Płaca minimalna dla zleceniobiorców

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy zapoznają się ze zmianami w prawie pracy wchodzącymi w życie od 2017 r. (nowe zasady dotyczące stawki godzinowej oraz ewidencji czasu pracy dla umów cywilnoprawnych) a także zaktualizują wiedzę i rozwiną umiejętności z zakresu praktycznego stosowania przepisów prawa pracy. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntownej wiedzy dotyczącej najnowszych zmian w prawie pracy oraz tych, które dopiero wejdą w życie. Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych. Każdy przypadek omawiany na szkoleniu poparty jest praktycznymi przykładami.

 • PŁACA MINIMALNA DLA ZLECENIOBIORCÓW

  gwarancja minimalnej stawki godzinowej;
  wysokość płacy minimalnej w 2017 r. i w następnych latach
  zleceniobiorca a samozatrudniony
  zasady ustalania wynagrodzenia zleceniobiorcy i samozatrudnionego, przy różnych systemach płacowych (stała stawka miesięczna, wynagrodzenie kwotowe, akordowe, prowizyjne);
  ochrona wynagrodzenia zleceniobiorcy i samozatrudnionego;
  zasady potwierdzania liczby „wypracowanych” godzin przez zleceniobiorcę i samozatrudnionego;
  „Zbiorowe zlecenia”, a ewidencjonowanie czasu wykonywania usług
  okres przechowywania dokumentacji związanej z rozliczaniem umów;
  karty zleceniobiorcy – jak nie wpaść w pułapkę ukrytego „stosunku pracy”
  umowy wykonywane przez więcej niż jednego zleceniobiorcę bądź samozatrudnionego;
  obowiązkowy termin wypłaty, a sekwencja umów – czy można uniknąć comiesięcznej wypłaty?
  minimalna stawka godzinowa dla pracownika tymczasowego;
  kiedy stawka wynagrodzenia godzinowego przy umowie zlecenia nie obowiązuje?
  zakaz zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia
  w jakich branżach można uniknąć obowiązku wypłaty minimalnej pensji?
  jak zmodyfikować trwające umowy zlecenia?

  KONTROLE PIP

  uprawnienia inspektorów pracy w zakresie kontroli przepisów o minimalnej stawce godzinowej dla zleceniobiorców i samozatrudnionych;
  sankcje za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wynagradzania zleceniobiorców;
  niezbędna dokumentacja do kontroli
  sposoby na zabezpieczenie przed roszczeniami zleceniobiorców
  ochrona wynagrodzenia zleceniobiorcy

  ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH A OSKŁADKOWANIE

  płaca minimalna, a zbieg umów zlecenia – przykłady
  zbieg tytułów do oskładkowania – problemy praktyczne
  nietypowe zbiegi tytułów do ubezpieczeń
  problem z udokumentowaniem innego tytułu do ubezpieczeń
  stosunek cywilnoprawny a stosunek pracy – jak kształtować wykonywanie zlecenia by uniknąć pozorowania umowy o pracę
  sposoby optymalizacji w przypadku zatrudnienia na umowy cywilnoprawne

 • Przekazanie wiedzy w formie wykładów, materiałów źródłowych, narzędzi, skryptów oraz dużej ilości przykładów z prezentacją dopuszczalnych rozwiązań.

 • Szkolenie adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. Cechą charakterystyczną naszych zajęć odróżniającą od innych oferowanych na rynku jest ich indywidualny charakter, przejawiający się w organizacji i czasie, który umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej na usprawnienie pracy bądź rozwój zawodowy.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce