16 Godzin, 4 Dni

PHP i MySQL Zaawansowane techniki tworzenia stron WWW i aplikacji internetowych

550,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych wdrażaniem rozwiązań internetowych opartych o PHP. Celem kursu jest pokazanie możliwości, jakie daje język skryptowy PHP oraz poznanie zasad tworzenia dynamicznych stron WWW i bazodanowych aplikacji internetowych wykorzystujących PHP.

 • Tematy zajęć:
  1.Instalowanie PHP, Apache, MySQL w środowisku Windows.
  2.Przeglądanie strony WWW. Klient - serwer Zmienne: typy danych, stałe, inicjalizacja, konwersje, zmienne środowiska.
  3.Podstawy pisania skryptów PHP: składnia skryptu, podstawowe funkcje, operacje na plikach, ciągach i tablicach.
  4.Pobieranie danych od użytkownika. Formularze HTML. Znacznik i atrybuty FORM. Kontrolki formularzy HTML a PHP. Użycie wartości z formularza w skryptach PHP.
  5.Podejmowanie decyzji. Wyrażenia warunkowe lub rozgałęzianie. Pętle i tablice.
  6.Organizacja kodu, obsługa i unikanie błędów, praca z klientem.
  7.Zaawansowane struktury PHP: tablice asocjacyjne, klasy, konstruktory, dziedziczenie, funkcje obiektowe, przekazywanie argumentów przez referencję,
  8.Komunikacja z bazami danych z poziomu PHP.
  9.Zagadnienia bezpieczeństwa aplikacji (kontrola sesji w PHP).

 • Imienne zaświadczenie o ukończeniu kursu

 • Oczekiwane przygotowanie słuchaczy:  Znajomość języka HTML na poziomie podstawowym.

 • 550 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Szkolenia o podobnej tematyce