104 Godzin

PAKIET KURSÓW DLA POCZĄTKUJĄCEGO KSIĘGOWEGO

Kraków Trwa nabór 2 382,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • PAKIET "DLA BIURA RACHUNKOWEGO" SKŁADA SIĘ Z 5 KURSÓW:

  - Certyfikowanego Kursu Rachunkowości od podstaw (kod zawoduSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie) 56 h
  - Certyfikowanego Kursu Prowadzenia PKPiR (kod zawoduSkontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie) 24 h
  - Kurs Płatnik od podstaw (8h)
  - Kurs Optima Księgowość od podstaw (8h)
  - Kurs Symfonia Finanse i Księgowość od podstaw (8h)


  KUP PAKIET I ZYSKAJ:
  - 80 h WARSZTATÓW praktycznego rozliczania
  - 24 h zajęć KOMPUTEROWYCH
  - 2 h indywidualnych KONSULTACJI
  - 50 dni OPIEKI POSZKOLENIOWEJ
  - Specjalny SYSTEM SPŁATY (6 miesięcy x 397 zł)


  UZYSKAJ 2 CERTYFIKATY Z KODAMI ZAWODU:
  - Księgowy kod zawodu 331301,
  - Asystent ds. Księgowości kod zawodu 431101
  oraz 5 ZAŚWIADCZEŃ MEN

 • POZNAJ ZAKRES MERYTORYCZNY KURSÓW:

  A. CERTYFIKOWANY KURS RACHUNKOWOŚCI OD PODSTAW

  - Podstawowe pojęcia w rachunkowości
  - Ewidencja księgowa
  - Zasoby majątkowe przedsiębiorstwa i źródła ich pochodzenia
  - Przychody i koszty w przedsiębiorstwie
  - Ewidencja rozrachunków
  - Obrót towarowy i materiałowy w przedsiębiorstwie
  - Wycena składników majątkowych przedsiębiorstwa
  - Lista płac
  - Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  - Sprawozdanie Finansowe przedsiębiorstwa
  - Elementy Prawa podatkowego


  B. CERTYFIKOWANY KURS PROWADZENIA PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW (Kod zawodu:Skontaktuj się z nami za pomocą formularza na tej stronie)

  Moduł I. Podatki w praktyce biznesowej - formy, obowiązki, możliwości - 8h (zajęcia z doradcą podatkowym)
  1. Podatek dochodowy
  formy opodatkowania
  korzyści ze wspólnego rozliczenia małżonków
  przychody z działalności gospodarczej
  koszty uzyskania przychodów
  2. Podatek VAT
  obowiązek rejestracji podatnika VAT
  ewidencja VAT
  deklaracje VAT
  transakcje wewnątrzwspólnotowe
  import i eksport

  Moduł II. Efektywne prowadzenie działalności gospodarczej oraz PKPIR. Praktyka wystawiania dowodów księgowych. - 8 h
  1. Zakładanie działalności gospodarczej
  rejestracja firmy
  zgłoszenie do ZUS
  inne obowiązki
  2. Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
  procedury obowiązujące przy zakładaniu księgi
  zasady prowadzenia KPiR
  ewidencje dodatkowe
  remanent końcowy
  3. Dowody księgowe
  faktury VAT
  faktury korygujące
  faktury VAT RR
  faktury VAT MP
  faktury wewnętrzne
  inne dokumenty traktowane jak faktura VAT
  rachunek
  nota korygująca
  paragony
  raporty kasowe
  wyciągi bankowe
  lista płac
  dowody przesunięć
  dzienne zestawienie sprzedaży
  miesięczne zestawienia raportów dobowych
  nota księgowa
  dowód wewnętrzny
  rozliczenie kosztów podróży służbowej i wartości diet
  inne dowody księgowe
  4. Środki trwałe w firmie
  pojęcie i definicja środków trwałych
  amortyzacja środków trwałych, metody amortyzacji
  ewidencja środków trwałych i wyposażenia

