Personal Branding dla kadry zarządzającej

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Do niedawna, Personal Branding można było postrzegać w kategoriach modowych. Obecnie coraz częściej postrzegany jest jako funkcjonalne narzędzie ułatwiające wprowadzanie zmian, podejmowanie decyzji, porządkujące nasze kompetencje. Co więcej, Personal Branding poważnie wkracza w sferę naszego rozwoju zawodowego. Jest stosowany przez osoby znajdujące się na różnych etapach kariery zawodowej, a przez kadrę zarządzającą stosowany jest dla celów kreowania i zarządzania własną marką osobistą w relacjach wewnątrz firmy, jak i w relacjach z klientami.


  Jakie korzyści osiągniesz biorąc udział w szkoleniu?

  Zanalizujesz posiadane zasoby osobiste i zawodowe.
  Poznasz różnice między marką osobistą a wizerunkiem oraz sposoby ich kreowania.
  Dowiesz się, jak opracować indywidualną strategię marki osobistej.
  Poznasz techniki budowania własnej marki osobistej
  Nauczysz się jak skuteczności w zarządzaniu własnym wizerunkiem profesjonalisty.

 • 1. Personal branding – czym jest marka osobista?

  2. Różnice między marką osobistą a wizerunkiem.

  3. Strategia budowania marki profesjonalisty.

  4. Tworzenie własnej marki managera – profesjonalisty.

  5. Analiza zasobów własnych – wiedza, umiejętności, relacje, styl, język, emocje.

  6. Dokąd zmierzasz, co chcesz osiągnąć – określanie swojej wizji, misji i wartości.

  7. Otoczenie twojej marki:

  • Wpływ środowiska w którym funkcjonujesz.

  • Kto Cię motywuje, a kto podcina skrzydła?

  8. Definiowanie celów i grupy odbiorców.

  9. Mowa ciała.

  10. Sztuka wystąpień publicznych (warsztaty z kamerą).

  11. Budowanie osobistej opowieści, która zyskuje uwagę słuchacza.

  ćwiczenia – Podróż Bohatera oraz Elevator Peach.
  12. Kształtowanie wizerunku w Internecie – kanały komunikacji marki.

  13. Twoja marka osobista, a marka firmy dla której pracujesz.

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 • Warsztat, gry szkoleniowe i symulacyjne, odgrywanie ról, dyskusja moderowana, studium przypadku, praca w grupach.

 • Kierownicy, w tym nowomianowani kierownicy, menedżerowie odpowiedzialni za wdrażanie zmian kadrowych i organizacyjnych w zespołach / organizacji.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

Szkolenia o podobnej tematyce