16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 15

Planowanie przestrzenne w procesie inwestycyjnym - 2-dniowe warsztaty praktyczne.

5 500,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Podniesienie kwalifikacji oraz praktycznych umiejętności z zakresu planowania przestrzennego w procesie inwestycyjnym.
  Omówienie najczęściej występujących problemów związanych z planowaniem.
  Zapoznanie Uczestników z zagadnieniami dotyczącymi planu miejscowego, studium gminnego oraz zależności między tymi dokumentami.
  Omówienie szczególnych przypadków realizacji inwestycji.
  Analiza przypadków, z którymi Uczestnicy szkolenia spotykają się w pracy zawodowej.
  Indywidualne konsultacje.

 • DZIEŃ PIERWSZY
  10.00 – 12.00
  Źródła informacji o nieruchomości:
  księga wieczysta / zbiór dokumentów,
  ewidencja gruntów i budynków,
  dokumenty planistyczne.
  Przystosowywanie powierzchni nieruchomości - podział i scalenie.
  Identyfikacja istotnych prawnie parametrów planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.
  12.15 – 14.00
  Władztwo planistyczne.
  Omówienie najważniejszych pojęć planistycznych.
  Podstawowe zasady kształtowania polityki przestrzennej.
  14.30 – 16.00
  Charakterystyka prawna studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
  Postępowanie w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
  Studium uwarunkowań a uchwalanie planu miejscowego bądź wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.
  16.15 – 18.00
  Ustawowe terminy ważności uchwalonych regulacji planistycznych.
  Ponadlokalne zagadnienia planowania przestrzennego.


  DZIEŃ DRUGI
  9.00 – 11.00
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – wytyczne ustawowe, zakres obowiązywania.
  Obszary dla których sporządzenie miejscowego planu jest obowiązkowe.
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – proces uchwalania, obowiązki organów zobowiązanych do współpracy.
  11.15 – 13.00
  Formy udziału społeczeństwa w uchwalaniu regulacji planistycznych.
  Obowiązki władz samorządowych po sporządzeniu studium uwarunkowań lub planu miejscowego.
  Procedura zmiany studium uwarunkowań lub planu miejscowego.
  Obniżenie lub wzrost wartości nieruchomości.
  13.30 – 15.00
  Procedura ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego:
  pojęcie „instytucji celu publicznego”,
  treść i elementy wniosku,
  przebieg postępowania,
  treść i elementy decyzji.
  Procedura ustalania warunków zabudowy:
  warunki dopuszczające wydanie decyzji,
  treść i elementy wniosku,
  przebieg postępowania,
  treść i elementy decyzji.
  15.15 – 17.00
  Zaskarżanie niekorzystnych rozstrzygnięć planistycznych w sprawach indywidualnych.
  Podsumowanie najistotniejszych zagadnień dotyczących procesu planowania przestrzennego.
  Dyskusja nad zagadnieniami problemowymi uczestników szkolenia.


  Informacje organizacyjne:

  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Harmonogram zajęć
  szkolenie trwa 2 dni (16h)
  zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
  ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
  w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

  Dzień I
  Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.12:00 -przerwa kawowa
  Godz.14.00 -przerwa obiadowa
  Godz.16.00 -przerwa kawowa
  Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
  Dzień II
  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 – przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia


  Inwestycja:

  1390 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).


  Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
  Poznań: Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1595 zł netto (+23% Vat)


  Zgłoszenie:
  Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie) lub mailem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie).

  Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.


  Kontakt:
  Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
  Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
  ul. Libelta 1a/2
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePoznań

  Godziny pracy biura: Pn-Pt 08.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.00

  Departament szkoleń otwartych:
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  www.szkolenia-semper.pl

  Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
  1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
  2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
  3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
  4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

  POLITYKA RABATOWA
  Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
  Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

  Uwaga:
  Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach urzędów administracji publicznej, pracownikach firm działających w branży budowlanej oraz wszystkich osobach, które uczestniczą w procesie inwestycyjnym. Szkolenie pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie planowania przestrzennego oraz zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

 • 5500 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do dni po szkoleniu

Specjalizacja trenerska:
Prawnik (członek Warszawskiej Izby Adwokackiej), absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się przede wszystkim kompleksową obsługą kontraktów budowlanych oraz bieżącym doradztwem prawno – podatkowym dla firm działających w sektorze nieruchomości. Uczestniczył w szeregu postępowań weryfikacyjnych nieruchomości (due diligence) sporządzając z nich raporty wraz z wnioskami optymalizacyjnymi. Przygotował i nadzorował kilkanaście procesów kompleksowego przekształcania nieruchomości (w tym spory z organami samorządowymi) połączonych z robotami budowlanymi. W trakcie kariery zawodowej był zaangażowany w liczne projekty dotyczące wszelkich aspektów rynku nieruchomości, poczynając od fazy nabywania nieruchomości i zapewnienia środków finansowych, poprzez projektowanie i zagospodarowanie, proces konstrukcyjny, aż do fazy oferowania gotowego produktu. Reprezentował firmy z branży budowlanej w sporach dotyczących wykonawstwa robót budowlanych oraz windykacji należności za wykonane prace. Posiadł doświadczenie zarówno w negocjacji porozumień i umów, jak również w prowadzeniu procesu sądowego. W pracy trenerskiej wykazuje umiejętność jasnego i prostego przedstawiania nawet najbardziej skomplikowanych i złożonych tematów i zagadnień prawnych oraz łatwość w przekazywaniu treści. Jest autorem licznych projektów szkoleniowo-rozwojowych dla pracowników sektora publicznego i prywatnego.

Szkolenia o podobnej tematyce