0 Godzin, 0 Dni

Organizacja czasu pracy handlowca

Cena do ustalenia
więcej terminów () mniej terminów
 • Program standardowy. Każdy program szkoleniowy jest ściśle dopasowany do potrzeb klienta.

  Moduł 1 Zarządzanie Czasem – priorytetyzacja działań
  1. Zasada 20/80
  2. Identyfikacja warunków organizacyjnych niezbędnych dla efektywnego zarządzania czasem i organizacji pracy własnej
  3. Budowanie harmonogramu działania w sytuacji natłoku zadań i ograniczonych możliwości czasowych – Zasada Einsenhowera – identyfikacja priorytetów
  • pilne
  • ważne
  • nie pilne
  • nie ważne
  4. Przyczyny marnowania czasu – złodzieje czasu, wymówki
  5. Analiza osobistego stylu zarządzania własnym czasem (diagnoza obszarów problematycznych i wyznaczenie ścieżki osobistego rozwoju)

  Moduł 2 Planowanie pracy
  1. Zakres operacyjny
  • ilość wizyt
  • czas trwania wizyty
  • poszukiwanie i wybór klienta
  • trasy
  • raportowanie/ dokumentacja
  • narzędzia i techniki służące do wyznaczania adekwatnych i konkretnych celów działania
  2. Zakres psychologiczny
  • wyznaczanie własnych celów i priorytetów
  • motywacja wewnętrzna i sposoby jej podnoszenia

  Moduł 3 Planowanie długo i krótkookresowe
  1. Plany dzienne
  2. Plany tygodniowe
  3. Plany miesięczne (cykliczne)
  4. Plany roczne

  Moduł 4 Wiedza
  1. „Teczki klienta”
  • nasza wiedza o kliencie
  • wiedza o naszej pozycji u klienta
  2. 7C – 7K
  • country – kraj
  • campany – korporacja
  • channel – kanał dystrybucji
  • category – kategoria
  • customers – klienci
  • consumers – konsumenci/ użytkownicy końcowi
  • competitors – konkurencja

  Moduł 5 Przygotowanie optymalnej prezentacji do klienta
  1. Składniki
  2. Forma
  3. Asertywna odmowa, jak odmawiać rzeczy niemożliwych pozostając w dobrym kontakcie z klientem
  4. Sposoby radzenie sobie z krytyką osobistą, produktu, firmy
  5. Sposoby radzenia sobie z zachowaniami klientów przekraczających granice osobiste handlowca.
  6. Trudny klient – jak nie dać się emocjom; asertywność jako alternatywa dla zachowań agresywnych i uległych.

 • Certyfikat ukończenia szkolenia Catman Polska

 • Szkolenie realizowane metodą warsztatową - ćwiczenia, case study, trening umiejętności.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • Cena szkolenia ustalana indywidualnie po konsultacji z Klientem.

 • 0 PLN + 23% VAT za szkolenie

 • ----

 • Cena szkolenia ustalana indywidualnie po konsultacji z Klientem.

Trenerzy i eksperci Catman Polska z zakresu zarządzania czasem i planowania.

Szkolenia o podobnej tematyce