6 Godzin, 1 Dni

Polityki cenowe przedsiębiorców w świetle prawa konkurencji

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest przedstawienie wieloaspektowości polityk cenowych stosowanych przez przedsiębiorców z punktu widzenia polskich i wspólnotowych regulacji prawa konkurencji. W trakcie szkolenia szczególna uwaga zostanie poświęcona kwestiom zapewnienia zgodności podejmowanych działań z prawem konkurencji, ze wskazaniem praktycznych sposobów minimalizacji wystąpienia ryzyk naruszenia przepisów.

 • 1.Pozycja rynkowa przedsiębiorcy na rynku właściwym.
  2.Ustalanie cen odsprzedaży:
  a.Aspekt horyzontalny i wertykalny,
  b.Działania przedsiębiorców, które zostały uznane za ustalanie cen odsprzedaży,
  c.Monitorowanie cen.
  3.Systemy rabatowe:
  a.Systemy rabatowy w świetle praktyki decyzyjnej Prezesa UOKiK oraz Komisji Europejskiej,
  b.Udzielanie rabatów jako przykład ustalania cen odsprzedaży,
  c.

 • tak

 • Szkolenie jest adresowane do wszystkich przedsiębiorców, bez względu na branżę, w której prowadzą działalność, jak również zajmowaną pozycję rynkową.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Krzysztof Kanton - radca prawny, Partner w kancelarii Sołtysiński, Kawecki & Szlęzak sp.k., kieruje Departamentem Prawa Antymonopolowego i Konkurencji. Wskazywany przez międzynarodowe rankingi Practical Law Company/Global Counsel 3000 jako

Szkolenia o podobnej tematyce