16 Godzin, 2 Dni

(P43) PRAWNE ASPEKTY UMOWY RACHUNKU BANKOWEGO

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Podniesienie jakości obsługi rachunków bankowych dzięki lepszej znajomości zagadnień prawnych związanych z zawieraniem umów, w tym umów rachunku bankowego (rachunków bieżących i pomocniczych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także rachunków osobistych dla osób fizycznych i lokat terminowych) oraz prowadzeniem rachunków bankowych, dokonywaniem rozliczeń z rachunków.

 • 1. Pojęcie umowy rachunku bankowego w Kodeksie Cywilnym
  - zawarcie umowy
  - strony umowy
  - prawa i obowiązki stron
  - odpowiedzialność banku za szkodę wyrządzoną posiadaczowi rachunku bankowego
  - rozwiązanie umowy rachunku bankowego
  2. Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne regulowane przepisami prawa bankowego
  - rodzaje rachunków prowadzonych dla osób fizycznych i przedsiębiorców
  - rachunki wspólne
  - rachunki osób z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych
  - dyspozycje na wypadek śmierci
  - pełnomocnictwa do dysponowania środkami na rachunku bankowym
  - formy i tryb przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem banków
  3. Egzekucja z rachunków bankowych
  4. Szczególne uprawnienia i obowiązki banku związane z prowadzeniem rachunków bankowych
  5. Tajemnica bankowa
  6. Znaczenie regulaminów w prowadzeniu rachunków bankowych

 • Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o uczestniczeniu w seminarium

 • Seminarium przeznaczone jest dla pracowników odpowiedzialnych za właściwe funkcjonowanie rachunków bankowych, zawierających umowy rachunku bankowego, zajmujących się dokonywaniem rozliczeń z rachunków na zlecenie klientów.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

doświadczeni wykładowcy, praktycy bankowi

Szkolenia o podobnej tematyce