16 Godzin, 2 Dni

Planowanie przestrzenne w procesie inwestycyjnym - 2-dniowe warsztaty praktyczne. 23-24 marca 2015r. Poznań

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Cel szkolenia:

  Podniesienie kwalifikacji oraz praktycznych umiejętności z zakresu planowania przestrzennego w procesie inwestycyjnym.

  Omówienie najczęściej występujących problemów związanych z planowaniem.

  Zapoznanie Uczestników z zagadnieniami dotyczącymi planu miejscowego, studium gminnego oraz zależności między tymi dokumentami.

  Omówienie szczególnych przypadków realizacji inwestycji.

  Analiza przypadków, z którymi Uczestnicy szkolenia spotykają się w pracy zawodowej.

  Indywidualne konsultacje.

 • Program szkolenia:
  DZIEŃ PIERWSZY

  10.00 – 12.00
  Źródła informacji o nieruchomości:
  księga wieczysta / zbiór dokumentów,
  ewidencja gruntów i budynków,
  dokumenty planistyczne.
  Przystosowywanie powierzchni nieruchomości - podział i scalenie.
  Identyfikacja istotnych prawnie parametrów planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

  12.15 – 14.00
  Władztwo planistyczne.
  Omówienie najważniejszych pojęć planistycznych.
  Podstawowe zasady kształtowania polityki przestrzennej.

  14.30 – 16.00
  Charakterystyka prawna studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
  Postępowanie w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
  Studium uwarunkowań a uchwalanie planu miejscowego bądź wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.

  16.15 – 18.00
  Ustawowe terminy ważności uchwalonych regulacji planistycznych.
  Ponadlokalne zagadnienia planowania przestrzennego.  DZIEŃ DRUGI

  9.00 – 11.00
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – wytyczne ustawowe, zakres obowiązywania.
  Obszary dla których sporządzenie miejscowego planu jest obowiązkowe.
  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – proces uchwalania, obowiązki organów zobowiązanych do współpracy.

  11.15 – 13.00
  Formy udziału społeczeństwa w uchwalaniu regulacji planistycznych.
  Obowiązki władz samorządowych po sporządzeniu studium uwarunkowań lub planu miejscowego.
  Procedura zmiany studium uwarunkowań lub planu miejscowego.
  Obniżenie lub wzrost wartości nieruchomości.

  13.30 – 15.00
  Procedura ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego:
  pojęcie „instytucji celu publicznego”,
  treść i elementy wniosku,
  przebieg postępowania,
  treść i elementy decyzji.
  Procedura ustalania warunków zabudowy:
  warunki dopuszczające wydanie decyzji,
  treść i elementy wniosku,
  przebieg postępowania,
  treść i elementy decyzji.

  15.15 – 17.00
  Zaskarżanie niekorzystnych rozstrzygnięć planistycznych w sprawach indywidualnych.
  Podsumowanie najistotniejszych zagadnień dotyczących procesu planowania przestrzennego.
  Dyskusja nad zagadnieniami problemowymi uczestników szkolenia.
  Informacje organizacyjne:
  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  -szkolenie trwa 2 dni (16h);
  -zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz w godzinach 09.00-17.00 drugiego dnia;
  -ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób;
  -w każdym dniu szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz lunch.

  Opcjonalnie:
  Istnieje możliwość dokonania rezerwacji noclegu w tym samym hotelu*** w którym odbywa się szkolenie.
  Szczegóły dostępne pod numerem telefonu (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie, zachęcamy również do kontaktu drogą elektroniczną: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  Inwestycja:
  1390 zł netto (+23% VAT)
  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -Każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  Zgłoszenie:
  Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy wypełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia dostępną w formacie pdf lub word a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie) lub mailem (Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie).
  Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu.

  Kontakt:
  Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
  Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  ul. Libelta 1a/2
  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stroniePoznań

  Godziny pracy biura: Pn-Pt 07.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie.00

  Departament szkoleń otwartych:
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  tel.Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  fax. (61)Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie

  Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie
  Adres strony został usunięty

  Uwaga:
  Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronieęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 • Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER

 • Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.  Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 • Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach urzędów administracji publicznej, pracownikach firm działających w branży budowlanej oraz wszystkich osobach, które uczestniczą w procesie inwestycyjnym. Szkolenie pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie planowania przestrzennego oraz zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Specjalizacja trenerska:

Prawnik (członek Warszawskiej Izby Adwokackiej), absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się przede wszystkim kompleksową obsługą kontraktów budowlanych oraz bieżącym doradztwem prawno – podatkowym dla firm działających w sektorze nieruchomości. Uczestniczył w szeregu postępowań weryfikacyjnych nieruchomości (due diligence) sporządzając z nich raporty wraz z wnioskami optymalizacyjnymi. Przygotował i nadzorował kilkanaście procesów kompleksowego przekształcania nieruchomości (w tym spory z organami samorządowymi) połączonych z robotami budowlanymi. W trakcie kariery zawodowej był zaangażowany w liczne projekty dotyczące wszelkich aspektów rynku nieruchomości, poczynając od fazy nabywania nieruchomości i zapewnienia środków finansowych, poprzez projektowanie i zagospodarowanie, proces konstrukcyjny, aż do fazy oferowania gotowego produktu. Reprezentował firmy z branży budowlanej w sporach dotyczących wykonawstwa robót budowlanych oraz windykacji należności za wykonane prace. Posiadł doświadczenie zarówno w negocjacji porozumień i umów, jak również w prowadzeniu procesu sądowego. W pracy trenerskiejwykazuje umiejętność jasnego i prostego przedstawiania nawet najbardziej skomplikowanych i złożonych tematów i zagadnień prawnych oraz łatwość w przekazywaniu treści. Jest autorem licznych projektów szkoleniowo-rozwojowych dla pracowników sektora publicznego i prywatnego.

Szkolenia o podobnej tematyce