6 Godzin, 1 Dni

Podatek VAT w 2011 r.

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Program szkolenia.
  1. Podwyższenie stawek podatku VAT od 1.01.2011r.:
   Nowe stawki 23, 8, 5 i 4 % od 1.01.2011r.
   Towary i usługi objęte nowymi stawkami
   Dostawy towarów i świadczenie usług na przełomie 2010 i 2011r. - kiedy stosujemy starą stawkę a kiedy nową - przepisy przejściowe
   Stawka podatku dla usług wykonanych w 2010r., dla których obowiązek podatkowy powstał w 2011r.
   Stawka podatku dla usług ciągłych rozpoczętych w 2010r. i zakończonych w 2011r.
   Stawka dla otrzymanych w 2010r. zaliczek na poczet usług, dostaw wykonanych w 2011r.
   Stare i nowe stawki w rozliczeniach za pierwsze miesiące 2011r.
   Wprowadzenie do umów z kontrahentami zapisów zabezpieczających przed zmianami stawek podatkowych
   Wpływ zmiany stawek na już ustalone ceny (np. w umowie, zamówieniu) - kiedy dostawca / usługobiorca może domagać się od odbiorcy podwyższenia ceny w zw. z podwyższeniem stawki VAT?
   Dalsze podwyżki stawek VAT - 24% w 2012r. i 25 % od 2013r.?
  2. Opodatkowanie czynności nieodpłatnych przed i po 1.01.2011r.:
   Nieodpłatne przekazania towarów na cele zw. z prowadzonym przedsiębiorstwem przed 1.01.2011r. w świetle orzecznictwa sądów - kiedy bez VAT?
   Nieodpłatne przekazania towarów od 1.01.2011r.
   Nieodpłatne przekazania na cele reprezentacji, reklamy, promocji itd.
   Nieodpłatne przekazania na rzecz pracowników
   Prezenty o małej wartości i próbki - problemy interpretacyjne
   Nieodpłatne świadczenie usług od 1.01.2011r.
   Nieodpłatne świadczenie usług na cele reprezentacji, reklamy, promocji itd.
   Nieodpłatne świadczenie usług na rzecz pracowników (np. udostępnianie samochodów służbowych do celów prywatnych; imprezy integracyjne)
  3. Zakres odliczenia podatku VAT przy zakupie/leasingu samochodów i zakupie paliwa przed i po 1.01.2011r.
   Stan prawny przed 1.01.2011r. - stanowisko MF po wyroku ETS ws. Magoora
   Stan prawny przed 1.01.2011r. - przed uchwałą NSA - czy korzystny wyrok ETS ws. Magoora dot. tylko samochodów z kratką?
   Zakres zgody UE na ograniczenie przez Polskę prawa do odliczenia
   Zmiana ustawy od 1.01.2001r. - zakres ograniczenia prawa do odliczenia VAT przy zakupie /leasingu samochodów i zakupie paliwa
   Rejestracja umów leasingu zawartych przed 1.01.2011r.
  4. Rewolucja w fakturowaniu od 1.01.2011r. - faktury elektroniczne:
   Zniesienie wymogu bezp. podpisu elektronicznego wzgl. EDI
   Wymóg autentyczności pochodzenia i integralności treści
   Wystawianie faktur w formie elektronicznejKorygowanie faktur w formie elektronicznej
   Potwierdzanie odbioru korekty w formie elektronicznej
   Archiwizacja faktur w formie elektronicznej
  5 Pozostałe zmiany od 2011r.:
   Rozliczenie VAT przy nabyciu towarów / usług od podatnika zagranicznego
   Miejsce świadczenia usług - targi i wystawy
   Współczynnik proporcji - skutki uchylenia limitów 98 % - 2%
   Dostawa złomu - nowe zasady opodatkowania
   Sprzedaż praw do emisji gazów cieplarnianych - nowe zasady opodatkowania
   Zmiany dot. klasyfikacji statystycznych
  6 Aktualne zagadnienia kontrowersyjne w VAT:
   Dokumentowanie WDT w przypadku braku dokumentów przewozowych
   Refakturowanie kosztów ubezpieczenia przez leasingodawcę
   Potwierdzanie odbioru faktur korygujących
   Faktura zaliczkowa przed otrzymaniem zaliczki
   Inne aktualne orzeczenia i interpretacje

 • tak

 • wykład, ćwiczenia, warsztaty

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Przemysław Lechowicz - doradca podatkowy, aplikant adwokacki. Doświadczenie zawodowe w doradztwie podatkowym zdobywał m. in. w Deloitte. Od 2010 r. w kancelarii podatkowej KDPTAX. Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie podatkowym na rzecz przedsiębiorców, w szczególności w zakresie VAT, PDOP, Transfer Pricing. Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Szkolenia o podobnej tematyce