7 Godzin, 1 Dni

Połączenia gwintowe - analiza oraz optymalizacja procesu dokręcania - WARSZTATY

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • • Zdobycie wiedzy na temat wpływu warunków tarcia i innych czynników na jakość procesu montażu połączeń gwintowych.
  • Wykorzystanie narzędzi statystycznej kontroli procesu (ang. statistical process control, SPC).
  • Zastosowanie metod modelowania empirycznego w celu ilościowego opisu wpływu własności połączenia gwintowego na jakość procesu montażu.

 • PROGRAM I ĆWICZENIA
  Warsztaty uzupełniające wiedzę ze szkolenia z optymalizacji połączeń gwintowych, gdzie nacisk położony jest na analizę (eksperyment) przeprowadzoną na wartościach pola powierzchni pod krzywą dokręcania – bardzo istotny parametr w strategii dokręcania na określony kąt obrotu. Podczas warsztatów omówione są również strategie dokręcania oraz ćwiczenia z analizy i interpretacji wyników.

  Wykład:

  1. Główne strategie dokręcania:

  wskazanie i omówienie różnic, korzyści i wad stosowania każdej ze strategii w stosunku do konkretnych, przykładowych sytuacji, przedstawienie krzywych dokręcania w osi kąta oraz czasu.
  podział dokręcania na jedno i dwu etapowe, omówienie możliwości wykorzystania tzw. kąta wybiegu (Rundown Angle), jako narzędzia służącego zapewnieniu jakości połączenia.
  2. Zasady planowania eksperymentu (DoE), znaczenia i wpływu czynników wejścia na parametr wyjścia: pole powierzchni pod krzywą dokręcania. Ogólne zasady planowania eksperymentu.

  3. Sposoby pozyskania informacji potrzebnych do przeprowadzenia eksperymentu – pola powierzchni pod krzywą dokręcania – omówienie sposobu całkowania numerycznego oraz całką wielomianową.

  4. Analiza oraz przedstawienie wyników eksperymentu: wykres Pareto, graficzny test normalności rozkładu, wpływ efektów głównych, wpływ interakcji, analiza rozkładu reszt, interpretacja wyników eksperymentu, wskazanie działań korygujących. Dyskusja.

  5. Regulacja procesu z wykorzystaniem równoległoboku tolerancji – regulacja nastaw parametru wejścia (zmienna objaśniająca - X) poprzez sterowanie parametrem wyjścia (zmienna objaśniana Y).

  Ćwiczenia:

  Wykonanie zadań (Excel) mających na celu obliczenie pola powierzchni pod krzywą dokręcania. Zbudowanie wykresu równoległoboku tolerancji.

  Zalecenia dla Uczestników:

  Odbycie podstawowego szkolenia z zakresu Statystycznego Sterowania Procesem (SPC).
  Odbycie podstawowego szkolenia z obsługi programu Minitab.
  Znajomość programu Microsoft Office Excel.

 • certyfikat TQMsoft

 • warsztaty z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania

 • specjaliści ds. jakości, produkcji, inżynierowie jakości, inżynierowie produkcji, technolodzy,
  liderzy projektów rozwiązywania problemów,
  kierownicy średniego szczebla, kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji, kierownicy jakości.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Trener TQMsoft

Szkolenia o podobnej tematyce