7 Godzin, 1 Dni

grupa max. 14

PERSONAL BRANDING W ORGANIZACJI jak budować własną markę, PR osobisty oraz wizerunek profesjonalisty wewnątrz organizacji - Human Skills

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Uczestnicy nabędą wiedzę o:
  Zasadach budowania wizerunku zgodnego z własną marką.
  Koncepcji „tańca społecznego”.
  Technikach PR (m.in. metodologia Simona Sinka, analiza SWOT).
  Elementarnych zasadach dress-codu i savoir-vire.
  Uczestnicy nabędą umiejętności:
  Kreowania swojej marki osobistej – wizerunek profesjonalisty o dużym potencjale.
  Zwiększania swojej efektywności osobistej i zawodowej.
  Uczestnicy pogłębią kompetencje związane z:
  Autoprezentacją.
  Pewnością siebie i asertywnością w kontaktach biznesowych.

 • PROGRAM SZKOLENIA: PERSONAL BRANDING W ORGANIZACJI. Jak budować własną markę, PR osobisty oraz wizerunek profesjonalisty wewnątrz organizacji.

  Trener zastrzega możliwość zmiany kolejności realizacji poszczególnych modułów.

  Czas przerw zostanie dopasowany do pracy grupy.

  09:30 – 10:30 Rozpoczęcie, omówienie celów szkolenia oraz potrzeb uczestników z zakresu budowania własnej marki w organizacji.

  10:30 – 12:00 Moduł I PERSONAL BRANDING W ORGANIZACJI

  PERSONAL BRANDING – wprowadzenie

  Omówienie potrzeb uczestników z zakresu budowania marki w organizacji. Dyskusja.
  Własna marka – wystąpienia na forum wraz z nagraniem.
  Omówienie pierwszych wystąpień uczestników pod kątem budowania wypowiedzi na swój temat oraz komunikacji niewerbalnej.
  PERSONAL BRANDING – dlaczego warto skupić się na budowaniu własnej marki?

  Powody, dla których świadomy personal branding jest skuteczną drogą do sukcesów zawodowych. Wykład, prezentacja przykładów, dyskusja z grupą.
  Elementy składowe marki osobistej. Arkusz koło marki.
  Proces budowania marki osobistej. Omówienie etapów.
  12:00 – 12:15 Przerwa kawowa

  12:15: 13:30 Moduł II PERSONAL BRANDING W ORGANIZACJI

  Zasady budowania własnej marki dla której obecnie pracujemy. Ćwiczenie indywidualne, omówienie na forum.
  Wystąpienia uczestników. (Na życzenie: nagrania). Omówienie wystąpień przez trenera i grupę.
  PERSONAL BRANDING – jakich błędów nie popełniać?

  Najczęstsze błędy w budowaniu osobistej marki. Prezentacja przykładów, arkusze autooceny.
  13:30 – 14:10 Przerwa obiadowa

  14:10 – 15:30 Moduł III PERSONAL BRANDING W ORGANIZACJI

  PERSONAL BRANDING – przygotowanie solidnych fundamentów.

  Znaczenie samoświadomości i budowanie autentyczności. Wykład, dyskusja z grupą.
  Osobisty system wartości. Arkusz autooceny.
  System wartości aktualnego pracodawcy oraz przełożonego. Arkusz oceny.
  Osobiste kompetencje zawodowe. Arkusze autooceny.
  Mocne strony i obszary do rozwoju. Praca indywidualna.
  Profil zawodowy aktualnego stanowiska. Arkusz oceny
  15:30 – 15:45 Przerwa kawowa

  15:45 – 16: 10 Moduł IV PERSONAL BRANDING W ORGANIZACJI

  PERSONAL BRANDING – osobista ścieżka kariery

  Cele osobiste i cele zawodowe. Arkusz weryfikacji celów. Model GROW.
  16:10 -16:30 Podsumowanie pierwszego dnia szkolenia. Zadanie do wykonania.  II DZIEŃ

  09:00 – 11:30 Moduł I PERSONAL BRANDING W ORGANIZACJI

  Omówienie zadania domowego i wniosków z pierwszego dnia szkolenia.
  PERSONAL BRANDING – osobista ścieżka kariery

  Konsolidacja wartości, kompetencji i celów. Praca indywidualna. Omówienie na forum. Dyskusja.
  Historia marki osobistej. Wystąpienia uczestników. (Na życzenie: nagrania). Omówienie wystąpień przez trenera i grupę.
  11:30 – 11:45 Przerwa kawowa

