8 Godzin, 1 Dni

Outplacement

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Cele szkolenia

  Dostarczenie niezbędnej wiedzy koniecznej do samodzielnego przeprowadzenia outplacementu. Nabycie umiejętności projektowania i przeprowadzania konsultacji z osobami zwalnianymi. Dostarczenie wiedzy o sposobach przeprowadzania outplacementu.

 • Program

   Przegląd i wybór strategii przeprowadzania outplacementu. Dostosowanie do własnych realiów.
   podejście „miękkie”
   podejście „twarde”

   Aspekt prawny zwolnień grupowych

   Etapy realizowania outplacementu
   sporządzanie listy osób przewidzianych do objęcia procedurą outplacementu
   wybór strategii przeprowadzania outplacementu
   komunikacja
   wybór firmy zewnętrznej do przeprowadzenia outplacementu/ przeprowadzenie outplacementu „własnymi siłami”
   realizacja
   ewaluacja założeń

   Etapy pracy z osobami zwalnianymi (realizacja)
   analiza kompetencji i profilu osobowościowego pracownika oraz preferencji dotyczących poszukiwanych stanowisk pracy.
   wywiad z konsultantem
   opracowanie profilu osobowościowego
   ustalenie kierunków poszukiwań
   praca z cv i listem motywacyjnym
   rozwijanie umiejętności zaprezentowania się podczas rozmów kwalifikacyjnych
   jak wygląda standardowa rozmowa kwalifikacyjna
   symulacja rozmowy kwalifikacyjnej
   zdiagnozowanie trudnych obszarów podczas rozmowy i praca nad niwelowaniem ich
   elementy autoprezentacji
   Podtrzymanie kontaktu i wspieranie osób zwalnianych

 • Ernst & Young Academy of Business

 • Szkolenie powstało w odpowiedzi na zapotrzebowanie zapoznania się z możliwościami przeprowadzania procesu outplacementu. Pracujemy metodami aktywnymi – praca opiera się na zaangażowaniu uczestników w doświadczenie i refleksję nad tym doświadczeniem oraz wykorzystanie teorii do rozumienia go, uogólniania i zastosowania w firmie. Nasze szkolenia przeprowadzamy metodą warsztatów interaktywnych. Duży nacisk kładziemy na tworzeniu przyjaznej atmosfery zachęcającej uczestników do włączenia się w realizację programu. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, zawierające wprowadzenie teoretyczne do omawianych zagadnień.

  Warsztaty prowadzone są w grupie max. 12 - 14 osobowej.

 • Do specjalistów, menedżerów działów HR oraz kierowników bezpośrednio projektujących, realizujących i odpowiedzialnych za proces outplacementu

 • 950 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

Małgorzata Mickiewicz oraz Sylwia Szczepańska

Szkolenia o podobnej tematyce