5 Godzin, 1 Dni

Podatek VAT w podmiotach sfery budżetowej.

więcej terminów () mniej terminów
 • Program:
  1. Zakres opodatkowania (jakie czynności podlegają opodatkowaniu)
  a) nowe definicje dotyczące dostawy towarów i świadczenia usług,
  b) klasyfikacja PKWiU – jej znaczenie dla identyfikacji usług.
  2. Podatnicy (kto podlega opodatkowaniu)
  a) powiązania z samodzielnie wykonywaną działalnością gospodarczą,
  b) przychody osób fizycznych nie podlegające opodatkowaniu,
  c) organy władzy publicznej i obsługujące je urzędy (zakres ich wyłączenia z grona podatników – porównanie odpowiednich przepisów Ustawy VAT z VI Dyrektywą),
  d) jednostki samorządu terytorialnego i obsługujące je urzędy (kto jest podatnikiem i komu nadawany jest NIP),
  3. Podstawa opodatkowania
  a) kwota należna w przypadku świadczenia usług,
  b) dotacje, subwencje i dopłaty podlegające opodatkowaniu,
  c) dostawa budynków i budowli wraz z gruntem,
  d) opłaty za oddanie gruntu w wieczyste użytkowanie
  4. Zwolnienia przedmiotowe
  a) usługi wymienione w załączniku nr 4 do Ustawy,
  b) dostawa towarów używanych,
  c) dostawa terenów niezabudowanych,
  d) czynności związane z wykonaniem zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego,
  e) usługi świadczone pomiędzy niektórymi podmiotami sfery budżetowej
  5. Zwolnienia podmiotowe jako procedury szczególne (inny zakres ustalania wartości sprzedaży).
  6. Obowiązki i prawa podatników
  a) moment powstania obowiązku podatkowego na zasadach ogólnych i szczególnych,
  b) odliczenia i zwroty podatku naliczonego,
  c) odliczenia częściowe (proporcjonalne),
  d) korekty podatku naliczonego po zakończeniu roku.

 • tak

Zofia Kropidłowska Doradca podatkowy, wieloletni wykładowca w zakresie opodatkowania podatkiem VAT

podmiotów sfery budżetowej (szkolenie m.in. na rzecz Ośrodka Doskonalenia Kadr Ministerstwa Finansów), były st.Komisarz Skarbowy w Izbie Skarbowej w Łodzi. Obecnie specjalista i konsultant w zakresie podatku VAT i podatków

dochodowych, pełnomocnik podatników w postępowaniu przed organami podatkowymi i w postępowaniu przed sadami administracyjnymi

Szkolenia o podobnej tematyce