  11:45 – 13:00 Moduł II PERSONAL BRANDING W ORGANIZACJI

  PERSONAL BRANDING – wyróżnij się z tłumu

  Osobiste EPU czyli jak wyróżnić się na tle innych marek. Omówienie przykładów, praca indywidualna, praca w podgrupach/wystąpienie na forum.
  Osobiste RTB czyli umiejętność wybierania własnych argumentów w zakresie budowania wiarygodności własnej marki. Omówienie przykładów, praca indywidualna, praca w podgrupach/wystąpienie na forum.
  PERSONAL BRANDING – benchmarking

  Siły wspierające czyli jak uczyć się od lepszych od siebie ale nie tracąc przy tym swojej indywidualności. Omówienie przykładów, praca indywidualna, praca w grupach.
  Budowanie przewagi konkurencyjnej a współpraca zespołowa czyli jak być ekspertem bez naruszania postrzegania marki współpracowników? Analiza sił wspierających i hamujących. Omówienie z grupą.
  13:00 – 13:40 Przerwa obiadowa

  13:40 – 14: 30 Moduł III PERSONAL BRANDING W ORGANIZACJI

  PERSONAL BRANDING – osobisty marketing

  Osobista misja. Model Simona Sinka. Arkusz autooceny. Praca w grupach, omówienie.
  Znaczenie osobistych pasji w kontekście budowania własnej marki w organizacji. Praca na przykładach, omówienie wniosków.
  Sześć reguł R.B.Caldiniego w zakresie budowania marki. Omówienie.
  Definiowanie różnych grup odbiorców naszej marki.
  Definiowanie ambasadorów naszej marki.
  Zasady budowania spójności (widzę , wiem, czuję) między działaniem a komunikowaniem. Praca na przykładach.
  Znaczenie znajomości elementarnych zasad dress-codu i savoir-virew budowaniu wizerunku.
  14:30 – 14:45 Przerwa kawowa

  14:45 – 16:00 Moduł IV PERSONAL BRANDING W ORGANIZACJI

  PERSONAL BRANDING – elevator pitch

  Elevator pitch – ponowne wystąpienia uczestników wraz z nagraniem.
  Omówienie zmian wystąpieniach.
  PERSONAL BRANDING – plan promocji marki osobistej

  Sitka celów. Arkusz, omówienie.
  Kluczowe zasady budowania własnej marki w organizacji – podsumowanie.
  Analiza SWOT.
  Przygotowanie planu komunikacji marki osobistej. Praca indywidualna, omówienie.
  Przygotowanie planu działania w zakresie budowania marki w organizacji.
  16:00- 16: 30 Podsumowanie, osobiste deklaracje uczestników, ewaluacja, rozdanie dyplomów.

  Ważne:

  Uczestnicy po zakończeniu szkolenia mają możliwość skorzystania z konsultacji z trenerem.
  Uczestnicy po realizacji szkolenia otrzymują prezent w postaci 20% na wybrane szkolenie.

 • Wykład prezentujący najważniejsze treści.
  Arkusze i testy.
  Ćwiczenia indywidualne oraz grupowe na forum.
  Feedback od trenera.

 • Adresaci szkolenia - osoby chcące:
  Świadomie kreować własną markę w organizacji.
  Pozyskać umiejętność „tańca społecznego”.
  Zwiększyć efektywność realizacji celów oraz innych działań zawodowych.
  Być postrzegane jako High Potential z wizerunkiem pewnego siebie profesjonalisty.
  Dobrze przygotować się do awansu w firmie, bądź innej zmiany zawodowej.
  Efektywnie zarządzać zespołami.
  Popracować nad własną marką, realizując rekomendacje przełożonych w wyniku oceny okresowej lub feedbacku po projekcie AC/DC.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu
  konsultacje do 30 dni po szkoleniu
  elementy integracyjne
  udostępnienie sali szkoleniowej

Iwona Firmanty

Założyciel firmy szkoleniowej Human Skills/ Trener/ Psycholog/ Certyfikowany Konsultant Extended DISC Od ponad dziesięciu lat prowadzi szkolenia dla biznesu i administracji publicznej. Specjalistka z zakresu szkoleń doskonalących kompetencje „miękkie” pracowników, działów personalnych oraz kadry zarządzającej. Szkoli z zakresu rozwoju kompetencji miękkich, mi.in z zakresu komunikacji interpersonalnej, rozwoju inteligencji emocjonalnej, technik radzenia sobie ze stresem, efektywności osobistej, zarządzania czasem, asertywności oraz budowania własnej marki w zakresie wystąpień publicznych i autoprezentacji. Jako asesor prowadzi projekty z zakresu Assessment i Development Center. Szkoli z zakresu skutecznych rekrutacji, prowadzenia projektów AC/DC i realizacji szkoleń w organizacji.

Szkolenia o podobnej tematyce