21 Godzin, 3 Dni

[P-PHP-ZEND] Programowanie aplikacji internetowych w oparciu o framework Zend (3 dni)

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
  • Wprowadzenie i gruntowne poznanie możliwości frameworku Zend 2
  • Zdobycie praktycznych umiejętności pozwalających na efektywne wykorzystanie frameworku

  1. Wprowadzenie
   • Powtórzenie informacji związanych z protokołem HTTP
   • Architektura Model-View-Controller
   • Instalacja i konfiguracja środowiska developerskiego
   • Tworzenie szkieletu aplikacji (narzędzie Composer)
   • Struktura aplikacji
   • Moduły i podstawowe komponenty
   • Testy jednostkowe
   • Wzorce projektowe dla aplikacji internetowych
  2. Tworzenie aplikacji
   • Obsługa żądań i generowanie odpowiedzi
   • Wykorzystanie / tworzenie usług
   • Zarządzanie i konfiguracja modułów
   • Tworzenie, obsługa i generowanie zdarzeń
  3. Kontrolery
   • Tworzenie
   • Mapowanie
   • Użycie i tworzenie pluginów
   • Zastosowanie usług
  4. Routing
   • Działanie
   • Definiowanie ścieżek nawigacji
   • Parametry
   • Generowanie adresów URL
   • Routing domyślny
   • Testowanie
  5. Widoki
   • Koncepcja działania
   • Zarządzanie rozkładem
   • Obsługa formularzy
   • Internacjonalizacja
   • Klasy pomocnicze - Vew helpers
  6. Model
   • Konfiguracja bazy danych
   • Encje - tworzenie i mapowanie właściwości
   • Definiowanie relacji
   • Wykonywanie operacji CRUD
   • Zarządzanie kwerendami
   • Wprowadzenie do Doctrine 2
  7. Zagadnienia zaawansowane
   • Kontener wstrzykiwania zależności i koncepcja IoC
   • Przegląd standardowych modułów Zend
   • Bezpieczeństwo

 • Imienny certyfikat uczestnictwa

 • Szkolenia prowadzone są w formie wykładów oraz warsztatów praktycznych.
  Główny nacisk kładziony jest na ćwiczenia praktyczne, podczas których uczestnicy mają okazję na praktycznych przykładach sprawdzić i utrwalić zdobytą wiedzę teoretyczną.

  Na życzenie Klienta możliwe jest przeprowadzenie sprawdzającego testu końcowego.

 • Od uczestników oczekiwana jest znajomość programowania w języku PHP na poziomie średnio zaawansowanym, umiejętność stosowania znaczników HTML i CSS oraz zagadnień związanych z programowaniem obiektowym.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Damian Zalewski

Szkolenia o podobnej tematyce