  Moduł III. Praktyczne przygotowanie JPK. Rozliczanie pracowników, rozrachunki z US. Samochód w firmie - 8 h
  1. Samochód w firmie wykorzystywany w działalności gospodarczej
  używanie samochodu prywatnego w celach służbowych
  karta ewidencji przebiegu pojazdu – kilometrówka
  koszt użytkowania pojazdu jako koszt uzyskania przychodu
  2. Rozliczanie pracownika w firmie z US i ZUS
  lista płac jako podstawa ewidencji w KPiR
  indywidualne karty przychodów pracownika
  obowiązki pracodawcy wobec ZUS
  pracodawca jako płatnik zaliczki na podatek dochodowy
  umowy cywilnoprawne
  świadczenia na rzecz pracowników
  obliczanie wynagrodzenia
  3. Jednolity Plik Kontrolny dla mikroprzedsiębiorców - praktyczne ćwiczenia
  obowiązki składania
  forma
  przygotowanie
  4. Zamykanie działalności

  C. KURS PŁATNIK OD PODSTAW

  1. Ćwiczenia praktyczne:
  zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych:
  - płatnika składek /osoba prawna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą,
  - pracowników,
  - zleceniobiorców.
  tworzenie dokumentów:
  - zgłoszeniowych dla firmy i ubezpieczonych,
  - aktualizujących sporządzanie zestawów miesięcznych i imiennych raportów dla ubezpieczonych informacja roczna
  - termin i zasady sporządzania.
  2. Weryfikacja poprawności dokumentacji ZUS:
  - przeglądanie,
  - modyfikacja,
  - zmiana,
  - korekta dokumentów.
  3. Wysyłanie dokumentacji do ZUS:
  - tworzenie zestawów,
  -obsługa dokumentów w zestawach,
  -weryfikacja zestawów,
  -przesyłanie zestawów do ZUS.


  D. KURS OPTIMA KSIĘGOWOŚĆ OD PODSATW

  - Omówienie podstawowych funkcji programu
  - Założenie nowej bazy danych firmy oraz użytkownika
  - Wprowadzenie danych firmy
  - Omówienie konfiguracji firmy
  - Konfiguracja modułu Kasa/Bank
  - Omówienie rozliczeń i preliminarza płatności
  - Omówienie i dostosowanie planu kont
  - Omówienie zestawień księgowych (bilans i rachunek zysków i strat)
  - Wprowadzanie i księgowanie bilansu otwarcia
  - Utworzenie schematów księgowych
  - Wprowadzanie dokumentów zakupowych i sprzedażowych do rejestru VAT
  - Przeksięgowanie wprowadzonych dokumentów
  - Wprowadzanie listy płac
  - Wprowadzanie wyciągów bankowych i innych dokumentów do bufora
  - Omówienie dodatkowych funkcji programu - ewidencja przebiegu pojazdu, wynagrodzenia
  - Omówienie rozrachunków
  - Przeniesienie dokumentów do ksiąg
  - Omówienie raportów, obrotów i sald kont, zapisów na kontach
  - Przeliczanie deklaracji podatkowych
  - Zamknięcie roku obrotowego
  - Otwarcie nowego roku obrotowego
  - Import danych i bilansu z roku poprzedniego


  E. KURS SYMFONIA FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

  - Omówienie podstawowych funkcji programu
  - Utworzenie nowej bazy danych firmy oraz użytkownika
  - Wprowadzenie danych firmy
  - Modyfikacja parametrów programu przed rozpoczęciem pracy
  - Omówienie i dostosowanie planu kont
  - Omówienie i sprecyzowanie sprawozdań finansowych (bilans i rachunek zysków i strat)
  - Omówienie kartotek pomocniczych programu (kartoteki kontrahentów, rachunków bankowych, urzędów, pracowników)
  - Definiowanie rejestrów VAT
  - Wprowadzanie i zatwierdzanie bilansu otwarcia
  - Wprowadzanie dokumentów zakupowych i sprzedażowych
  - Ustawienie wzorców księgowych
  - Wprowadzanie listy płac
  - Wprowadzanie wyciągów bankowych i innych dokumentów
  - Księgowanie dokumentów
  - Omówienie raportów, obrotów i sald kont, zapisów na kontach
  - Przeliczanie deklaracji podatkowych
  - Zamknięcie miesięcy oraz roku obrotowego
  - Zatwierdzenie roku obrotowego oraz otwarcie nowego
  - Import danych i bilansu z roku poprzedniego

 • - CERTYFIKAT KSIĘGOWEGO kod zawodu 331301 wg klasyfikacji MPiPS
  - CERTYFIKAT ASYSTENTA DS. KSIĘGOWOŚCI kod zawodu 431101 według klasyfikacji MPiPS
  - ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu Rachunkowości od podstaw
  - ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu Prowadzenia PKPiR
  - 3 ZAŚWIADCZEŃ MEN o ukończeniu Kursów z obsługi programów Płatnik, Symfonia Finanse i Księgowość, Optima Księgowość


  JAK ZDOBYĆ CERTYFIKAT KSIĘGOWEGO?

  Kurs w Tax Consilium praktycznie przygotuje Cię do pracy w zawodzie KSIĘGOWEGO. Na zakończenie otrzymasz
  ZAŚWIADCZENIE MEN zgodne z Rozporządzeniem MEN ws. kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
  Na Certyfikowanym Kursie Rachunkowości od podstaw oraz Certyfikowanym Kursie Prowadzenia PKPiR możesz podejść do egzaminu zdawanego przed Komisją Egzaminacyjną Tax Consilium. Każdy egzamin jest bezpłatny, nieobowiązkowy i ma formę pisemną. Trwa 1 godzinę i składa się z części testowej oraz zadań (analogiczne przykłady są omawiane na zajęciach, więc gdy będziesz w nich uczestniczył, na pewno sobie z nim poradzisz). Aby dostać zaliczenie, powinieneś uzyskać min. 50% punktów możliwych do zdobycia. Zdanie go jest równoznaczne z uzyskaniem CERTYFIKATU KSIĘGOWEGO oraz CERTYFIKATU ASYSTENTA DS. KSIĘGOWOŚCI z kodem zawodu 331301 i 431101 według kwalifikacji zawodów i specjalności MPiPS. Każdy certyfikat Tax Consilium oznaczony jest hologramem potwierdzającym autentyczność dokumentu. Do egzaminów możesz podejść bezpłatnie dwa razy. Oczywiście, możesz również z nich zrezygnować. Jednak zachęcamy Cię, abyś sprawdził swoją wiedzę. Egzaminy są podsumowaniem tego, co naprawdę powinieneś znać i potrafić zastosować.

 • NAUCZ SIĘ SAMODZIELNEGO PROWADZENIA PEŁNEJ I UPROSZCZONEJ KSIĘGOWOŚCI

  - Dzięki ukończeniu Kursów Tax Consilium OD PODSTAW, PRAKTYCZNIE przygotujesz się do pracy w biurze rachunkowym, gdzie będziesz mógł prowadzić zarówno księgi rachunkowe, jak i rozliczać firmy prowadzące Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów
  - Na Certyfikowanym Kursie Rachunkowości od podstaw (kod zawodu 331301) zyskasz PRAKTYCZNĄ UMIEJĘTNOŚĆ prowadzenia księgowości spółek prawa handlowego (będziesz prowadził księgi rachunkowe, sporządzał sprawozdania finansowe, optymalizował podatki)
  - Zyskasz umiejętność ZARZĄDZANIA FINANSAMI (na warsztatach rachunkowych przejdziesz całą drogę księgową firmy od dokumentu źródłowego, jakim jest faktura, po przygotowanie rocznego sprawozdania)
  - Na Certyfikowanym Kursie Prowadzenia PKPiR nauczysz się natomiast prowadzenia Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, tj. uproszczonej księgowości (na zajęciach rozwiążesz liczne ćwiczenia, przykłady, case study, wypełnisz druki oraz dokumenty)
  - Na Kursie Płatnika od podstaw poznasz zasady poprawnego prowadzenia rozrachunków z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a na zajęciach z obsługi systemów ERP dowiesz się, jak prowadzić komputerową księgowość swojej formy w programie Optima i Symfonia
  - Zdobędziesz wiedzę i umiejętności CENIONE PRZEZ PRACODAWCÓW
  - Na każdym z Kursów otrzymasz KOMPLEKSOWE MATERIAŁY, które będziesz mógł WYKORZYSTAĆ W PRACY
  - Zyskasz OPIEKĘ DORADCÓW – po każdy otrzymasz dodatkowe podsumowania modułów i zadania powtórzeniowe
  - Zapewnimy Ci 2 h INDYWIDUALNYCH KONSULTACJI z trenerem-praktykiem rachunkowości dot. pełnej księgowości
  Przez 50 DNI od zakończenia ostatniego Kursu otoczymy Cię e-mailową OPIEKĄ POSZKOLENIOWĄ.  POZNAJ NOWOCZESNE ROZLICZANIE

