24 Godzin, 3 Dni

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO

więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest przeanalizowanie kluczowych obszarów przedsiębiorstwa; uświadomienie konieczności transformacji HR w kontekście potrzeb biznesowych; przygotowanie kadry menedżerskiej do zaprojektowania funkcji personalnej na poziomie strategicznym i operacyjnym.

  Szkolenie adresowane jest do właścicieli i menedżerów firm, kierowników działów personalnych, pracowników działów kadrowych małych i średnich przedsiębiorstw oraz wszystkich zainteresowanych wiedzą i umiejętnościami z zakresu zarządzania zasobamim ludzkimi.

 • 1. dzień szkolenia
  Moduł1. Wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji. Budowanie zespołów.
  Moduł2. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategia personalna.

  2. dzień szkolenia
  Moduł 3. Skuteczna komunikacja.
  Moduł 4. Systemy szkoleń.

  3. dzień szkolenia
  Moduł 5. Proces naboru pracowników.
  Moduł 6. Zarządzanie procesem odchodzenia pracowników.

 • Certyfikat sygnowany logo EFS i Projektu "Inwestycja w Kadry"

 • Program szkolenia realizowany jest w formie interaktywnych warsztatów, z wykorzystaniem aktywnych metod nauczania, takich jak treningi umiejętności. W trakcie szkolenia zastosowane zostaną: ćwiczenia grupowe, ćwiczenia indywidualne, dyskusje, „burza mózgów”, analizy przypadków.

 • Szkolenia dofinansowane w 80% z EFS skierowane są do pracowników małych i średnich przedsiębiorstw.

Zajęcia prowadzi doświadczony praktyk – specjalista ds. rozwoju zasobów ludzkich z doświadczeniem dydaktycznym.

Szkolenia o podobnej tematyce