14 Godzin, 2 Dni

Planowanie i budżetowanie w HR

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników zajęć do rozwiązania problemów, które mogą się pojawić przy opracowywaniu planów i budżetów przedsięwzięć HR.  Szkolenie obejmuje metodologię postępowania przy tworzeniu planów i budżetów w HR. Przekazane zostaną również instrukcje/ zasady przygotowywania i wdrażania przedsięwzięć.

 • Dzień I

  Wprowadzenie – rodzaje planowania w firmie
  Horyzonty czasowe i zakresy merytoryczne planowania odnoszącego się do zasobów ludzkich
  Klucz do sukcesu – logika planowania przedsięwzięć HR
  Planowanie „twarde” i „miękkie”
  Planowanie ze względu na cel
  Planowanie ze względu na korzyści dla określonego procesu
  Planowanie ze względów organizacyjnych
  Czynniki wpływu na planowanie
  Planowanie a budżetowanie – możliwe zależności i rozwiązania systemowe w firmach
  Podział odpowiedzialności i uprawnień w procesie planowania/budżetowania – warunek “sukcesu”
  Źródła i rodzaje informacji wykorzystywanej podczas prac nad budżetem
  Planowanie i budżetowanie w poszczególnych obszarach HR:
  planowanie i budżetowanie zatrudnienia/ wynagrodzeń
  planowanie i budżetowanie szkoleń/ przedsięwzięć rozwojowych
  planowanie i budżetowanie rekrutacji
  planowanie i budżetowanie przedsięwzięć adaptacyjnych, ocen i komunikacji wewnętrznej, przedsięwzięć motywacji pozapłacowej


  Dzień II

  Inne obszary planowania: procesy optymalizacyjne, redukcja zatrudnienia
  Budżetowanie projektów HR:
  definicja a cel projektu
  budżet stały, budżet kroczący projektu
  szacowanie i budżetowanie kosztów projektu
  kontrola i zarządzanie kosztami
  przykładowa karta i budżet projektu HR
  Ograniczenia związane z planowaniem – szanse i zagrożenie
  Uzgadnianie i konsultacja planów i budżetów – zasady postępowania z kadrą kierowniczą i zarządzającą
  Granice racjonalizacji kosztów HR – wypracowanie kompromisów
  Dokumentacja procesu, instrukcje, procedury – wybrane przykłady dokumentów
  Podsumowanie zajęć

 • Szkolenie realizowane jest metodą wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej oraz warsztatów.

 • pracownicy i menedżerowie działu personalnego

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce