7 Godzin, 1 Dni

grupa max. 15

Partycypacja społeczna w planowaniu energetycznym w gminie

750,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • 1 – dniowe szkolenie ma na celu przybliżenie sposobów planowania energetycznego gminy z uwzględnieniem decyzyjności jej mieszkańców. Celem jest polepszenie komunikacji pomiędzy radnymi i zarządzającymi inwestycjami energetycznymi w jednostkach samorządu terytorialnego a lokalną społecznością i jej przedstawicielami.
  Nacisk kładziony jest na wdrażanie procesów konsultacyjnych i partycypacyjnych, w taki sposób aby ich rezultat był wartością dla gminy.

 • 1. Konsultacje społeczne, partycypacja społeczna - wprowadzenie
  2. Podstawy prawne partycypacji społecznych
  3. Zasady partycypacji społecznej w samorządach
  4. Partycypacja jaki narzędzie do weryfikowania założeń projektowych
  5. Organizacja poszczególnych form partycypacji społecznej na terenie gminy
  6. Dobre praktyki partycypacji społecznej w planowaniu energetycznym gminy
  7. Angażowanie mieszkańców do wspólnych działań
  8. Metody współpracy i komunikacji
  9. Doradztwo w zakresie realizacji partycypacji społecznej w projektach energetycznych

 • Uczestnicy otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu

 • Szkolenia dopasowane są do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników, które badane jest kilka dni przed jego realizacją. W zależności od realizowanego zagadnienia, szkolenia prowadzone są w formie warsztatów, wykładu, dyskusji, pracy indywidualnej oraz analizy sytuacji zastanej (studia przypadków).

 • • Przedstawiciele samorządów terytorialnych (JST) odpowiedzialni za procesy inwestycyjne oraz gospodarowania mieniem gminnym
  • Przedstawiciele administracji rządowej
  • Inwestorzy z branży energetycznej
  • Osoby pragnące zdobyć kompleksową i aktualną wiedzę na temat partycypacji społecznej w zarządzaniu energią w jednostkach samorządu terytorialnego

 • 750 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  konsultacje do 3 dni po szkoleniu

 • Cena obejmuje: • materiały dydaktyczne • materiały piśmiennicze • świadectwo ukończenia • indywidualne konsultacji po szkoleniu • przerwy kawowe i obiadowe • każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez ABC SUN ENERGY • rabat 10% dla drugiej osoby z tej samej instytucji

Anna Dyląg

Mgr inż. Anna Dyląg jest absolwentką licznych studiów na Politechnice Łódzkiej oraz Uniwersytecie Łódzkim. W chwili obecnej finalizuje doktorat na Politechnice Łódzkiej dotyczący zarządzania energią w gminie. Będąc Ekspertem Komisji Europejskiej ds. energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej, ocenia składane wnioski oraz realizację projektów finansowanych z unijnych środków. Wspiera również Komisję Europejską w opracowaniu polityki badawczo-rozwojowej i proinnowacyjnej UE oraz w realizacji programów UE. Będąca zarówno właścicielem firmy zajmującej się wykonawstwem instalacji kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych jak również naukowcem, kładzie szczególny nacisk na gruntownie przygotowane, funkcjonalne szkolenia dla różnych odbiorców. Swoje umiejętności trenerskie szlifuje podczas licznie realizowanych szkoleń (ok. 1000h) oraz pracy dydaktycznej w Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej w Łodzi (ok. 1500h).

Szkolenia o podobnej tematyce