5 Godzin, 0 Dni

Podstawowe zagadnienia prawa pracy podczas kontroli PIP

więcej terminów () mniej terminów
 • 1. Zasady kontroli Państwowej Inspakcji Pracy:

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieupoważnienie do kontroli,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniepodmioty podlegające kontroli,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniezakres przedmiotowy kontroli,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniedokumenty sporządzane przez inspektora pracy - protokół, wystąpienie, nakaz.


  2. Wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy:

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieregulamin pracy,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieregulamin wynagradzania,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieukład zbiorowy pracy,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieobwieszczenie,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniepozostałe porozumienia i zarządzenia.

  3. Akta osobowe:

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniesposób prowadzenia,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniedokumenty przechowywane w aktach osobowych,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieniezbędne ewidencje.

  4. Czas pracy:

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniedokumenty dotyczące czasu pracy - listy obecności, ewidencja czasu pracy,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronierozliczanie czasu pracy - doba pracownicza, odpoczynki dobowe i tygodniowe, godziny nadliczbowe.

  5. Wynagrodzenia:

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronielisty płac i ewidencja wynagrodzeń,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniewynagrodzenie minimalne,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieustalanie wynagrodzeń w przypadku nie przepracowania przez pracownika pełnego miesiąca,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniewynagrodzenie chorobowe i urlopowe.

  6. Dokumenty dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy:

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniebadania lekarskie,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieszkolenia bhp,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieprotokoły i badania czynników szkodliwych i niebezpiecznych,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieryzyko zawodowe,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieodzież i obuwie robocze i ochronne,
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniestanowiska pracy - organizacja stanowisk pracy, praca przy komputerze (monitorach ekranowych).


  7. Wykroczenia z zakresu prawa pracy - postępowanie inspektora pracy i kary.
  8. Pytania i odpowiedzi.

Szkolenia o podobnej tematyce