12 Godzin, 3 Dni

PODATEK VAT

więcej terminów () mniej terminów
 • Znajomość zasad opodatkowania podatkiem VAT.

  Umiejętność klasyfikowania zdarzeń gospodarczych z punktu widzenia VAT-u.

  Znajomość najważniejszych kontrowersji rozstrzyganych w orzecznictwie.

 • 1. Charakterystyka ogólna podatku VAT.
  2. Zakres opodatkowania.
  3. Dostawa towarów i świadczenie usług.
  4. Moment powstania obowiązki podatkowego.
  5. Odliczanie podatku naliczonego.
  6. Problematyka prawna faktur VAT.

 • Prezentacja, dyskusja.

dr Krzysztof Janczukowicz - doktor prawa, radca prawny, kierownik Katedry Prawa WSB w Gdańsku.

Szkolenia o podobnej tematyce