24 Godzin, 3 Dni

grupa max. 6

POLIGON HANDLOWY W WERSJI GOLD

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • • Zwiększysz skuteczność działań handlowych
  • Zbudujesz siłę sprzedażową (coś co buduje się wewnątrz, a nie wynika tylko z wykorzystania technik)
  • Przetrenujesz wykorzystanie różnych zachowań, technik i strategii
  • Zwiększysz swoją pewność siebie
  • Ukierunkujesz się mocno na swoje cele i zbudujesz całą dokumentację do pracy z celami
  • Poszerzysz wiedzę na temat całego procesu handlowego
  • Uodpornisz się na manipulacje i presje wywieraną przez klientów
  • Zwiększysz świadomość siebie jako handlowca
  • Poznasz swój potencjał - swoje atuty i słabości, a także sugerowany kierunek jego dalszego rozwoju oraz sposoby doskonalenia go,

 • Jeśli interesuje cię zdecydowane podniesienie skuteczności sprzedażowych, weź udział w tym niepowtarzalnym projekcie szkoleniowym . Jego skuteczność polega na wykorzystaniu wielu nowatorskich rozwiązań takich jak:
  • szkolenie nowej generacji czyli Poligon Handlowy (2-3 razy wyższa skuteczność w stosunku do szkoleń warsztatowych)
  • unikalna technika Antymatrix, która w skuteczny sposób wzmocni Twój potencjał handlowy, zneutralizuje obciążające emocje, zbuduje pewność i zdecydowanie tak cenną w sprzedaży,
  • innowacyjna formuła pracy z celami + opracowanie całej dokumentacji do zarządzania swoimi celami
  • gra handlowa „Wygraj z konkurencją”
  • specjalne przygotowane narzędzia i zadania wdrożeniowe
  • badanie kompetencji przed i po zakończeniu szkoleń

  Cykl szkoleniowy składa się w sumie z 3 dni szkoleń w wersji 1 + 2 oraz z wielu działań okołoszkoleniowych podnoszących skuteczność:
  • Okres przygotowawczy
  • Poligon Handlowy (1 dzień)
  • Przerwa wdrożeniowa (ok 3 tygodnie)
  • Szkolenie warsztatowe „Laserowa orientacja na cel w sprzedaży” (1 dzień)
  • Poligon Handlowy (1 dzień)
  • Okres zamykający

  W dalszej części szczegółowo opisujemy przebieg cyklu szkoleń, wykorzystanych narzędzi, opis metodyki Poligonu Handlowego, pokazujemy opinie osób, które były uczestnikami tego szkolenia, przedstawiamy trenerów. Zanim jednak zaczniesz dalej czytać zobacz jakie korzyści osiągniesz dzięki udziałowi w tym projekcie:
  • Zwiększysz skuteczność działań handlowych
  • Zbudujesz siłę sprzedażową (coś co buduje się wewnątrz, a nie wynika tylko z wykorzystania technik)
  • Przetrenujesz wykorzystanie różnych zachowań, technik i strategii
  • Zwiększysz swoją pewność siebie
  • Ukierunkujesz się mocno na swoje cele i zbudujesz całą dokumentację do pracy z celami
  • Poszerzysz wiedzę na temat całego procesu handlowego
  • Uodpornisz się na manipulacje i presje wywieraną przez klientów
  • Zwiększysz świadomość siebie jako handlowca
  • Poznasz swój potencjał - swoje atuty i słabości, a także sugerowany kierunek jego dalszego rozwoju oraz sposoby doskonalenia go,
  I ostatnia korzyść – ekonomiczna i jednocześnie pierwsze ćwiczenie – możesz ZAPREZENTOWAĆ nam powody, dla których powinniśmy obniżyć Ci cenę, możesz nas PRZEKONAĆ do zaoferowania Tobie korzystniejszych warunków! Wystarczy, że:
  - prześlesz nam mailem (ale uwaga z adresu służbowego) na adres Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniet do siebie z podaniem informacji na temat preferowanych dni / godzin przeprowadzenia krótkiej rozmowy telefonicznej. W tytule wpisz „POLIGON HANDLOWY - kontakt”.
  - zadzwonisz do nas ( telSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie,Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronielubSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie) i podasz nam swoje dane (imię, nazwisko, firma, telefon, mail) oraz preferowane dni / godziny przeprowadzenia krótkiej rozmowy telefonicznej,
  Oddzwonimy, porozmawiamy, odpowiemy na ewentualne pytania i pogadamy o cenie.


  Jak będzie przebiegał cykl szkoleniowy?

  ETAP I – PRZYGOTOWANIE DO SZKOLEŃ
  Na tym etapie przeprowadzimy ankietowe badanie Twoich oczekiwań, przygotujemy formularz z listą kompetencji istotnych z punktu widzenia sprzedaży i poprosimy Cię o samoocenę.
  Przed rozpoczęciem szkolenia prześlemy też materiały szkoleniowe w celu zapoznania się z teorią. Nie jest to wymóg ale dodatkowa korzyść ponieważ wychodzimy z następującego założenia - gdy się spotkamy na szkoleniu to głównie po to aby robić to czego nie będziesz w stanie zrobić, czyli trenować i ćwiczyć, a teorie możesz poczytać sobie do poduszki - przed lub po szkoleniu.

  ETAP II – SZKOLENIE WARSZTATOWE „LASEROWA ORIENTACJA NA CEL W SPRZEDAŻY” (1 dzień)
  • Analiza swojego potencjału handlowego (atuty i „wąskie gardła”)
  • Czym jest i gdzie jest Twoja siła handlowa? (na zewnątrz w technikach, czy w wewnętrznej spójności i harmonii?)
  • Rola inteligencji emocjonalnej w prowadzeniu sprzedaży
  • Ćwiczenia w doskonaleniu składowych inteligencji emocjonalnej (samoobserwacji, samoświadomości, samokontroli)
  • Sprzężenie zwrotne między obszarem ciała, obszarem emocjonalnym i obszarem mentalnym i jego wpływ na skuteczność prowadzenia sprzedaży
  • Kaskadowe ćwiczenia w obserwacji ciała, emocji i myśli (identyfikacja obszarów destrukcyjnych i wspierających – co osłabia moją skuteczność i co ją buduje)
  • Praca z celami handlowymi, poznanie kilku metodologii angażujących lewą i prawą mózgu, świadomą racjonalną i podświadomą nieracjonalną,
  • Tworzenie dokumentacji do codziennej pracy z celami,
  • Budowanie motywacji do osiągania celów
  • Cele prywatne jako odpowiedź na pytanie „Dlaczego mam osiągać cele handlowe?”
  • Budowanie skuteczności handlowej z wykorzystaniem modelu poziomów logicznych,
  • Wprowadzenie do techniki Antymatrix (korzyści z jej zastosowania - neutralizowanie stresu, redukowanie negatywnych stanów emocjonalnych i mentalnych towarzyszących procesowi odrzucenia – zapobieżenie obniżeniu skuteczności prowadzonych działań handlowych)
  • Metodologia i zasady pracy z metodą Antymatrix (prezentacja fragmentu filmu i wykresu z przebiegu procesu)
  • Diagnoza - zdefiniowanie i krótkie opisanie trudnych rozmów handlowych w obszarach (oceny klienta, oceny relacji, oceny swojej osoby, rodzaju odczuwanych emocji oraz wpływ tych obszarów na własne decyzje i zachowanie podczas rozmów, na efekt),
  • Ćwiczenia z wykorzystaniem metody Antymatrix nad redukowaniem w.w. trudności
  • Analiza obecnej sytuacji (ponowne spojrzenie na spisane trudności i sprawdzenie tego co się zmieniło w postrzeganiu siebie, klienta i relacji, określenie wpływu tej zmiany na efektywność sprzedaży)
  • Podsumowanie efektów wspólnej pracy podczas szkolenia

