0 Godzin, 0 Dni

PODSTAWY eCOM

więcej terminów () mniej terminów
 • Kurs stanowi kompendium wiedzy na temat Elektronicznej Wymiany Danych, jej podstawowych pojęć i aspektów technicznych, tj.: kanałów komunikacji, narzędzi używanych w EDI i bezpieczeństwa. Celem kursu jest zapoznanie z standardowymi komunikatami eCom oraz zasadami wykorzystania tych komunikatów w bieżącej działalności firmy.  Uczestnik po odbyciu szkolenia powinien:  * znać standardy GS1 eCom, jako mechanizmy wymiany danych

  * wykazać się wiedzą na temat komunikatów eCOM ich struktury i zastosowania

  * znać podstawowe wytyczne zastosowania standardowych identyfikatorów GS1

 • Zawartość

  * e-Com a Elektronicznej Wymiany Danych w ramach standardów GS1
  * charakterystyka komunikatów eCom
  * Globalny Słownik Danych
  * proces standaryzacji komunikatów e-Com
  * podstawy bezpieczeństwa komunikatów EDI

  Żeby skorzystać ze szkolenia wystarczy wejść na stronę logistycznych szkoleń on-line lnstytutu Logistyki i Magazynowania http://e-bit.edu.pl/, wybrać odpowiednie szkolenie i dodać je do koszyka.

 • Certyfikat Instytutu Logistyki i Magazynowania

 • Przeznaczenie:  * dla osób odpowiedzialnych za przyszłą implementacje systemu EDI w firmach oraz osób zajmujących się bieżącym rozwojem tej technologii

  * dla studentów i wszystkich, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę na temat standardów eCom

Szkolenia o podobnej tematyce