40 Godzin, 0 Dni

Pierwszy stopień - Barman-Blender Specjalizacja Flair 40 godzin.

800,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem Szkolenia jest przygotowanie jego uczestników do samodzielnej, profesjonalnej pracy w barze typu ""American Drinks"", a także przyswojenie podstaw technicznych sztuki barmańskiej. Głównym zadaniem szkolenia jest przekazanie wiedzy pracownikom barów tak, aby uczynić ich profesjonalnymi barmanami, jak również przekazać wiedzę młodzieży, aby w przyszłości ułatwić im start w pracy na stanowisku barmana.  ZADANIA SZKOLENIA BARMAN-BLENDER

  Zapoznać uczestników z tajnikami sztuki prowadzenia baru i czynnościami występującymi w zawodzie barmana.

  Zdobycie i opanowanie przez uczestników umiejętności i sprawności zawodowej oraz wyrobienie prawidłowych nawyków i właściwego stylu w pracy barmana. Główny nacisk na szkolenie praktyczne plus minimum teorii.

  Wyrobienie w uczestnikach pożądanych w zawodzie barmana cech psychicznych i cech charakteru oraz zamiłowania do zawodu barmana a w szczególności:

  Przedstawienie odpowiedniego wizerunku barmana

  Zapoznanie uczestników z zawodem i innymi specjalistycznymi zagadnieniami związanymi z całokształtem prac barmana i działalnością baru.

  Opanowanie niezbędnych wiadomości z dziedziny właściwej organizacji pracy, kultury i sprawnej techniki obsługi konsumenta-gościa w barze.

  Przyswojenie nawyku kulturalnego zachowania się wobec konsumenta- gościa jak również wobec współpracowników

  Szkolenie powinno:

  Przekazać uczestnikom sumę wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu mixologii, przyswoić profesjonalną technikę sporządzania wszelkich mieszanych napojów alkoholowych i bezalkoholowych na poziomie światowym, według standardowych, międzynarodowych regulaminów i formuł, z uwzględnieniem najnowszych wzorów opartych na dostępnych składnikach.

  Ukształtować w uczestnikach szkolenia, umiejętności oddziaływania na otoczenie, właściwej kultury picia alkoholu i dobrych obyczajów z tym związanych oraz umiejętności i form zjednywania gości do baru.

  Czynnik ludzki odgrywa podstawową rolę w gastronomii, a fachowość i przygotowanie zawodowe Barmanów wchodzących w skład głównego trzonu personelu obsługi bezpośredniej, jest podstawową przesłanką powodzenia i rozwoju oraz decyduje o roli społecznej i wynikach ekonomicznych zakładu gastronomicznego w kraju i zagranicą.

 • PROGRAM NAUCZANIA
  Czas trwania kursu 4 dni.(40h lekcyjnych)
  Pierwszy dzień poznawanie sprzętu, szkła barowego oraz technik mieszania.
  Ćwiczenia praktyczne z udziałem alkoholi w 1,2,3 i czwartym dniu trwania kursu.
  Skąd się wziął barmana.
  Wprowadzenie do zawodu barmana.
  Bar - historia powstania.
  Sztuka prowadzenia baru.
  Poznawanie technik mieszania wraz z rodzajami sprzętu barowego.
  Normy spożywania napojów alkoholowych.
  Sylweta technologii i towaroznawstwa napojów alkoholowych i bezalkoholowych.
  Produkcja, podział i charakterystyka wódek czystych
  Kontinuum wódki gatunkowe.
  Poznawanie win gronowych i piwa zarys.
  Miksowanie w stylu wolnym.
  Historia, charakterystyka stylu wolnego, czyli alternatywnej sztuki barmańskiej wykładowca jest prekursorem stylu wolnego w Polsce.
  Ćwiczenia praktyczne technik miksowania napojów alkoholowych i bez alkoholowych.

 • Po zakończeniu kursu absolwent otrzymuje certyfikat Pierwszego stopnia

 • Szkolenie jest przeznaczone dla osób chcących podjąć pracę na stanowisku barman. Oferta szczególnie kierowana dla ludzi już pracujący w gastronomii a w szczególności kelnerów oraz studentów szukających pracy podczas trwania studiów którzy posiadają odrobinę więcej zdolności manualnych.  Szkolenie przeznaczone jest dla osób obojga płci, mających ukończone 18 lat

  Słuchaczami specjalistycznego Szkolenia mogą być uczniowie bądź absolwenci szkół gastronomiczno-hotelarskich

  Uczestnikami Szkolenia mogą być również osoby pracujące na stanowisku barmana, które chcą podnieść swoje kwalifikacje.

 • 800 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenie prowadzi Mistrz Polski Barmanów Jerzego Czapla- osoba o uprawnieniach międzynarodowych posiadający 15-letnie doświadczenie pracy za barem i dziesięcioletnie w prowadzeniu kursów barmańskich poparte doświadczeniem zdobytym na konkursach krajowych jak i międzynarodowych.

Szkolenia o podobnej tematyce