16 Godzin, 2 Dni

grupa max. 12

Organizacja transportu i logistyki wewnątrz przedsiębiorstwa

Warszawa Termin pewny 1 390,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Organizacja transportu wewnątrz przedsiębiorstwa jest bardzo istotnym elementem do osiągnięcia wyznaczonych celów. W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli okazję do zapoznania się z:
  • metodami analizy, oceny i optymalizacji procesów wchodzących w zakres transportu wewnętrznego,
  • strukturą organizacyjną logistyki,
  • zakresem obowiązków poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz występującymi pomiędzy nimi powiązaniami.

 • 1. Planowanie polityki transportu wewnątrz przedsiębiorstwa:
  • struktura organizacyjna logistyki,
  • funkcje i zakres obowiązków poszczególnych jednostek organizacyjnych w transporcie wewnętrznym,
  • ocena działalności logistycznej transportu wewnętrznego i jej wpływ na wyniki ekonomiczne.

  2. Optymalizacja procesów transportowych i magazynowych:
  • organizowanie dostaw,
  • załadowanie i rozładowaniu towaru,
  • rodzaje frontów ładunkowych,
  • przyjmowanie zleceń,
  • wybór środka transportu,
  • przewóz.

  3. Logistyka wewnętrzna – współpraca między procesami:
  • procesy planowania i realizacji produkcji,
  • zaopatrzenie,
  • dystrybucja,
  • procesy magazynowe,
  • organizacja przepływu informacji w procesach logistyki wewnętrznej.

  4. Specyfikacja i podział środków transportu wewnętrznego:
  • dane techniczne – analiza i interpretacja,
  • drogi komunikacyjne – organizacja i wymagania.

  5. Transport wewnętrzny:
  • wewnątrz magazynowy,
  • transport międzywydziałowy,
  • transport wewnątrz wydziałowy,
  • podział i dobór środków transportu,
  • kalkulacje czasoprzestrzenne czynności manipulacyjnych.

  6. Utrzymanie środków transportu wewnętrznego:
  • efektywność środków transportu,
  • monitorowanie jakości,
  • UR w logistyce wewnętrznej,
  • zastosowanie TPM w logistyce wewnętrznej.

  7. Nakład i koszty w transporcie wewnętrznym:
  • struktura nakładów i kosztów,
  • zasady obliczania kosztów utrzymania i kosztów robocizny,
  • przykład obliczania nakładów i kosztów układu transportu wewnętrznego,
  • wymiana pojazdu na nowy – przykład kalkulacji,
  • przykład oceny efektywności ekonomicznej stosowanych środków transportu.

  8. Nowoczesne koncepcje w logistyce wewnętrznej:
  • JiT i VMI oraz ich wpływ na wymagania wobec transportu wewnętrznego,
  • LEAN w logistyce wewnętrznej,
  • budowa systemu wskaźników transportu wewnętrznego.

 • ukończenia szkolenia

 • Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej i pracowników działów logistyki, magazynów a także wszystkich pracowników mających wpływ na funkcjonowanie transportu wewnątrz przedsiębiorstwa na każdym jego etapie.

 • 1 390,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • analiza potrzeb
  ewaluacja, raport po szkoleniu

Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.

Szkolenia o podobnej tematyce