21 Godzin, 3 Dni

PILOTAŻ ZWOLNIEŃ - OUTPLACEMENT

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest wspieranie zarządu oraz firmy w zakresie: przeprowadzania redukcji zatrudnienia w firmie. Szkolenie dotyczy pomocy przedsiębiorstwu zwalniającemu pracowników w zakresie przeprowadzenia samego procesu zwolnień jak i wsparcia dla zwalnianych pracowników. Jego celem jest ułatwienie zwalnianym pracownikom firmy znalezienia się w nowej sytuacji życiowej, przy jednoczesnym utrzymaniu dobrego wizerunku pracodawcy. Wszechstronne wsparcie jednostki podczas takiego procesu pomaga w jak najszybszym odnalezieniu jak najlepszej dla siebie ścieżki kariery zawodowej.

  Szkolenie daje możliwość zapoznania się z tematyką zwolnień pracowniczych oraz dostarcza skutecznych narzędzi i umiejętności z zakresu „pierwszej pomocy” skierowanej do zwolnionych pracowników firmy. • 1.Outplacement – charakterystyka projektu
  2.Formalne przygotowanie przedsiębiorstwa do zwolnień:
  ·organizacja warsztatów dla kadry przeprowadzającej outplacement
  ·ustalenie harmonogramu zwolnień
  ·przygotowywanie raportów z lokalnego rynku pracy
  3.„Pierwsza pomoc” – program osłonowy dla zwolnionych pracowników:
  ·organizacja warsztatów dla zwalnianych osób umożliwiających aktywne i skuteczne poszukiwanie pracy:
  ·doradztwo zawodowe
  ·porady i pomoc zwalnianym pracownikom w zakresie dostosowania się do nowej sytuacji
  ·szkolenia dla pracowników pozwalające na zdobycie nowych kwalifikacji
  ·aktywne monitorowanie rynku pracy
  ·ułatwienie kontaktów z potencjalnymi pracodawcami
  ·pilotowanie zatrudniania pracowników
  4.Budowanie atmosfery w firmie – warsztaty z zatrudnionymi pracownikami po redukcji kadr
  5.Korzyści projektu zwolnień monitorowanych:
  ·kreowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy wobec własnych pracowników i na rynku pracy
  ·polepszanie relacji pomiędzy pracodawcą, a pozostającym w organizacji zespołem

 • certyfikat Norman Benett

 • Warsztat w oparciu o techniki adaptowane do sytuacji i potrzeb grupy szkoleniowej: 70% - elementy warsztatowe, 30% - interaktywny wykład

 • Warsztat skierowany jest do: właścicieli i osób zarządzających firmą, do pracowników działu HR oraz do pracowników zajmujących kluczowe stanowiska w przedsiębiorstwie, wyjątkowo cennych i zasłużonych firmie.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • działania typu follow-up w ok. 2 miesiące po szkoleniu
  analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Trenerzy z wieloletnią praktyką trenerską i doświadczeniami w prowadzeniu podobnych projektów. Każde szkolenie jest prowadzone przez dwóch trenerów

Szkolenia o podobnej tematyce