  Ten PAKIET KURSÓW zawiera aż 24 h zajęć komputerowych. W ich trakcie poznasz najważniejsze funkcje systemów:

  - Sage Symfonia Finanse i Księgowość (8h)
  - Comarch ERP Optima Księgowość (8h)
  - oraz Płatnika (8h)

  Na czas trwania zajęć wypożyczmy Ci laptop z oryginalną, edukacyjną wersją każdego oprogramowania, abyś pod okiem Trenera mógł samodzielnie wykonać wszystkie ćwiczenia (od założenia bazy po końcowe rozliczenie). Po każdych zajęciach otrzymasz ZAŚWIADCZENIE MEN o ukończeniu Kursu obsługi danego programu (jako praktycy biznesu współpracujemy z ich producentami, jesteśmy również rekomendowanym partnerem firmy Sage Sp. z o.o.).

 • TEN PAKIET JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE

  - jeśli nie posiadasz wiedzy z zakresu księgowości
  (KURSY PROWADZONE SĄ OD PODSTAW)
  - posiadasz niewielkie doświadczenie w tej dziedzinie, chcesz pogłębić swoją wiedzę i zyskać potwierdzenie swoich kompetencji
  - chcesz rozpocząć pracę w działach finansowo-księgowych lub biurach rachunkowych
  - prowadzisz swoją firmę i chciałbyś efektywniej zarządzać jej finansami
  - chcesz realnie podnieść swoje szanse na rynku pracy
  - posiadasz co najmniej średnie wykształcenie


  ZYSKAJ UZNANIE NA RYNKU PRACY

  W naszych szkoleniach brali udział pracownicy znanych firm prywatnych i instytucji publicznych, m.in. Lufthansa Global Business Services Sp. z o.o., Narodowe Centrum Nauki, IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o., Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, PZU Życie S.A., Uniwersytet Jagielloński, Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie i wielu innych. Otrzymaliśmy liczne referencje i rekomendacje (sprawdź na: www.taxconsilium.com).


  ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ

  Na wykorzystanie PAKIETU masz 6 miesięcy. W tym czasie będziesz mógł wybrać najlepsze dla Ciebie terminy zajęć. Kursy organizujemy zarówno w weekendy, jak i w tygodniu. Aby ustalić harmonogram, skontaktuj się z Działem Szkoleń Tax Consilium.

  - wypełnij zgłoszenie on-line na stronie www.taxconsilium.com
  - napisz e-mail na adres: szkolenia@taxconsilium.com
  - zadzwoń pod nr: 12 623 73 43
  - lub zgłoś się osobiście: Rynek Główny 30/37, 31-010 Kraków
  Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku od 09:00 do 17:00

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 2 382,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  egzaminy certyfikujące
  specjalny system spłaty

TRENERZY SĄ PRAKTYKAMI BIZNESU
To eksperci księgowi, doradcy podatkowi, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym, biznesowym i zarządczym

Szkolenia o podobnej tematyce