  ETAP III – POLIGON HANDLOWY (1 dzień)
  Poligon Handlowy to nowa generacja szkoleń, znacznie bardziej efektywna od typowych szkoleń warsztatowych.
  Doświadczenie i opinie uczestników pokazują, że 1 dzień Poligonu Handlowego równoważny jest 2-3 dniom typowego szkolenia warsztatowego.
  Dlaczego taki efekt jest możliwy? Ponieważ rozwiązanie to posiada kilka ważnych cech, które decydują o jego skuteczność:
  • intensywne i bardzo praktyczne szkolenie w małej grupie (do 6 osób)
  • 90% czasu przeznaczone tylko na praktykę (poza pierwszym modułem wprowadzającym)
  • zorientowanie nie na wiedzę lecz na doskonalenie umiejętności, zmianę nawyków i pracę z postawą
  • praca trenera i konsultanta
  • bogate wsparcie merytoryczne i narzędziowe (raporty indywidualne, nagrania, materiały szkoleniowe, recepta na skuteczną sprzedaż, formularze do przygotowania spotkań sprzedażowych i do oceny działań handlowych, karty zadań)
  • pełne dopasowanie do indywidualnych potrzeb każdego uczestnika
  • kilkukrotne przejście 3 punktów percepcyjnych (jestem w swojej roli, jestem w roli klienta, jestem obserwatorem)
  • kształtowanie coacha wewnętrznego (umiejętność obserwacji siebie online)
  • powtarzalna sekwencja działań (akcja, samoocena, info zwrotne z otoczenia, zastosowanie i wdrożenie)

  Założeniem Poligonu Handlowego jest poddanie uczestników specjalnie opracowanej formule zajęć tak, aby musieli się w pełni zaangażować i trochę napocić. Okazuje się, że intensywne działanie zorientowane na twórcze pokonywanie własnych barier i słabości jest niezwykle efektywne, przynosi znacznie lepsze rezultaty jak typowe szkolenia warsztatowe. Dlaczego ta intensywność pracy jest ważna?
  „Na podstawie wieloletnich badań naukowcy z National Training Laboratories w Bethel Maine, USA opracowali schemat przedstawiający procent wiedzy jaką efektywnie przyswajamy i zapamiętujemy stosując różne techniki uczenia. Nauka podczas szkolenia poprzez praktykę i możliwość natychmiastowego wykorzystania ćwiczonych umiejętności pozwala na trwale przyswoić 75% przekazywanych treści (za “Enterprise Education Experience” Durham University Business School).”
  Główną trudnością w sprzedaży nie jest klient, lecz my sami, a konkretnie nasze nawyki i przyzwyczajenia, czyli automat, który poza naszą kontrolą może wpływać na decyzje i uruchamiać pewne destrukcyjne zachowania. To one powodują często przegraną w sprzedaży, dlatego też, podczas poligonu wyjdziemy im naprzeciw…
  Aby nasza praca była maksymalnie efektywna na szkoleniu kierujemy się cytatem z Dawida Neenana „Błędy to WIELKIE chwile”. Jak go wykorzystujemy?
  Typowe podejście szkoleniowe skutkuje tym, że w sytuacjach tzw. „scenek” w głowach uczestników uruchamia się specyficzny mechanizm. Chęć „pokazania się” szefowi, czy kolegom, potrzeba budowania wizerunku „profesjonalisty” lub zwyczajna obawa przed kompromitacją spowoduje, że w takiej sytuacji człowiek zastosuje to co już dobrze zna. Nie zaryzykuje wykorzystania czegoś nowego, nie odkryje się, nie pokaże swoich słabości, bo może zrobić błąd, który będzie drogo kosztował. Niestety taki przebieg procesu z uczeniem ma niewiele wspólnego. Powielamy wtedy tylko dobrze znane sobie rozwiązania. Aby temu zapobiec pokazujemy mechanizm uczenia się powiązany ze zmianą i zachęcamy wręcz - „Zróbcie na szkoleniu jak najwięcej błędów”. Najczęściej ludzie wtedy odpowiadają „Spoko – masz to jak w banku” i następuje głęboki rozluźniający oddech. I o to właśnie chodzi - dajemy sobie pozwolenie na robienie błędów, zgadzamy się na to, że inni mogą zobaczyć nasze niedoskonałości. Wtedy wchodzimy w zupełnie nowy obszar, gdzie pojawia się zmiana i następuje intensywna nauka. Takie podejście skutkuje otwartością na rozwój i chęcią poszukiwania najlepszych dla siebie rozwiązań oraz daje też świetne rezultaty w budowaniu wyższej skuteczności. Dzięki temu jest trudniej jak na typowym szkoleniu (trzeba się trochę namęczyć i dlatego poligon) ale z drugiej strony znacznie łatwiej wypracować lepsze efekty w podnoszeniu kompetencji.

  Zawartość programową szkolenia można przedstawić w następujących punktach:
  • Przedstawienie najważniejszych informacji organizacyjnych i zasad (jaka forma pracy - 0 slajdów, budowanie wiedzy na bazie praktyki, nie odwrotnie, specyfika nagrywania, wykorzystanie narzędzi, praca konsultanta przy tworzeniu raportów indywidualnych, itd.)
  • Wspólne zdefiniowanie „drogowskazu szkolenia” (cele szkolenia)
  • Przygotowanie mentalne do intensywnej pracy treningowej – dyskusja moderowana z analizą procesu uczenia się i procesu zmiany („Błędy to wielkie chwile”)
  • Krótkie omówienie głównych obszarów kompetencyjnych, które decydują o skuteczności w prowadzeniu sprzedaży
  • Prezentacja specjalnie opracowanych formularzy w formie mind mapy do przygotowania prezentacji handlowej oraz do analizy prowadzonych rozmów sprzedażowych,
  • Trening silnego, zdecydowanego komunikowania i przekonywania do swojej propozycji handlowej - szlifowanie mowy ciała, praca z doskonaleniem głosu, budowanie silnych komunikatów i zarządzanie słowem, przekonywanie i skuteczna argumentacja
  • Praktyczne spojrzenie na proces handlowy z 3 punktów percepcyjnych (swoja pozycja, klient i obserwator)
  • Praca z budowaniem silnej tożsamości i postawy skutecznego handlowca
  • Doskonalenie ważnej umiejętności tzw. „coacha wewnętrznego” (umiejętność samoobserwacji online)
  • Prowadzenie rozmów handlowych z analizą, korektą i wdrożeniem,
  • Wprowadzenie i przećwiczenie wybranych technik handlowych (adekwatnie do potrzeb wynikających w prowadzonych rozmów)
  • Opracowanie recepty na skuteczną sprzedaż (na bazie wniosków ze wszystkich ćwiczonych aktywności)
  • Przedstawienie planu działań na okres międzyszkoleniowy
  Na koniec szkolenia przekażemy Ci zadanie domowe do zrobienia po szkoleniu, które ułatwi Ci przyswojenie i wdrożenie do praktyki wiedzy i ćwiczonych umiejętności .

  ETAP IV – PRACA WDROŻENIOWA
  Etap poszkoleniowy jest najważniejszy ponieważ to w tym okresie następuje wdrożenie do praktyki ćwiczonych podczas szkolenia umiejętności. Aby ułatwić Ci realizacje tego zadania przygotowaliśmy następujące rozwiązanie.
  Po szkoleniu otrzymasz od nas wsparcie w postaci:
  • Opracujemy i prześlemy Ci rozszerzoną receptę na skuteczną sprzedaż (1-2 dni od szkolenia).
  • Prześlemy zadanie domowe (przygotowanie do rozmowy na bazie opracowanego formularza)
  • Przygotujemy i wyślemy Ci dedykowany raport indywidualny oraz nagrania Twoich rozmów handlowych (ok 5 dni od szkolenia)
  • Przeprowadzimy telefoniczną rozmowę coachingową (ok 10 dni od szkolenia)

  ETAP V – POLIGON HANDLOWY Z GRĄ „WYGRAJ Z KONKURENCJĄ” (1 dzień)
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePrezentacje wyników indywidualnej pracy pomiędzy szkoleniami (co się udało i jak, co się nie udało wdrożyć i dlaczego, jakie powstały problemy, dodatkowe pytania)•
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePrzypomnienie i utrwalenie ćwiczonych elementów z poprzedniego dnia,
  • Wprowadzenie do gry handlowej, podział na zespoły (kupcy, handlowcy, obserwatorzy), rozdanie instrukcji
  • Przygotowanie do gry (zespoły analizują otrzymane informacje i przygotowują swoją strategie)
  • Realizacja gry (3 spotkania handlowe na każda osobę, pomiędzy spotkaniami czas na analizę przeprowadzonego spotkania i planowanie kolejnego, specjalne formularze, całość nagrywana kamerą)
  • Moduł analityczny – każdy zespół przedstawia swoje plany i realizację oraz swoją ocenę tej realizacji (co było atutem, co słabością), wyniki swoich obserwacji przedstawiają też obserwatorzy i finalnie trener
  • Wykorzystanie metody Antymatrix w redukowaniu trudności, stresu i obciążeń emocjonalnych związanych z przeprowadzonymi rozmowami,
  • Moduł treningowy – ćwiczenie wybranych typów rozmów i sytuacji handlowych które w grze sprawiły najwięcej problemów (analiza i korekta)
  • Krótkie ćwiczenia na doskonalenie wybranych umiejętności (jako przerywnik pomiędzy trenowanymi rozmowami)
  • Recepta na skuteczną sprzedaż – wnioski i podsumowanie merytoryczne całości szkolenia
  • Zakończenie szkolenia, opinie, ankiety, wręczenie dyplomów (firmowy Biznes Edukator i dyplom na druku MEN)

  ETAP VI – ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
  Po szkoleniu otrzymasz od nas wsparcie w postaci:
  • Opracujemy i prześlemy Ci rozszerzoną receptę na skuteczną sprzedaż (1-2 dni od szkolenia).
  • Opracujemy i prześlemy raport z gry handlowej wraz z nagraniami video (ok. 5 dni od szkolenia)
  • Przygotujemy i wyślemy Ci dedykowany raport indywidualny oraz nagrania Twoich rozmów (ok 5 dni od szkolenia)
  • Przeprowadzenie badania efektywności całego projektu (ok 4 tygodnie po szkoleniu)

  Na koniec niespodzianka i jednocześnie pierwsze ćwiczenie – możesz ZAPREZENTOWAĆ nam powody, dla których powinniśmy obniżyć Ci cenę, możesz nas PRZEKONAĆ do zaoferowania Tobie korzystniejszych warunków! Wystarczy, że:
  - prześlesz nam mailem (ale uwaga z adresu służbowego) na adres Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniet do siebie z podaniem informacji na temat preferowanych dni / godzin przeprowadzenia krótkiej rozmowy telefonicznej. W tytule wpisz „POLIGON HANDLOWY - kontakt”.
  - zadzwonisz do nas ( telSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie,Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronielubSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie) i podasz nam swoje dane (imię, nazwisko, firma, telefon, mail) oraz preferowane dni / godziny przeprowadzenia krótkiej rozmowy telefonicznej,
  Oddzwonimy, porozmawiamy, odpowiemy na ewentualne pytania i pogadamy o cenie

 • - firmowe Biznes Edukator
  - na drukach MEN

 • opisana w przebiegu całego projektu

 • handlowcy, menadżerowie sprzedaży, konsultanci i dorady klienta, szefowie firm

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do 60 dni dni po szkoleniu
  elementy integracyjne
  udostępnienie sali szkoleniowej

Piotr Kądzielski - Zysk
Prezes zarządu i większościowy udziałowiec firmy Biznes Edukator Sp. z o.o., udziałowiec i członek zarządu firmy Biznes Event Sp. z o.o., Swoje bogate doświadczenie zawodowe zdobywał w takich firmach jak Konsmetal S.A. , ATI Software , Asseco. Założyciel portalu www.mentori.pl, autor nowej generacji szkoleń jak Poligon Handlowy, Poligon Prezentacyjny, Poligon Menedżerski, Poligon Negocjacyjny, Akcelerator Sprzedaży, Akcelerator Biznesu i Akcelerator Rozwoju oraz gier Szkoleniowych jak: „Centrum Kryzysowe”, „Synergia Zespołu”, „Wygraj z Konkurencją”, „Trzęsienie Ziemi”, „Walka Plemion”. Specjalizuje się z tworzeniu nowych metod, rozwiązań i narzędzi szkoleniowych. Piotr jest trenerem biznesu i rozwoju osobistego z ponad 16 letnim doświadczeniem.

Tomasz Zegarski
Doświadczenie zawodowe zdobywał w takich sektorach jak: edukacja, prasa, motoryzacja i dyplomacja (Ambasada Polski w Szwajcarii!). Pracując w działach handlowych, HR oraz PR odpowiadał za właściwą komunikację, dress code, savoir-vivre oraz rozwój kariery zawodowej pracowników Firm. Jest trenerem biznesu i rozwoju osobistego z ponad 12 letnim doświadczeniem w organizacji szkoleń z umiejętności miękkich.

Szkolenia o podobnej tematyce