowania polskiego prawa pracy do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Jest współautorem komentarzy do Kodeksu Pracy i aktów wykonawczych do Kodeksu pracy, podręczników dla szkół biznesu, poradników dla pracodawców a także autorem ponad 100 publikacji w prasie fachowej. Krzysztof Walczak lubi muzykę poważną i turystykę.

Szkolenia o podobnej tematyce