16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 10

Podatek VAT

więcej terminów () mniej terminów
 • Celem kursu jest przedstawienie zasad funkcjonowania podatku VAT w Polsce i UE oraz nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych zmian w podatku VAT.

  Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób chcących zapoznać się z zasadami funkcjonowania podatku VAT oraz z wszelkimi zmianami w tym zakresie. Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty zmian niekorzystnych dla podatnika czyli zmian związanych z ryzykiem podatkowym. Na szkoleniu będą poruszane również wszytki istotne zagadnienia, które pozwolą na poznanie podatku VAT od podstaw. Prezentowane będą również zagadnienia związane z zmianami, które obowiązują od roku 2014 oraz te, które weszły w życie w 2015.

 • DZIEŃ I
  1. Katalog czynności podlegających opodatkowaniu i wyłączonych z opodatkowania podatkiem VAT
  2. Odpłatna dostawa towarów jako czynność podlegająca opodatkowaniu VAT
  3. Odpłatne świadczenie usług
  4. Nieodpłatna dostawa towarów i świadczenie usług
  5. Podatnik podatku VAT
  6. Moment powstania obowiązku podatkowego w VAT – czynności krajowe
  7. Określanie podstawy opodatkowania
  8. Stawki podatku VAT i zwolnienia przedmiotowe z podatku
  9. Ogólne reguły dotyczące wystawiania faktur VAT
  10. Zasady wystawiania faktur VAT w formie elektronicznej
  11. Praktyczne aspekty wystawiania faktur i not korygujących
  13. Zasady przechowywania faktur
  14. Refakturowanie

  DZIEŃ II
  1. Zasady ogólne dotyczące opodatkowania transakcji zagranicznych:
  2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
  3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)
  4. Transakcje łańcuchowe i trójstronne
  5. Opodatkowanie dostawy przez nabywcę towaru
  6. Eksport i import towarów
  7. Świadczenie usług w obrocie zagranicznym
  8. Odliczenie podatku naliczonego
  9. Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego
  10. Korekta podatku naliczonego
  11. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
  12. Ulga na złe długi

 • Po kursie uczestnik otrzyma:
  1. Zaświadczenie o ukończeniu kursu na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622).
  2. Certyfikat

 • wykłady połączone z warsztatami

Szkolenia o podobnej tematyce