7 Godzin, 0 Dni

Oznakowanie substancji i mieszanin niebezpiecznych - warsztaty - 1 moduł

więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest nabycie lub pogłębienie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie prawidłowego oznakowania substancji i mieszanin chemicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 • 1. Podstawy prawne i wymagania w zakresie i oznakowania opakowań substancji i mieszanin chemicznych.

  2. Istotne zmiany w oznakowaniu substancji i mieszanin po 1 grudnia 2010 r i okresy przejściowe dla oznakowania opakowań produktów niebezpiecznych

  3. Oznakowanie i pakowanie substancji wynikające z rozporządzenia CLP.

  4. Oznakowanie i pakowanie mieszanin wynikające z dyrektywy 1999/45/WE i rozporządzenia CLP.

  5. Warsztaty – opracowanie etykiety zgodnie z dyrektywą 1999/45/WE i rozporządzenia CLP.

  6. Zasady wprowadzania do obrotu i oznakowanie specjalnych grup produktów (detergenty, aerozole, farby i lakiery, podpałki).

  7. Dyskusja i konsultacje - wymiana doświadczeń uczestników, pytania i odpowiedzi.

 • Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 • Wykłady

 • Seminarium skierowane jest do specjalistów ds. jakości, technologów, osób zajmujących się przygotowaniem kart charakterystyki i oznakowaniem produktów chemicznych - do producentów i dystrybutorów (importerów) m.in. produktów chemii gospodarczej, kosmetyków, aerozoli, środków czyszczących i piorących, surowców - półproduktów - komponentów w produktach chemicznych, barwników, pigmentów, klejów, farb, lakierów, impregnatów, produktów biobójczych i wielu innych.

mgr Aleksandra Gendek - mgr chemii, absolwentka wydz. Matematyczno –Fizyczno – Chemicznego Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Chemii Organicznej i Stosowanej. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie BHP na Politechnice Łódzkiej. Wykładowca z długoletnim stażem - prowadzi szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, jak i również wykłady na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”. W firmie THETA, , specjalista z zakresu chemicznych produktów niebezpiecznych, a w szczególności kart charakterystyki, oznakowania produktów chemicznych oraz systemu GHS.

Szkolenia o podobnej tematyce