21 Godzin, 3 Dni

Organizacja i optymalizacja gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie

Kraków Trwa nabór 1 790,00 PLN + VAT
Gdańsk Trwa nabór 1 790,00 PLN + VAT
Poznań Trwa nabór 1 790,00 PLN + VAT
Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Celem szkolenia jest osiągnięcie szeregu efektów, które umożliwią kierowniczej kadrze pionu logistyki i osobom funkcyjnym odpowiedzialnym za organizację i funkcjonowanie gospodarki magazynowej tj.: opracowanie zakresu zadań i odpowiedzialności osób funkcyjnych w magazynach, zaplanowanie organizacji funkcjonowania magazynów, określenie czynności operacyjnych poszczególnych faz działalności magazynów, określenie potrzeb wyposażenia technicznego oraz zaprojektowanie wykorzystania poszczególnych urządzeń, kontrola i koordynacja działań w magazynach różnych branż, podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania gospodarką magazynową, dokonanie kompleksowej oceny magazynów oraz określenie czynników powodujących przestoje i ograniczenia, określenie rodzaju kosztów magazynowania i ich wpływu na wynik finansowy przedsiębiorstwa, analiza i ocena wariantów rozwiązań dotyczących poprawy funkcjonowania magazynów w przedsiębiorstwie.

 • I dzień szkoleniowy

  „ORGANIZACJA GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ”

  Miejsce, rola i zadania magazynów w logistyce przedsiębiorstwa w realiach gospodarki rynkowej
  Struktura organizacyjna gospodarki magazynowej w przedsiębiorstwie
  Poziom i asortyment zapasów
  Technologia operacji magazynowych
  Odpowiedzialność materialna pracowników za powierzone mienie
  Inwentaryzacja składników majątku w gospodarce magazynowej
  Dokumentacja realizacji operacji magazynowych

  II dzień szkoleniowy

  „ORGANIZACJA GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ”

  Metody rozmieszczenia i kompletacji zapasów
  Metody składowania zapasów
  Wyposażenie techniczne magazynów
  System wymiarowy opakowań usprawniający międzynarodowy obrót materiałowy
  System znakowania i identyfikacji miejsc składowania, towarów w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych
  Przepisy bhp w organizacji prac magazynowych

  III dzień szkoleniowy

  „ZASADY PRZEPROJEKTOWANIA MAGAZYNÓW ISTNIEJĄCYCH I PROJEKTOWANIA NOWYCH OBIEKTÓW”

  Normatywy projektowe (międzynarodowe) wykorzystywane w gospodarce magazynowej
  Przeprojektowanie magazynów istniejących
  Projektowanie magazynów nowo planowanych
  Koszty gospodarki magazynowej
  Analiza możliwości usprawnień organizacji funkcjonowania magazynów

  Podsumowanie szkolenia

 • dyplom Effect Group

 • Adresatami szkolenia są kierownicy przedsiębiorstw oraz pracowników odpowiadających za prawidłowe funkcjonowania magazynów różnych branżach (kierowników magazynów, ich zastępców oraz pozostałych pracowników wydziału magazynów).

 • 1 790,00 PLN + 23% VAT za osobę

 • materialy szkoleniowe
  przerwy kawowe
  wyżywienie

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

trener Effect Group

Szkolenia o podobnej tematyce