0 Godzin, 2 Dni

Outplacement

5 000,00 PLN + VAT
więcej terminów () mniej terminów
 • Obecnie bardzo wiele firm stanęło przed trudnym problemem grupowych zwolnień pracowników. Redukcje zatrudnienia są bowiem jednym z częściej stosowanych sposobów zmniejszenia kosztów produkcji i skuteczniejszej walki z konkurencją. Wiążą się one nie tylko z wydatkami finansowymi (odprawy), ale także z kosztami psychologicznymi ponoszonymi przez pracowników.

  Źle zaplanowana i źle przeprowadzona redukcja zatrudnienia szkodzi zarówno wizerunkowi firmy, jak i negatywnie wpływa na morale i wydajność pozostających w firmie pracowników, którzy obawiają się, że w dalszej kolejności także zostaną zwolnieni. Brak dobrze określonej polityki personalnej może więc doprowadzić do długotrwałego konfliktu ze związkami zawodowymi, a w przyszłości zaciążyć na rekrutacji nowych kadr.  Outplacement jest procedurą służącą zmniejszaniu negatywnych skutków grupowych zwolnień pracowników zarówno dla osób odchodzących z firmy, jak i dla tych, którzy w niej pozostają. Dzięki ouplacementowi można uniknąć obniżenia morale pracowników po redukcji zatrudnienia.  PRZEZNACZENIE

  Outplacement jest skuteczną pomocą dla menedżerów firm planujących redukcje zatrudnienia.  KORZYŚCI

  Uzyskanie umiejętności:

  - tworzenia procedury przekazywania informacji o zwolnieniach oraz o możliwościach uzyskania pomocy w ramach programu outplacement

  - pomocy w weryfikacji kwalifikacji pracowników zwalnianych ( diagnoza umiejętności, ocena kwalifikacji, poradnictwo zawodowe, możliwości przekwalifikowania )

  - planowania szkoleń merytorycznych umożliwiających podnoszenie kwalifikacji lub/i przekwalifikowania się

 • 1. Gry i ćwiczenia symulacyjne wpływające na kształtowanie pożądanych postaw i zachowań uczestników

  2. Studium przypadku umożliwiające analizowanie i rozwiązywanie trudnych sytuacji dotyczących specyfiki zawodowej uczestników szkolenia

  3. Warsztaty w podgrupach dające możliwość efektywnej pracy w oparciu o doświadczenie zawodowe

  4. Mini wykłady, podczas których jest przekazywana wiedza teoretyczna dotycząca omawianych zagadnień, uzupełniające i porządkujące posiadaną wiedzę

  5. Dyskusje mające na celu wymianę doświadczeń oraz rozwiązywanie problemów

  6. Odgrywanie ról umożliwiające indywidualną analizę i korektę zachowań uczestników

 • 5000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

 • 5000 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Dagmara Zielińska

Szkolenia o podobnej tematyce